Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Mājas pārvaldnieks neizsniedz caurlaidi!

Freepik.com

Iedzīvotājs uzskata, ka kaimiņi pārkāpuši viņa tiesības, pieņemot ierobežojumus stāvvietas lietošanas noteikumos 

Vai mājas pārvaldniekam ir tiesības aizliegt iedzīvotājam zem mājas logiem novietot dienesta mašīnu? Mūsu lasītājs no Salaspils saskāries ar neparastu situāciju.

Kāds jauns vīrietis, kurš vēlējās palikt anonīms, sūdzējās par mājas pārvaldnieka Tildera nami rīcību, jo viņam atteica atļauju novietot dienesta automašīnu mājai piederošajā teritorijā.

„Esmu pierakstīts savas mātes dzīvoklī Salaspilī,” skaidro vīrietis, „un esmu pieradis netraucēti izmantot kopējo mājas autostāvvietu. Kādudien mājas pārvaldnieks Tildera nami man atteicās izsniegt caurlaidi. Uzņēmumā paskaidroja, ka tagad caurlaides tiek izsniegtas tikai mājā deklarēto personu personīgajam transportam.”

Tildera nami pieprasa, lai mūsu lasītājs viņiem uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā norādīta automašīnas reģistrācijas adrese, kas sakrīt ar īpašnieka deklarēto dzīvesvietas adresi.

„Es nevaru izpildīt mājas pārvaldnieka prasību,” vīrietis ir sašutis. „Lietoju darba mašīnu, kuras datu lapā ir norādīti mana darba devēja dati. Nesaprotu, kāpēc nevaru novietot pie mājas darba automašīnu, un kuru gan interesē, vai man ir savs transports vai es izmantoju kādu citu?”

■ ■ ■

Uzņēmumā Tildera nami vīrietim paskaidroja, ka par jaunajām prasībām attiecībā uz privātajām automašīnām esot nobalsojusi lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku un pārvaldniekam it kā ar to neesot nekādas saistības, kā vien izpildīt dzīvokļu īpašnieku gribu.

„Es neticu, ka īpašnieku kopsapulcei ir tiesības pieņemt šādus lēmumus!” iebilst cietušais. „Vai pārvaldnieks atslēgs ūdeni manā dzīvoklī, ja par to nobalsos vienkāršs dzīvokļu īpašnieku vairākums?”

Uzreiz paskaidrosim, ka mājas apsaimniekotājam nav tiesību atsevišķā dzīvoklī atslēgt ūdeni, pat ja to pieprasa visi pārējie mājas dzīvokļu īpašnieki. Ūdens, kā arī apkure ir obligāts komunālais pakalpojumu, bet ar automašīnas novietošanu viss ir sarežģītāk.

■ ■ ■

Advokāte Viktorija Auziņa paskaidro, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu var nobalsot par jebkuru koplietošanas autostāvvietas atļauju izsniegšanas kārtību.

– Vai dzīvokļu īpašnieku sapulce var atļaut autostāvvietu izmantot tikai mājā deklarētām personām vai tikai dzīvokļu īpašniekiem?

– Jā, dzīvokļu īpašnieku kopība šajā jautājumā var pieņemt jebkādu lēmumu.

– To starpā – atļaut pie mājas novietot tikai dzīvokļu īpašnieku personīgās automašīnas, kas „pierakstītas” šajā adresē pēc reģistrācijas apliecības datiem?

– Tieši tā.

– Kas jādara cilvēkam, kurš izmanto dienesta automašīnu?

– Es viņam ieteiktu vispirms palūgt mājas pārvaldniekam dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai balsošanas protokolu un izlasīt, kā tieši tika formulēts lēmuma jautājums. Ja protokolā fiksēts, ka iedzīvotāji balsojuši par to, lai koplietošanas teritorijā automašīnas novietotu tikai mājā deklarētie iedzīvotāji, tad pārvaldnieks rīkojas prettiesiski, aizliedzot avīzes Darīsim Kopā! lasītājam pie mājas novietot dienesta automašīnu. Savukārt, ja iedzīvotāji nobalsojuši par atļauju novietot deklarēto iedzīvotāju personīgo transportu, tad pārvaldnieks rīkojas tiesiski, prasot iedzīvotājam uzrādīt automašīnas reģistrācijas apliecību un tādējādi apliecināt savas īpašuma tiesības.

■ ■ ■

– Vai automašīnas īpašnieks varētu apstrīdēt īpašnieku kopības lēmumu?

– To var izdarīt, sniedzot prasību tiesā trīs mēnešu laikā no dienas, kad persona uzzināja (vai tai vajadzēja uzzināt) par dzīvokļu īpašnieku lēmumu, taču tiesa par spēkā neesošu atzīs tikai to dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas ir pretrunā likuma normām pēc būtības vai arī pieņemts, neievērojot likumā noteikto kārtību.

Numuru arhīvs: spied un lasi!