Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Vai es varu kvalificēties pabalstam?”

Freepik.com

„Esmu vientuļā mamma, audzinu dvīņus un īrēju dzīvokli. Mana alga sasniedz 800 eiro mēnesī, kā arī bērnu tēvs katru mēnesi pārskaita bērniem minimālos uzturlīdzekļus. Mani izdevumi par mājokli ir aptuveni 400 eiro mēnesī. Vai es varu pieteikties mājokļa pabalstam? Marija.” 

Jā, Marijai ir tiesības uz mājokļa pabalstu, jo ģimenes garantētais minimālais ienākums no 1. oktobra sasniedz 783 eiro (327 + 228 + 228 eiro). Sociālais dienests apmaksās praktiski visus Marijas izdevumus par dzīvokli. Svarīgi atcerēties, ka minimālie uzturlīdzekļi, kā arī daudzi citi pabalsti netiek uzskatīti par ģimenes ienākumiem, tāpēc netiek ņemti vērā pie mājokļa pabalsta aprēķiniem.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir noteikts, ka par ģimenes ienākumiem neuzskata:

■ vienīgā mājokļa iegādei piešķirtā kredīta pamatsummu un procentu maksājumu;

■ no sava īpašuma atsavināšanas gūto ienākumu daļu, kas izlietota vienīgā mājokļa iegādei;

■ summu, ko persona maksā vai saņem kā uzturlīdzekļus bērnam un kas nepārsniedz valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

■ ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta;

■ bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;

■ pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;

■ pabalstu par asistenta izmantošanu;

■ pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās;

■ pabalstu ar celiakiju slimam bērnam;

■ pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā;

■ sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;

■ studējošā kredītu;

■ stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram;

■ bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram;

■ personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izņemot pasākumus ar darba līgumu slēgšanu;

■ algotos pagaidu sabiedriskos darbus;

■ dotāciju bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;

■ papildu izdevumu kompensāciju saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

■ kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai;

■ atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu;

■ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu;

■ līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, un sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim;

■ vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai;

■ pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.

Numuru arhīvs: spied un lasi!