Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai ļauts lauzt ceriņus zem loga?

Мария Ткачук, Pixabay.com

Redakcijā ar savu jautājumu vērsās iedzīvotāji no mājas Dammes ielā 32 Rīgā. Situācija ir visai tipiska Rīgas daudzstāvu māju iedzīvotājiem: pie mājas aug un zied kupls, skaists ceriņš par prieku mājiniekiem un garāmgājējiem, līdz kādu dienu svešs jauneklis nolemj salauzt buķeti ceriņziedu savai draudzenei.

Jaunā cilvēka iecerēto cenšas apturēt pirmā stāva dzīvokļa īpašniece, laipni aizrādot, ka tā darīt nevajag, jo viņa šo krūmu stādījusi un gādājot, lai prieks būtu visiem. Jauneklis nevis ieklausījies aizrādījumā, bet uzreiz vīzdegunīgi atcirtis: „Kur ir rakstīts, kas tas ir jūsu ceriņš? Parādiet man dokumentiņu, ka esat to stādījusi!”

Lasīt tālāk ...

„Mums bail no saviem kaimiņiem”

Valeria Boltneva, Pexels.com

Dzīve kopā ar skaļiem un traucējošiem kaimiņiem ir nepatīkama, tomēr tas nav sliktākais, jo vienmēr var saukt palīgā policiju. Ko iesākt, ja aiz sienas mītošais ir psihiski slims?

Šādā situācijā ir nonākuši mājas Maskavas ielā 307 Rīgā iedzīvotāji. Lūk, viņu stāstītais: „Mūsu mājā viņas ir divas: viena kaimiņiene naktīs kliedz un met uz grīdas smagus priekšmetus, otra savu naktspodu pa logu izlej mājas zaļajā zonā. Ar lamām un kliedzieniem uzbrūk katram, vai viņš ir no mājas vai svešs.” Ko iesākt pārējai mājai?

Veicām visu iespējamo dienestu aptaujāšanu, lai noskaidrotu, kā rīkoties konkrētās mājas un citu šādas nelaimes skarto māju iedzīvotājiem.

Lasīt tālāk ...

Vai var atlikt maksājumus apsaimniekotājam?

Andrea Piacquadio, Pexels.com

„Martā neesmu samaksājusi maksu par dzīvokli (bija jāsamaksā līdz 31.03.2020.), un jau 2. aprīlī man pastkastītē tika iemests brīdinājums par parādu (par martu), kurā teikts: ja parāds netiks samaksāts līdz 30.04., tad tiks celta prasība tiesā par parādu piedziņu,” stāsta lvportāls.lv lasītāja Iveta Vjatere. „Māju apkalpo SIA Modulis (Prūšu ielā 42 Rīgā). Vienmēr esmu maksājusi laikus. Varu iemaksāt kādu daļu no summas un dzīvot mierīgi, kamēr atkal varēšu samaksāt. Es domāju, ka šajā krīzes situācijā tas būtu normāli.”

Lasīt tālāk ...

Ja dzīvoklī bez īpašnieka ziņas izvietotas videonovērošanas kameras

Esmu atklājusi, ka manā dzīvoklī, kas ir privātīpašums, ir izvietotas vairākas videonovērošanas kameras. Vai tiešām kāds likums to atļauj, un kā man rīkoties šajā situācijā?

Lasīt tālāk...

Ko darīt, ja rēķinā iekļauti maksājumi, kuri nav paredzēti

Vai varu apstrīdēt tiesā man izrakstīto rēķinu par ūdeni, kanalizāciju un atkritumiem, un kā to pareizi izdarīt? Lieta tāda, ka mūsu mājai nav noslēgts kopējais līgums par šiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, atkritumi), bet mums ir noslēgts individuāls līgums ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi.

Problēma sākas ar to, ka pakalpojuma sniedzējs rēķinā iekļauj maksājumus par ūdens starpību un tiešajiem maksājumiem. Mūsu noslēgtajā līgumā tiešie maksājumi nav pieminēti un par ūdens starpību arī nekas nav minēts, bet, neskatoties uz to, pakalpojuma sniedzējs iekļauj šīs lietas manā rēķinā.

Lasīt tālāk...

Kam jāmaksā par mājas kopējā ūdens mēraparāta maiņu

Esmu dzīvokļa īpašniece, šogad saņēmu apsaimniekošanas atskaiti par iepriekšējo gadu. Atskaitē norādīts, ka dzīvokļu īpašnieki apmaksājuši mājas kopējā ūdens mēraparāta nomaiņu un verifikāciju. Vai varat izskaidrot, cik pamatoti šādi rīkojās pārvaldnieks?

Lasīt tālāk...

Kāpēc par patērēto ūdeni jāmaksā divreiz

Manā dzīvoklī skaitītāju verificēšanas termiņš beidzās februārī, bet skaitītāji tika nomainīti tikai martā. Līdz ar to februārī ūdens patēriņs tika aprēķināts pēc deklarēto personu skaita. Pēc skaitītāju maiņas (martā) tika aprēķināts ūdens patēriņš pēc skaitītāja rādījumiem, bet tika ņemti vērā arī veco skaitītāju rādījumi. Līdz ar to par februāra ūdens patēriņu tika samaksāts vispirms pēc deklarēto personu skaita un pēc tam vēlreiz pēc ūdens skaitītāja rādījumiem. Vai tādu dubultu maksājumu paredz likums?

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!