Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Namu pārvaldniekus brīdina par gāzi

Noticis Pārvaldnieku ģildes kārtējais seminārs. Mājokļu apsaimniekošanas speciālisti un dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvji no visas Latvijas varēja uzdot jautājumus Valsts zemes dienesta, Ekonomikas ministrijas un uzņēmuma Latvijas gāze pārstāvjiem.

Atgādināsim, ka Latvijas namu pārvaldnieku ģilde dibināta pirms diviem gadiem. Tās mērķis ir palīdzēt pārvaldniekiem papildināt zināšanas, veidot dialogu ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, piedalīties normatīvo pakalpojumu izstrādē.

Decembrī ģilde sarīkoja saviem biedriem informatīvu tikšanos, kurā tika izskatīti daudzi likumdošanas un ar attiecīgā profila valsts iestāžu 2012. gada plāniem saistīti jautājumi. Interesantu tematu seminārā rosināja uzņēmuma Latvijas gāze darbinieki.

– Ļoti lūdzam pārvaldniekus, kas plāno mājas renovāciju, ziņot par to mūsu dienestam, – viņi aicināja, – jo līdz siltināšanas darbu sākumam mums jāsaved kārtībā mājas gāzes komunikācijas.

Ārējo gāzes vadu remontē, tīra un krāso. Šie pakalpojumi mājai neko nemaksā. Taču nereti gadās, ka renovācijas gaitā gāzes vadu nepieciešams atvirzīt no mājas sienas, citādi tas tiks ieslēpts izolācijas slānī.

– Ja gāzes vads nav atvirzīts vai siltumizolācijā tam nav paredzēta pietiekami liela niša, mēs nevaram operatīvi likvidēt avārijas sekas un veikt komunikāciju apkopi, – brīdina uzņēmuma pārstāvji.

Ja renovācijas gaitā nav padomāts par gāzes vada pārcelšanu, avārijas gadījumā māja var palikt bez gāzes.

Pārvaldnieki, protams, precizēja, kas maksās par cauruļvada atvirzīšanu no mājas ārsienas. Šis pakalpojums jāfinansē pašai mājai, paskaidroja Latvijas gāzes eksperts. Darbs tiek veikts vienas divu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Kā iestāties Pārvaldnieku ģildē un būt informētam par visiem jaunumiem mājokļu apsaimniekošanas tirgū? To var uzzināt ģildes mājas lapā internetā www.parvaldniekugilde.lv.

Numuru arhīvs: spied un lasi!