Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Glābiet mūsu mājas kaķus!

Pixabay.com

Vai mājas apsaimniekotājam ir tiesības aiznaglot vienīgo pagraba logu?

Rīdzinieks Anatolijs stāsta, ka pie mājas Rīgā, Mazā Krūmu ielā 9, dzīvo vairāki bezsaimnieka kaķi. Ņemot vērā dažu mājas iedzīvotāju lūgumu, decembrī apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks strādnieks aiznaglojis pagraba logu. „Vai mājas apsaimniekotājam ir tiesības atņemt kaķiem iespēju izdzīvot ziemā?” jautā Anatolijs.

Pēc vīrieša stāstītā, kaķi palikuši pagrabā. Anatolijs katru dienu viņiem nes ēdienu un ūdeni, taču uztraucas, ka dzīvnieki nevar tikt ārā.

„Zinu, ka vairāki kaimiņi sūdzējās apsaimniekotājam par mazo lodziņu, kas atstāts vaļā dzīvniekiem,” stāsta rīdzinieks. „Esmu dzirdējis, ka Rīgā esot aizliegts bezsaimnieka kaķiem liegt iekļūšanu siltā pagrabā.”

Situāciju komentē Rīgas domes pārstāvis Mārtiņš Vilemsons:

– Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt kopības lēmumu par koplietošanas telpu lietošanas kārtību ne tikai pagrabā, bet arī bēniņos vai kāpņu telpās. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs visiem iedzīvotājiem, bet tikai tad, ja „par” nobalsojusi vairāk nekā puse īpašnieku.

No teiktā izriet, ka ne valsts, ne pašvaldības iestādēm nav tiesību uzstāt, lai mājas apsaimniekotājs atvērtu pagraba logus. Lēmumu par bezsaimnieka kaķu turēšanu pagrabā var pieņemt tikai paši dzīvokļu īpašnieki, kā jau minēts, ar vienkāršu balsu vairākumu.

Vienlaikus Mārtiņš Vilemsons nenoliedz, ka namu apsaimniekotājiem ir jāsaprot, ka atņemt dzīvniekiem tik minimālu pajumti kā pagrabu nav humāni. Pietiek atstāt vienu pagraba logu atvērtu, lai dzīvnieki varētu no aukstuma un lietus paslēpties telpās.

– Sterilizētie bezsaimnieka kaķi nelielā skaitā iedzīvotājiem nav traucēklis, – saka Rīgas domes pārstāvis. – Viņi ir dabiskie grauzēju ienaidnieki un sargā savu teritoriju no kaimiņmāju kaķiem. Acīmredzami dzīvnieku uzturēšanās pagrabos, ja tiek ievērotas sanitāri higiēniskās normas, nav aizliegta.

– Tātad cīņai pret ielas kaķiem nav tiesiska pamata?

– Valstī spēkā esošie normatīvie akti neliedz sterilizētiem ielu kaķiem dzīvot pilsētā. Dzīvnieku aizsardzības likumā teikts, ka sterilizētos kaķus vispār nevar uzskatīt par klaiņojošiem, ja tie pilsētā vai ciematā dzīvo pie dzīvojamām ēkām. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments īsteno programmu „Noķer – sterilizē – palaid brīvībā” un iesaka daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem respektēt šos centienus un ļaut kaķiem iekļūt vismaz vienā mājas telpā.

– Mājā Mazā Krūmu ielā 9 kaķi nevar brīvi izkļūt no pagraba!

Dzīvnieku aizsardzības likums aizliedz cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, tas nozīmē, tos aizliegts atstāt bezpalīdzīgā stāvoklī, veikt jebkādas darbības, kas var izraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi vai radīt tam ciešanas, tāpēc pirms pagraba aiznaglošanas jāpārliecinās, vai tajā nav palicis neviens dzīvnieks un vai viņiem ir iespēja izkļūt.

– Kam būtu jāuzrauga, kā apsaimniekotājs ievēro šīs prasības?

– Rīgas pašvaldība nekontrolē Dzīvnieku aizsardzības likuma normu ievērošanu, kā arī nerisina strīdus starp iedzīvotājiem. Aicinām iedzīvotājus konfliktsituācijās rīkoties saskaņā ar likumu, tas ir – savstarpēji vienoties.

Numuru arhīvs: spied un lasi!