Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Naktīs nāk iekšā bomzis

Pixabay.com

„Kā lai panāk kāpņu telpas durvju nomaiņu?” jautā  Ilga Salceviča. „Esam vienīgā kāpņu telpa mājā, kurai durvis ir bez koda, naktīs nāk iekšā bomzis, vienreiz nakts vidū zvanīja pie durvīm, prasīja sērkociņus. Vērsāmies ar šo jautājumu pie mājas vecākā, kas dzīvo mūsu kāpņu telpā. Viņš veica aptauju, kurā bija rakstīts – lai nomainītu durvis, jāpiekrīt visiem kāpņu telpas dzīvokļiem un katram dzīvoklim jāmaksā par to 100 eiro, loģiski, ka vienbalsīga „par” nebija. Neticu, ka visi citi ir tikuši pie normālām durvīm tieši ar tādu pašu metodi. Ko darīt?”

Dzīvokļa īpāšuma likuma 4. pants noteic, ka ārējās mājas durvis ir visu dzīvokļu īpašnieku kopīpašums: „Kopīpašumā esošajā daļā ietilpst dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (to skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis).”

Tikai dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam un ir pieņemts, ja „par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Tas nozīmē, ka pēc likuma vienas kāpņu telpas iedzīvotāji nav tiesīgi remontēt vai nomainīt ārdurvis bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas. Savukārt gadījumā, ja mājā tiek veikta kopsapulce vai aptauja, kuras laikā visi mājas kopīpašnieki ar balsu vairākumu nobalso par durvju nomaiņu, tad šos darbus var finansēt no mājas uzkrājuma fonda līdzekļiem.

Numuru arhīvs: spied un lasi!