Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Mazgājas par kopējiem līdzekļiem!”

Pixabay.com

Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji konstatēja, ka viņu pagrabu ieņēmis svešinieks un iekārtojis tur veļas mazgātavu. Vai tas bija iemesls milzīgajiem rēķiniem par patērēto ūdeni?

Divpadsmit stāvu ēkā Rīgā, Kaņiera ielā 14, nesen izcēlās skandāls. Daudzstāvu ēkas pagrabā iedzīvotāji atrada nelikumīgi ierīkotu dušas telpu un aprīkojumu veļas mazgāšanai. Viņiem radās aizdomas, ka pirms daudziem gadiem kāds patvarīgi un ērti iekārtojies pagrabā, uz ko mājas apsaimniekotājs pievēris acis.

Mājā Kaņiera ielā 14 jau ilgu laiku ir milzīgi ūdens zudumi. Piemēram, 2022. gada jūnijā, kad kopējais – reālais – ūdens patēriņš bija 598 kubikmetri, māja pazaudēja 298 kubikmetrus (43 procentus), turklāt neviens nezina – kā un kur?

Apsaimniekotājs Rīgas namu pārvaldnieks šos ūdens zudumus proporcionāli sadalīja visu 102 dzīvokļu īpašniekiem. Sadalot daudzums šķitis paciešams, katram atsevišķam dzīvoklim – nedaudz vairāk par diviem kubikmetriem, tomēr visai mājai, pie pašreizējiem uzņēmuma Rīgas ūdens tarifiem, tas veido 697 eiro.

Kur pazūd ūdens? Tas, par ko iedzīvotāji uztraucās gadiem ilgi, atklājās tikai tagad.

■ ■ ■

Tatjana mājā Kaņiera ielā 14 dzīvokli nopirka pirms pusotra gada.

– Esmu pārcēlusies no Latgales, – viņa stāsta, – un drīz vien sapratu, ka Preiļos vai Daugavpilī dzīvojamās un komunālās saimniecības jomā ir daudz lielāka kārtība nekā Rīgā.

Tatjana var daudz izteikties par lifta vai jumta stāvokli savā mājā, taču piedzīvotais pagrabā aizēno visu.

Pēc Tatjanas teiktā, viss sācies pagājušajā vasarā, kad iedzīvotājiem radušās pamatotas aizdomas, ka pagrabā kāds saimnieko. Mājas aktīvisti oficiāli norunājuši tikšanos ar mājas pārvaldnieci Lidiju Gorbiku, lūdzot iekļūšanu pagrabā tā apskatei.

– Pirmajā reizē Rīgas namu pārvaldnieka darbiniece paskaidroja, ka mums palīdzēt nevarot, jo pagraba atslēgas glabājas pie sētnieces, – stāsta Tatjana. – Devāmies pie sētnieces, bet viņa tikai raustīja plecus, sakot, ka atslēgas ir tikai mājas pārvaldniecei.

Pēc Tatjanas teiktā, Lidija Gorbika otrajā pieņemšanā mājas pārstāvjiem paskaidrojusi, ka atslēgas dos tikai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajam pārstāvim: „Vispirms pieņemiet lēmumu, izvēlieties mājas pilnvaroto personu, tad sūtiet viņu pēc atslēgas.”

Iedzīvotāji saprata, ka pilnvarotās personas izvēlēšana būs ilga un var arī neizdoties, ņemot vērā dzīvokļu skaitu mājā. Tā kā noskaidrot situāciju pagrabā nepieciešams ātri, viņi vērsās avīzes redakcijā.

■ ■ ■

No dzīvokļu īpašniekiem saņemto signālu avīzes redakcija nekavējoties novirzīja uzņēmumam Rīgas namu pārvaldnieks. Jau nākamajā dienā pie mājas ieradās apsaimniekotāja pārstāvji ar pagraba atslēgām un kopā ar iedzīvotājiem devās pagrabā.

– Mājas siltummezglā ieraudzījām ledusskapi, pilnu ar pārtiku, – uzskaita Tatjana, – divas mikroviļņu krāsnis, televizoru, mūzikas centru, veļas mazgājamo mašīnu, dušu un pat akvāriju ar upes zivīm un apgaismojumu.

Senākie mājas iedzīvotāji zināja stāstīt, ka visa mantība piederot vienam dzīvokļa īpašniekam, kurš pirms daudziem gadiem strādājis Rīgas namu pārvaldniekā par santehniķi, tādēļ viņam bijusi piekļuve siltummezgla telpām. Viņi atcerējās, ka vēl beidzamajā laikā ne reizi vien vīrietis manīts kāpņu telpā vienā peldmētelī. Iedzīvotāju secinājums – kungs devies uz pagrabu mazgāties no koplietošanas ūdensvada, tā teikt, par kopējiem līdzekļiem.

■ ■ ■

Tamāra mājā Kaņiera ielā 14 dzīvo teju pusgadsimtu. Viņa ir pārliecināta, ka kaimiņa bezkaunīgā dzīvošana pagrabā ilgusi ne vienu gadu vien.

– Kad kopā ar Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvjiem iegājām telpās, es tur ieraudzīju lietas, kuras pati izmetu apmēram 2005.–2006. gadā, – stāsta sieviete. – Redzams, ka telpu ieņēmējs regulāri revidējis konteinerus un daudz ko vilcis pie sevis.

Visvairāk Tamāra ir sašutusi par apsaimniekotāja reakciju. Viņa stāsta, ka vairākkārt jautājusi bijušajai sētniecei par notiekošo, taču viņa klusējusi.

Tamāra ne reizi vien pamanījusi, kā pie mājas piebrauc sveši cilvēki un ievelk pagrabā lielas somas ar kaut ko drēbēm līdzīgu.

– Ir teiciens: pie rokas nav pieķerts – nav zaglis, – sieviete nopūšas. – Es nožēloju, ka man nav paradums visu fotografēt. Ja es tos cilvēkus, kas iet mūsu pagrabā kā veļas mazgātavā, būtu nofotografējusi, varētu sūdzēties konkrēti.

■ ■ ■

Iedzīvotāji nešaubās, ka viņu pagrabu patvaļīgi ieņēmusī persona jau gadiem nelegāli lieto ūdeni un par to nemaksā.

– Visa telpa ir pilna ar veļas iepakojumiem, – Tamāra uzskaita, – un dušas telpā ieraudzījām vairāk šampūnu nekā veikala plauktā.

Rīgas namu pārvaldnieka darbinieki pēc apskates uz pagraba durvīm uzlīmēja paziņojumu: „Telpās dzīvot aizliegts, lūgums steidzami savākt personīgās lietas. Tiks veikta pagraba tīrīšana, kuras laikā telpas atbrīvos no visa liekā. Atslēgas tiks nomainītas.”

Drīz Rīgas namu pārvaldnieks pagrabā veica lielo tīrīšanu un izvāca visas tur sanestās mantas. Tiesa, tas tika darīts par iedzīvotāju kopējiem līdzekļiem – apsaimniekotājs naudu paņēma no uzkrājumu fonda nākotnē plānotajiem remontiem. Par patiesā vainīgā saukšanu pie atbildības gan runāts netiek.

■ ■ ■

Interesanti ir vēl kas: situācija ar ūdens zudumiem mājā Kaņiera ielā 14 pēc pagraba sakārtošanas neuzlabojās.

– 2023. gadā lielākoties saņēmām tādus pašus rēķinus par ūdens zudumiem kā 2022. gada pirmajā pusē, – dzīvokļa rēķinus pāršķirstīdams, stāsta Kirils. – Katram dzīvoklim mājas apsaimniekotājs mēnesī papildus pieskaita 2,1–2,2 kubikmetrus ūdens. Tas nozīmē, ka mūsu ģimene regulāri samaksā 6,30–6,50 eiro tikai par ūdens zudumiem.

Situācija uzlabojās 2023. gada maijā, kad mājas apsaimniekotājs iedzīvotāju rēķinos uzrādīja ūdens zudumu tikai 0,8 kubikmetru apmērā. Kirils stāsta, ka beidzot šī gada aprīlī Rīgas namu pārvaldnieka darbinieki veikuši ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes visos dzīvokļos.

– Bija beidzamais laiks to darīt! – vīrietis saka.

Tātad izrādījās, ka pie milzīgajiem ūdens zudumiem bija vainīgs nevis cilvēks – vācējs pagrabā, bet gan paši mājas Kaņiera ielā 14 iedzīvotāji, kuri bezatbildīgi izturējās pret vienu no saviem pienākumiem: precīzi nolasīt un savlaicīgi iesniegt apsaimniekotājam dzīvokļa ūdens skaitītāju rādījumus un, pats par sevi saprotams, neietekmēt mēraparātus, kas ir prettiesiska darbība.

■ ■ ■

Situāciju komentē Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvis Krists Leiškalns.

– Mēs tiešām saņēmām informāciju par to, kas notiek mājas Kaņiera ielā 14 pagrabā, un nekavējoties veicām pārbaudi. Žēl, ka iedzīvotāji vērsās avīzē, nevis tieši apsaimniekošanas uzņēmumā.

– Vai tiešām tā? Iedzīvotāji apgalvo, ka vairākas reizes ar sūdzību ieradušies savā Rīgas namu pārvaldnieka iecirknī!

– Pārbaudot mēs neatradām nevienu rakstisku sūdzību no šīs mājas pārstāvjiem. Ja būtu saņemta šāda sūdzība, mēs būtu reaģējuši tikpat ātri kā uz redakcijas aicinājumu.

– Kā tas gadījās, ka mājas koplietošanas ūdensvadam un elektropadeves sistēmai pagrabā gadiem ilgi bija nelegāls pieslēgums?

– Šī ir ļoti neparasta situācija, tādēļ lūdzām paskaidrojumus tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem, pildot dienesta pienākumus, bija jāzina, kas notiek šajās telpās.

– Kāpēc jūsu darbinieki, veicot komunikāciju vizuālo pārbaudi, kas viņiem saskaņā ar likumu ir jādara vismaz vienu reizi gadā, neatklāja nelikumīgus pieslēgumus koplietošanas tīkliem?

– Ja tā notika, tas nozīmē, ka mūsu sistēmā ir kāda nepilnība. Tā ir jāatrod un jālikvidē, lai nekas līdzīgs neatkārtotos.

– Bieži iedzīvotāji sūdzas, ka viņiem nav piekļuves savas mājas pagrabam. Kur viņi varētu saņemt atslēgas, lai kontrolētu situāciju?

– Prakse dažādās mājās ir atšķirīga. Vienā adresē pagraba atslēga var glabāties pie sētnieces, citā – pie mājas apsaimniekotāja. Vispareizāk atbildīgiem dzīvokļu īpašniekiem ir vispārējā balsojumā vai aptaujā izvēlēties vecāko mājā un pilnvarot viņu glabāt atslēgas. Varu droši apgalvot, ka visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem pieejas pagrabiem nebūs, jo tas var kļūt bīstami mājas koplietošanas komunikācijām.

Numuru arhīvs: spied un lasi!