Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kam jākopj teritorija?

Pixabay.com

„Mūsu daudzdzīvokļu māja atrodas uz trešajai personai – zemes baronam – piederošas zemes. Mājā ir četri dzīvokļi. Zemes noma gadā katram dzīvokļa īpašniekam izmaksā 240 eiro. Esam māju pārņēmuši savā pārvaldīšanā, apkalpojam māju paši. Kam būtu jātīra mājai piegulošā teritorija, ja mums nav sētnieka? Vai mums bija jāpārslēdz zemes nomas līgums, kad pārņēmām pārvaldīšanu? Ja mēs neesam līgumu pārslēguši, vai spēkā paliek vecais līgums? Mārīte.” 

Atbild Latvijas Cilvēktiesību komitejas jurists Deniss Gorba (specializācija – strīdi par īri, komunālā problemātika, mājokļu uzturēšana, sociālie jautājumi, mantošana, šķiršanās un alimenti):

– Katra pašvaldība pieņem savus saistošos noteikumus par teritorijas sakopšanu. Piemēram, galvaspilsētā ir Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 146 Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi.

Attiecībā uz mājām, kas atrodas uz īpašnieka zemes, noteikumi noteic, ka par teritorijas uzturēšanu atbild uz tās esošās mājas īpašnieks. Protams, ir atsevišķi gadījumi, kad par īpašnieka zemes sakopšanu ir atbildīgs pats zemes īpašnieks, bet tam būtu jābūt norādītam zemes nomas līgumā. Ja līgumā šāda punkta nav, tad dzīvokļu īpašniekiem, pareizāk sakot, viņu izvēlētajam pārvaldniekam ir jānodrošina teritorijas sakopšana.

Kas attiecas uz otro jautājumu, mainoties mājas pārvaldniekam, spēkā paliek vecais zemes nomas līgums. To var pārskatīt tikai abām pusēm – dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekam – vienojoties.

Numuru arhīvs: spied un lasi!