Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Skopais maksā divreiz

Daudzās Latvijas mājās tiek veidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības – iedzīvotāji apvienojas, lai paši kontrolētu mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tas ir ļoti pareizs lēmums, jo, organizējot biedrību vai izraugot pilnvarnieku, mājas iedzīvotāji gūst iespēju kontrolēt remonta fondu un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā apsaimniekošanas jautājumos.

Kā atrast labāko namu pārvaldi?

Nereti iedzīvotāji, saņēmuši dūšu, neaprobežojas tikai ar biedrības izveidi, viņi apspriež arī tādu svarīgu jautājumu kā jauna pārvaldnieka un apsaimniekotāja izvēle. Šobrīd tirgū darbojas desmitiem privātfirmu, kuras vienmēr būs priecīgas noslēgt līgumu ar jauniem klientiem.

Lasīt tālāk...

Būs pārvaldnieku registrs

Pagājušajā mēnesī tika veikts kārtējais mēģinājums Latvijā sakārtot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tirgu. Paredzēts izveidot dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru.

Vēl pirms pāris gadiem jebkurš varēja nosaukt sevi par pārvaldnieku, un nevienu ierēdni neinteresēja tas, vai šim cilvēkam ir kaut mazākais priekšstats par izraudzīto profesiju.

Jaunizceptajiem pārvaldniekiem nebija ne izglītības, ne pieredzes, katrs pats varēja meklēt klientus un slēgt ar viņiem līgumus. Pastāvēja uzskats, ka par šo cilvēku kvalifikāciju jāinteresējas pašiem iedzīvotājiem. Ja dzīvokļu īpašnieki uzķērās uz daiļrunīga blēža āķa, kurš daudz solīja, bet maz darīja, tā bija tikai viņu pašu problēma. Valsts atteicās iejaukties tādos konfliktos.

Lasīt tālāk...

Modernais namu pārvaldnieks

Mēs ilgus gadus esam radināti pie domas, ka namu pārvalde ir kā tāds monstrs, kam dzīvokļu īpašnieki dod naudu, pretī neko nesaņemot, un strādāt tajā var jebkurš, kas prot dot pretsparu neapmierinātajiem iedzīvotājiem. Tagad situācija pamazām mainās. Namu pārvaldēs sāk strādāt profesionāļi, kas ieguvuši speciālo izglītību. Atliek vien šo to pielabot pašu dzīvokļu saimnieku attieksmē pret savu īpašumu.

Profesionālus darbiniekus uzņēmumiem, kas apsaimnieko dzīvojamās mājas, ražošanas un biroju telpas, sagatavo Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā. Tur studenti apgūst nekustamā īpašuma speciālistu – ekonomistu, pārvaldnieku un vērtētāju – bakalaura un maģistra studiju programmas.

Lasīt tālāk...

Vai mājai ir vajadzīgs „saimnieks”?

Dagnija VILNĪTE,
Ogres novada p/a „Mālkalne” klientu apkalpošanas dienesta vadītāja

Kāds labums ir no māju vecākajiem? Vai katrs var par tādu kļūt? Kur ir atbildības robeža cilvēkam, kuram uzticējušies mājas iedzīvotāji? Kas ietilpst mājas vecākā pienākumos un ko varbūt vispār nevajadzētu darīt?

Kas tas tāds – mājas vecākais?

Uz jautājumiem centīšos atbildēt, pamatojoties uz pašvaldības aģentūras „Mālkalne” pieredzi Ogres novada māju apsaimniekošanā, kā arī uz pētījumu, ko zinātniskā darba ietvaros veicu mācību laikā Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā.

Lasīt tālāk...

RNP strādā ar zemes īpašniekiem

Rīgas namu pārvaldnieks apkopojis datus par saviem 11 iecirkņiem. Sarēķināts, ka šajos rajonos uz svešas zemes atrodas 1300 daudzdzīvokļu māju. Iedzīvotājiem jāslēdz līgumi ar 526 zemes īpašniekiem. Apsaimniekošanas uzņēmuma Juridiskā departamenta vadītāja Indra Dreika stāsta, kā norisinās līgumu slēgšana.

– Jaunā namu pārvalde solīja rīdziniekiem, ka centīsies līgumus ar zemes īpašniekiem pārslēgt ar iedzīvotājiem izdevīgākiem nosacījumiem. Kā virzās šis darbs?

Lasīt tālāk...

Divas valstis – viens mērķis

Šajās dienās Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas pārstāvji piedalījās konferencē „Daudzdzīvokļu māju kapitālais remonts: vakar, šodien, rīt”. Konference notika Krievijas pilsētā Iževskā, un mūsu namu pārvaldnieki tur ne tikai dalījās savā pieredzē, bet arī iepazinās ar turienes kolēģu izstrādnēm.

Latviju konferencē pārstāvēja Cēsu dzīvokļu pārvaldes vadītājs Ģirts Beikmanis un Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Juris Vidžis. Viņi stāsta, ka esot uzzinājuši daudz interesanta un sapratuši, ka no Krievijas var šo to mācīties.

Lasīt tālāk...

Pārvaldnieks „aizmirsa” samaksāt

Šopavasar Rīgā notika tas, par ko jau sen bažījās eksperti. Sapinusies savās naudas lietās, namu pārvalde aizņēmās naudu no savu klientu – iedzīvotāju konta. Dzīvokļu īpašnieki bija godprātīgi maksājuši rēķinus, bet nauda līdz uzņēmumam Rīgas siltums nenonāca, un liela māja palika bez karstā ūdens.

Pazuda 50000 latu

Iedomājieties iedzīvotāju šoku. Viņiem likās, ka ir pienācīgi norēķinājušies ar namu pārvaldi un viss būs kārtībā. Bet pārvaldnieks bija sadomājis, ka viņam ir tiesības bāzt roku mājas kasē. Dzīvokļu īpašniekiem radās prāvi zaudējumi, un savu naudu viņi varēs dabūt atpakaļ tikai tiesas ceļā, saka juristi. Bet ko tad, ja namu pārvalde pasludinās bankrotu? Tādā gadījumā iedzīvotāji varēs atvadīties no saviem 50000 par siltumu samaksātajiem, bet pārvaldnieka rokām pielipušajiem latiem.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!