Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Īpašnieks miris: kurš apmaksā rēķinus?

Momenti.lv

Vairāk nekā pirms gada mājā Bērzpils ielā 3 Rīgā notika bēdīgs gadījums: nomira dzīvokļa īpašniece. Izrādījās, ka vecajai sievietei mantinieku nav, tādēļ dzīvoklim bija jāpāriet valsts īpašumā. Pēc gada mājas iedzīvotāji atklāja, ka visu šo laiku par dzīvokli ir krājies komunālo pakalpojumu parāds, kurš tagad parādās mājas kopējā bilancē.

– Mūsu kaimiņienei dzīves laikā nekad nebija parādu, – stāsta mājas pārstāve Valentīna. – Tagad, pēc pārvaldnieka sniegtās informācijas, dzīvoklim ir parāds – vairāk nekā 1000 eiro.

Nesen mirušās īpašnieces dzīvoklis tika pārdots izsolē, tagad tur dzīvo jauna ģimene, bet par iepriekšējā perioda parādiem jaunie īpašnieki neatbild.

– Parāds ir mūsu mājas kopējā bilancē, bet to vajadzēja apmaksāt valstij, – nešaubās Valentīna.

– Dzīvoklis taču jau veselu gadu piederēja valstij, un pēc tam tā saņēma ienākumus no pārdošanas izsolē.

Tā kā mājas Bērzpils ielā 3 iedzīvotāji baidās, ka valsts tā arī neapmaksās rēķinus un svešais parāds paliks pārējiem iedzīvotājiem, iesniedzām iedzīvotāju jautājumus Finanšu ministrijā un Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē.

– Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam bezsaimnieku nekustamo īpašumu no valsts pārņem vai nu sabiedrisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums Possessor, vai vietējā pašvaldība, – skaidro Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis. – Abos gadījumos iestādei, kas pārņēmusi dzīvokli, ir pienākums apmaksāt rēķinus par dzīvokli, kas izrakstīti no īpašuma pārņemšanas dienas.

Situācijas mēdz būt dažādas, un ne visas bezsaimnieku mantas nonāk valsts īpašumā.

 Finanšu ministrijas pārstāvis uzsver: – Ja mirušais pēc sevis ir atstājis parādus, tad kreditori var iesniegt savas pretenzijas. Šādā gadījumā nekustamais īpašums nonāk zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā.

Tālāk – jāsaprot galvenais. Tiesu izpildītājam nekustamais īpašums ir jāpārdod izsolē un jānorēķinās ar nelaiķa kreditoriem. Tāpat tiesu izpildītājam ir jāapmaksā visi mājas pārvaldnieka iesniegtie dzīvokļa rēķini.

Rēķinus, kurus pārvaldnieks nav nosūtījis tiesu izpildītājam, un nelaiķa parādus, par kuriem nav iesniegta kreditoru prasība, neviens neapmaksās.

Šo kārtību apstiprināja arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāve Līna Lontone:

– Ja bezsaimnieka dzīvoklis ir nonācis zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā, tad mājas pārvaldnieks saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 364 Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu 132. punktu var vērsties pie tiesu izpildītāja ar lūgumu atlīdzināt nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumus. Šie noteikumi attiecas uz dzīvokļa rēķiniem, kas izrakstīti laikā no dienas, kad lieta reģistrēta pie tiesu izpildītāja, līdz dienai, kad konkrētā lietvedība tiek pabeigta.

Izrādās, ka valsts vai zvērināts tiesu izpildītājs ir gatavs apmaksāt rēķinus par bezsaimnieka  nekustamo īpašumu. Problēma ir tā, ka pārvaldnieki par dzīvokļa īpašnieka nāvi uzzina vēlu un pēc tam visbiežāk nezināšanas dēļ laikus neizraksta rēķinus vai nesagatavo kreditora prasījumu. Ne sabiedrisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums Possessor, ne zvērināts tiesu izpildītājs nevar apmaksāt parādu, par kuru viņš nav informēts.

Numuru arhīvs: spied un lasi!