Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kam jāmaksā par mājas kopējā ūdens mēraparāta maiņu

Esmu dzīvokļa īpašniece, šogad saņēmu apsaimniekošanas atskaiti par iepriekšējo gadu. Atskaitē norādīts, ka dzīvokļu īpašnieki apmaksājuši mājas kopējā ūdens mēraparāta nomaiņu un verifikāciju. Vai varat izskaidrot, cik pamatoti šādi rīkojās pārvaldnieks?

Lasīt tālāk...

Vai var atlikt maksājumus apsaimniekotājam?

Andrea Piacquadio, Pexels.com

„Martā neesmu samaksājusi maksu par dzīvokli (bija jāsamaksā līdz 31.03.2020.), un jau 2. aprīlī man pastkastītē tika iemests brīdinājums par parādu (par martu), kurā teikts: ja parāds netiks samaksāts līdz 30.04., tad tiks celta prasība tiesā par parādu piedziņu,” stāsta lvportāls.lv lasītāja Iveta Vjatere. „Māju apkalpo SIA Modulis (Prūšu ielā 42 Rīgā). Vienmēr esmu maksājusi laikus. Varu iemaksāt kādu daļu no summas un dzīvot mierīgi, kamēr atkal varēšu samaksāt. Es domāju, ka šajā krīzes situācijā tas būtu normāli.”

Lasīt tālāk...

Kāpēc daudzstāvu namu kāpņu telpās uzradušās jaunas numurzīmes?

Kāpēc daudzstāvu namu kāpņu telpās uzradušās jaunas numurzīmes?

Lasīt tālāk...

Ko darīt, ja rēķinā iekļauti maksājumi, kuri nav paredzēti

Vai varu apstrīdēt tiesā man izrakstīto rēķinu par ūdeni, kanalizāciju un atkritumiem, un kā to pareizi izdarīt? Lieta tāda, ka mūsu mājai nav noslēgts kopējais līgums par šiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, atkritumi), bet mums ir noslēgts individuāls līgums ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi.

Problēma sākas ar to, ka pakalpojuma sniedzējs rēķinā iekļauj maksājumus par ūdens starpību un tiešajiem maksājumiem. Mūsu noslēgtajā līgumā tiešie maksājumi nav pieminēti un par ūdens starpību arī nekas nav minēts, bet, neskatoties uz to, pakalpojuma sniedzējs iekļauj šīs lietas manā rēķinā.

Lasīt tālāk...

Cik ilgā laikā māja ir jānodod ekspluatācijā

2019. gadā tika noslēgts pirkuma līgums ar atlikto maksājumu. Dārza mājas jaunbūve, saimniecības ēkas jaunbūve. Šajā dārza mājā esmu deklarēta. Cik ilgā laikā man māja ir jānodod ekspluatācijā, kādas varētu būt izmaksas, kādi dokumenti vai instances jāpiesaista šim procesam? Ir jāiegulda vēl papildu līdzekļi: jāmaina jumta segums, skurstenis, logi.

Lasīt tālāk...

Kāpēc par patērēto ūdeni jāmaksā divreiz

Manā dzīvoklī skaitītāju verificēšanas termiņš beidzās februārī, bet skaitītāji tika nomainīti tikai martā. Līdz ar to februārī ūdens patēriņs tika aprēķināts pēc deklarēto personu skaita. Pēc skaitītāju maiņas (martā) tika aprēķināts ūdens patēriņš pēc skaitītāja rādījumiem, bet tika ņemti vērā arī veco skaitītāju rādījumi. Līdz ar to par februāra ūdens patēriņu tika samaksāts vispirms pēc deklarēto personu skaita un pēc tam vēlreiz pēc ūdens skaitītāja rādījumiem. Vai tādu dubultu maksājumu paredz likums?

Lasīt tālāk...

Kā rīkoties, ja jūsu māja tiek pasludināta par bīstamu un dzīvošanai nederīgu?

Kā rīkoties, ja jūsu māja tiek pasludināta par bīstamu un dzīvošanai nederīgu?

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!