Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Remontu un avārijas brigāde: veiksmīga darba pamatnoteikumi

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā ir savlaicīga, regulāra un kvalitatīva ēku tehniskā stāvokļa apsekošana, remontdarbu plānošana un izpilde, tāpat ikdienā saskaramies ar neplānotām inženierkomunikāciju avārijām un bojājumiem. 

Kopš 1998. gada SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde izveidojusi savu remontu un avārijas dienestu un pašu spēkiem veic avārijas situāciju lokalizēšanu un seku likvidēšanu, kā arī piedāvā sniegt ar dzīvojamo ēku inženiertīkliem saistītos remontdarbus mūsu apsaimniekotajās ēkās, tos iepriekš saskaņojot pa diennakts avārijas dienesta tālruni 63020000.

Lai arī neatsakām citiem jelgavniekiem, mūsu apsaimniekoto ēku darbi noteikti ir prioritāte, tie tiek paveikti pirmie un iespējami ātrā termiņā.

■ ■ ■

Lai maksimāli ātri un operatīvi SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde avārijas dienesta darbinieki varētu ierasties un palīdzēt, zvanot avārijas dienestam pa tālruni 63020000, būtu jāpasaka šāda informācija:

■ adrese, kur radusies problēma;

■ kas konkrēti noticis;

■ jānorāda bojājuma vieta;

■ jānorāda, vai avārija nav saistīta ar elektro ietaišu bojājumiem;

■ jānosauc zvanītāja vārds un tālrunis, pa kuru var sazināties ar izsaucēju;

■ ja tas ir iespējams, jāsagaida avārijas dienesta brigāde;

■ pēc dispečera aicinājuma jāatbild arī uz citiem jautājumiem;

■ neaizmirstiet par avāriju informēt mājas kontaktpersonu.

Pēc šādas informācijas iegūšanas avārijas dienesta dispečeri nodod izsaukumu avārijas brigādei. Jebkura lieka vai neprecīza informācija var maldināt dispečerus, kā arī aizņemt papildu laiku, kas pagarina reaģēšanas laiku un bojājuma lokalizācijas iespējas.

■ ■ ■

Atgādinām, ka avārijas dienesta darbinieki neveic remontdarbus, bet lokalizē avāriju. Pēc avārijas lokalizēšanas informācija par bojājumu tiek nodota remontu daļai, kas veic turpmākos darbus.

Lai samazinātu avāriju skaitu, aicinām dzīvojamo ēku iedzīvotājus savlaicīgi veikt dzīvojamo ēku inženierkomunikāciju apsekošanu un remontdarbu pieteikšanu, kā arī pirms nākamās apkures sezonas uzsākšanas pieteikt dzīvojamo ēku siltuma komunikāciju hidraulisko pārbaudi.

Svarīgi, lai ēkās būtu nodrošināta piekļuve inženierkomunikāciju sistēmām un piebrauktuve avārijas dienestam. Tikai tad varam veikt sistēmu vizuāli tehniskā stāvokļa novērtēšanu, remontu, avārijas cēloņa noteikšanu un avārijas seku lokalizēšanu.

Iepriekšminētās darbības var pasargāt no ievērojama skaita avāriju, un tas būs ieguvums visiem.

Kā jau sākumā minējām, savlaicīgs un kvalitatīvs remontdarbs, operatīva avārijas seku likvidēšana ir ļoti būtiska ēku apsaimniekošanā, tāpēc JNĪP nepārtraukti strādā pie remontu un avārijas dienesta attīstības, speciālistu un tehniskā nodrošinājuma pilnveides. Priecājamies, ka kopš 2021. gada decembra dienestu vada jaunais speciālists Uldis Budris. Viņam ir darba pilnveides idejas, kas dod pārliecību, ka kopā ar pieredzējušiem darbiniekiem veidojas spēcīga komanda.

Uldis Budris, SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde remontu un avārijas dienesta vadītājs

Numuru arhīvs: spied un lasi!