Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā sazināties ar uzņēmumu Latvijas Gāze?

Facebook.com / Latvijas Gāze

„Iepriekš, apmaksājot Latvijas Gāzes (LG) pakalpojumus, izmantoju automātisko maksājumu funkciju bankā Swedbank,” raksta pensionāre Ksenija. „No jūlija man no LG rēķinus vairs nesūta, bet es vēlētos noskaidrot, kā man turpmāk pēc cenu paaugstināšanās maksāt par gāzi. Es internetu neizmantoju, sazvanīt pa tālruņiem uzņēmumu, turklāt zvanot jebkurā diennakts laikā, divu nedēļu laikā nav iespējams. Vienu reizi skaitītāju rādījumus nosūtīju pa tālruni 155 un par šo sarunu saņēmu rēķinu 15 eiro apmērā. Manuprāt, tā ir laupīšana! Tad es aizbraucu uz Vagonu ielu 20 Rīgā, kur agrāk bija klientu pieņemšanas centrs, taču tagad tur ir kaste rādījumiem, bet klientus vairs nepieņem. Pie ieejas pulcējās veci cilvēki, tostarp invalīdi, vieni bija apjukuši, citi – sašutuši. Vai iespējams LG rēķinus saņemt pa pastu vai īsas ziņas veidā uz tālruni? Vai tiks atsākta apmeklētāju pieņemšana?” 

Lasīt tālāk...

Kravas vai pasažieru?

Freepik.com

Iedzīvotāji jau trešo gadu nevar panākt lifta remontu

„Mūsu mājā Slokas ielā Rīgā jau trešo gadu ir izslēgts kravas lifts. Tas ir ļoti neērti, kad lielgabarīta pirkumi ar rokām jānes uz 10. līdz 12. stāvu. Savukārt mūsu mājas pasažieru lifts ir ļoti kaprīzs, tas regulāri apstājas starp stāviem. Mēs lūdzam apsaimniekotāju salabot un iedarbināt kravas liftu, lai to varētu izmantot paralēli pasažieru liftam, taču regulāri sastopamies ar pretestību. Lifta remonts maksā aptuveni 10 000 eiro, un apsaimniekotājs pieprasa, lai mēs par šo darbu veikšanu savāktu parakstus. Vai viņam nav jānovērš avārijas situācija bez jebkādiem dzīvokļu īpašnieku lūgumiem? Daniela, Rīgā.”

Lasīt tālāk...

Kādi ir pārvaldnieka pienākumi, ja dzīvoklis tika applūdināts?

123rf.com

„Vai normatīvajos aktos ir noteiktas dzīvojamās mājas pārvaldnieka tiesības vai pienākums veikt applūdināta dzīvokļa īpašuma apsekošanu un noformēt apsekošanas aktu par konstatētajiem bojājumiem? Vai normatīvajos aktos ir noteikts dzīvokļa īpašuma īpašnieka pienākums aicināt dzīvojamās mājas pārvaldnieku, lai konstatētu dzīvokļa applūdināšanas faktu un nodarītos zaudējumus?”

Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 1. un 7. punkts noteic, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un nodrošināt iespēju pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem apsekot atsevišķo īpašumu un labot mājas komunikācijas.

Lasīt tālāk...

Laiks uzstādīt ceļazīmi

Pixabay.com

„Kāds ir nepieciešamo balsu skaits, lai uzstādītu ceļazīmi, kas atļautu novietot automašīnu tikai dzīvokļu īpašniekiem uz kopīpašumā esoša zemesgabala?”

Attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai nepieciešamo balsu skaitu noteikšanu ir nošķirami jautājumi par stāvvietas lietošanas kārtības noteikšanu starp kopīpašumā esošās daļas kopīpašniekiem un noteikumu paredzēšanu, kas būtu vērsti uz trešajām personām.

Lasīt tālāk...

Kooperatīva priekšsēdētājam nav taisnība!

123rf.com

„Esmu četru bērnu mamma, un mēs visi pieci esam deklarēti vienā adresē. Mūsu daudzdzīvokļu māju apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku kooperatīvs. Godīgi pastāstīšu, ka pandēmijas laikā es pārcēlos uz laukiem, bet savu dzīvokli izīrēju. 2022. gada februārī bija pienācis dzīvokļa ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš. Es nezināju, ka grozījumi likumā man ļauj skaitītājus mainīt arī vēlāk, trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, tāpēc apmaksāju to nomaiņu termiņā.

Pēc tam mana dzīvokļa īrnieks devās uz kooperatīvu, lai iesniegtu skaitītāju nomaiņas aktus, taču kooperatīva priekšsēdētājs atteicās šos aktus pieņemt. Tos varot nodot tikai dzīvokļa īpašnieks.

Lasīt tālāk...

„Vēlos nodot savas tiesības!”

Pixabay.com

„Kā dzīvokļa īpašnieks var pilnvarot citu personu pārstāvēt viņa intereses dzīvokļu īpašnieku kopībā?”

Dzīvokļa īpašuma likuma 17. panta 4. punkts noteic, ka dzīvokļa īpašnieks, pilnvarojot citu personu pārstāvēt viņa intereses dzīvokļu īpašnieku kopībā, noformē par to rakstveida pilnvarojumu. Dzīvokļa īpašnieka pilnvarojumam citai personai pārstāvēt viņa tiesības dzīvokļu īpašnieku kopībā ir jābūt noformētam rakstveidā, tomēr nav nepieciešams nedz apstiprināt personu parakstus pie notāra, nedz arī noslēgt pilnvarojumu notariālā formā.

Lasīt tālāk...

Kāpēc kaimiņš maksā mazāk?

Pixabay.com

„Es nopirku dzīvokli mājā, kurā dzīvo mana māte. Nejauši salīdzināju mūsu rēķinus un ieraudzīju, ka mātei par apsaimniekošanu ir mazāka maksa nekā man. Apsaimniekotājs man paskaidroja, ka mana māte ir kooperatīva biedre, bet es – ne. Vai tādos gadījumos ir likumīgi izrakstīt atšķirīgus rēķinus?”

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!