Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Laiks uzstādīt ceļazīmi

Pixabay.com

„Kāds ir nepieciešamo balsu skaits, lai uzstādītu ceļazīmi, kas atļautu novietot automašīnu tikai dzīvokļu īpašniekiem uz kopīpašumā esoša zemesgabala?”

Attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai nepieciešamo balsu skaitu noteikšanu ir nošķirami jautājumi par stāvvietas lietošanas kārtības noteikšanu starp kopīpašumā esošās daļas kopīpašniekiem un noteikumu paredzēšanu, kas būtu vērsti uz trešajām personām.

Lēmums par ceļazīmi, kura attieksies tikai uz trešajām personām, var tikt pieņemts, ja „par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem (Dzīvokļa īpašuma likuma 16. panta trešā daļa), jo šāds lēmums nenosaka kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtību dzīvokļu īpašnieku starpā.

Ņemot vērā, ka invalīdu stāvvietas ierīkošana ar 537. zīmi „Stāvvieta” ar 844. papildzīmi „Personām ar invaliditāti” nozīmē, ka autostāvvietu var izmantot jebkura persona (ne tikai dzīvokļa īpašnieki), kurai ir speciālā atļauja, šādas invalīda stāvvietas ierīkošanai nepieciešams, lai „par” nobalsotu dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem (Dzīvokļa īpašuma likuma 16. panta trešā daļa), jo šāds lēmums nenosaka kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtību dzīvokļu īpašnieku starpā.

Atbilde sagatavoja Ekonomikas ministrijas eksperti

Numuru arhīvs: spied un lasi!