Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Jūs filmē slēptā kamera

Freepik.com

„Viens no mūsu mājas iedzīvotājiem ir uzstādījis videokameru bez citu atļaujas. Nav pat norādes, ka mājā ir videokamera. Tā ir uzstādīta pirmajā stāvā, ar skatu pret dzīvokļiem. Savukārt kameras īpašnieka dzīvoklis atrodas otrajā stāvā, tādēļ kamera pat nefilmē viņa durvis. Vai tas ir likumīgi?” jautā Lana. 

– Lai uzstādītu videokameru, kuras novērošanas laukā ietilpst mājas kopīpašuma daļa vai dzīvokļu īpašniekiem piederošā koplietošanas teritorija, ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku vienošanās vai kopības lēmums, – paskaidro advokāts Jevgeņijs Tverdohļebovs. – Turklāt, ja strīds nonāktu līdz tiesai, kā atšķirīga tiek vērtēta situācija, kad kameru uzlikusi īpašnieku biedrība un kad kameru uzstādījis dzīvokļa īpašnieks bez saskaņošanas ar biedrību. Stingrākas prasības ir paredzētas otrajā gadījumā, jo nav skaidrs, vai īpašnieka mērķis ir likumīgs. Ja kamera filmē koplietošanas teritoriju bez saskaņojuma, tad ikviens dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrība var vērsties tiesā ar prasību kameru noņemt.

Kameras, kā norāda advokāts, aizliegts uzstādīt, lai novērotu cilvēku privātumu bez viņu piekrišanas. Mērķis var būt tikai pārkāpumu atklāšana.

– Videoierakstus atļauts izmantot tikai tam mērķim, kāds bijis norādīts un apstiprināts ar līgumu vai dzīvokļu īpašnieku lēmumu. Piemēram, ja par mērķi ir noteikts – pārkāpumu atklāšana, tad videoierakstu nedrīkst izmantot, lai aprēķinātu, cik reižu cilvēks ir izmantojis liftu, pārbaudītu, vai viņam uz pastkasti nav atnesta vēstule vai avīze. Mērķim ir jābūt reāli sasniedzamam un konkrētam, – saka Jevgeņijs Tverdohļebovs. – Piemēram, strīdīgs būs jautājums, vai mērķis novērst noziegumu būs piemērots. Kamera nevar aizliegt noziegumu. Jo īpaši, ja reālajā laikā neviens neseko līdzi tam, kas notiek novērošanas zonā, un nekavējoties nenosūta apsargu, lai aizkavētu pārkāpuma izdarīšanu.

Ikviens interesents, kurš nokļuvis kameras novērošanas zonā, pēc Jevgeņija Tverdohļebova vārdiem, ir tiesīgs iepazīties ar ierakstu, kurā tas ir nofilmēts.

– Uzstādot kameru, obligāti jānorāda mērķis, ar kādu tiek veikta videonovērošana; jāfiksē novērotās zonas robežas; jānorāda iespēja iepazīties ar ierakstu, – norāda zvērināts advokāts. – Turklāt jādara zināma persona ar kontaktinformāciju, kas atbild par personas datu apstrādi. To var izdarīt uz brīdinājuma plāksnītes ar saprotamiem simboliem vai teksta ziņojumu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!