Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ģildes pirmais gads

Tieši pirms gada, 20. maijā, Latvijā nodibināja neatkarīgu Namu pārvaldnieku ģildi. Organizācija apvienoja profesionāļus mājokļu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā, paverot viņiem iespēju apmainīties pieredzē un visaugstākajā līmenī piedalīties ar darbu saistīto jautājumu apspriešanā.

Ģildes svētku pasākums notiks 1. jūnijā. Tiesa, tas norisināsies lietišķā atmosfērā – šajā dienā ģildes un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) dalībniekus gaida kārtējā tematiskā tikšanās.

Lasīt tālāk...

Rīgas jumti sagaidījuši pavasari

Janvārī Rīgā sāka darboties vienotā namu pārvalde Rīgas namu pārvaldnieks, kas apsaimnieko 4500 galvaspilsētas māju. Uzņēmuma vadītājs Ervins Straupe stāsta, ka par pirmo problēmu uzņēmumam kļuvuši caurie jumti. Ziema tuvojas beigām, un mēs devāmies pie Straupes kunga ar jautājumu par galvaspilsētas namu jumtu stāvokli un dzīvokļu applūšanas perspektīvām.

Pārvaldnieki skaita jumtus

Vienā no pirmajām intervijām Ervins Straupe paziņoja, ja pēc janvāra sniegiem Rīgā tek katrs trešais jumts. Tāda bija situācija uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks teritorijā. Mūsu lasītāju zvani un vēstules apstiprināja, ka situācija tiešām ir traģiska: iedzīvotāji sūdzējās par pilošiem griestiem un jautāja, ko darīt, lai šī ziema būtu pēdējā, kad viņiem jāpiedzīvo mājokļu applūšana.

Lasīt tālāk...

Uzdevums – rast kopēju valodu!

Mūsdienās dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt juridiski „apkaltiem”. Zināšanas lieti noderēs situācijā, kad notiek mājas iemītnieku šķelšanās, piemēram, daļa atbalsta pašreizējo pārvaldītāju, daļa kategoriski iebilst un vēlas citu. Bet atcerieties: jebkuru svarīgu lēmumu var pieņemt tikai mājas īpašnieku vairākums, nevis saujiņa cilvēku ar atšķirīgu viedokli.

Konflikts pusotra gada garumā

Rīgas Mežciema mikrorajona iedzīvotāja Svetlana pastāstīja mums par samilzušo konfliktu ar viņas mājā pirms pusotra gada nodibināto dzīvokļu īpašnieku biedrību. Pirms dažām dienām mājas iemītniekus, kas nav iestājušies biedrībā, gluži vienkārši neielaida tās sapulcē – durvis sargāja divi dūšīgi vīri bruņuvestēs.

Lasīt tālāk...

Ģilde aicina apspriesties

26. janvārī Namu pārvaldnieku ģilde aicināja savus biedrus uz semināru, kurā visi interesenti varēja tikties ar Datu valsts inspekcijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem.

Pārvaldniekiem vienmēr atradīsies jautājumi varas struktūrām. Šoreiz Datu valsts inspekcijas pārstāvji semināra dalībniekiem skaidroja, kā pārvaldniekiem rīkoties, ja viņi vēlas izplatīt informāciju par dzīvokļu īpašnieku saistībām (parādiem).

Valsts inspekcija joprojām pārstāv viedokli, ka mājas kāpņu telpā vai uz informācijas dēļa pārvaldnieks drīkst izlikt tikai ziņas, kas nav tieši saistāmas ar konkrētu dzīvokļu īpašniekiem.

Lasīt tālāk...

Apsaimniekotājs “iziet internetā”!

Alvis STRAŽINSKIS,
JNīP IT-nodaļas speciālists

Mājas lapa (www.nip.lv) pārvaldei ir jau sen, bet 2010.gadā JNĪP nolēma to padarīt interaktīvu, pārvēršot par teritoriju, kur iedzīvotāji var iegūt vairāk informācijas par mājas finansēm un virtuāli tikties ar pārvaldes grāmatvežiem, juristiem, remonta speciālistiem.

Kopš 2010.gada sākuma SIA JNĪP pēc savas iniciatīvas sāka izstrādāt un māju vecākajiem piedāvāt jaunu pakalpojumu veidu – individuālo ūdens skaitītāju sarakstu izdruku un datu ievadi internetā (SIA JNĪP mājas lapā). Iepriekš mājas vecākajiem ik mēnesi ceļš uz SIA JNĪP telpām bija jāmēro divreiz – lai saņemtu individuālo ūdens skaitītāju lapas un lai tās aizpildītas nogādātu atpakaļ. Šobrīd mājas vecākais var ievadīt rādījumus tieši savā datorā.

Lasīt tālāk...

Bez vainas vainīgie

Krīzes apstākļos mājokļu īpašniekus nemitīgi biedē ar komunālo pakalpojumu atslēgšanu. Turklāt pakalpojumu sniedzēji draud bez siltuma vai ūdens atstāt ne tikai parādnieku dzīvokļus, bet uzreiz visu māju. Pēc Siltumuzņēmumu asociācijas datiem, šoziem iedzīvotāju parāds par siltumu jau pieaudzis par 8%. Vai tas nozīmē, ka godprātīgos iedzīvotājus reāli apdraud iespēja nosalt kopā ar nemaksātājiem?

Kaislības ap ventili

Daudzi eksperti uzskata, ka no situācijas ir tikai viena izeja – vienoties ar piegādātājiem par individuālu līgumu slēgšanu ar dzīvokļu īpašniekiem. Šobrīd tādi līgumi ar klientiem ir, piemēram, uzņēmumam Latvenergo. Diemžēl par iedzīvotāju parādiem siltumuzņēmumiem un ūdenspiegādes uzņēmumiem atbildīgas joprojām ir namu pārvaldes un dzīvokļu īpašnieku kopums. Saruna te īsa: ja pārvaldnieks nepārskaita pakalpojumu piegādātājam maksu par mājai sniegtajiem pakalpojumiem, mājai likumīgi var aizgriezt ventili. Siltuma ražotāji pagaidām tādās galējībās nav krituši, tomēr regulāri atgādina, ka dažu parādnieku dēļ visa māja var palikt bez viena vai otra pakalpojuma.

Lasīt tālāk...

Kā nenogulēt kopsapulci?

Natālija Mamоnova JNĪP ekspluatācijas nodaļu sāka vadīt nesen, bet pārvaldē strādā kopš tās dibināšanas dienas, tāpēc viņai labāk nekā jebkuram citam zināms, kādā stāvoklī ir Jelgavas dzīvojamais fonds. Ēku ekspluatācijas daļas uzdevums ir informēt dzīvokļu īpašniekus, kādi uzlabošanas un labiekārtošanas darbi vajadzīgi katrai mājai un kopā ar viņiem lemts par to veikšanu.

Ne tikai klausīties, bet arī lemt

– Natālija, JNĪP apsaimnieko simtiem māju. Kā jūs orientējaties savā saimniecībā?

– Kad nodibināja mūsu uzņēmumu, uzreiz nolēmām, ka jādara gals kopīgajiem katliem! Katrai mājai nepieciešama atsevišķa bilance. Stingri uzskaitām katra kopējā mājokļa ienākumus un izdevumus. Rezultātus apkopojam gada pārskatos.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!