Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Bez vainas vainīgie

Krīzes apstākļos mājokļu īpašniekus nemitīgi biedē ar komunālo pakalpojumu atslēgšanu. Turklāt pakalpojumu sniedzēji draud bez siltuma vai ūdens atstāt ne tikai parādnieku dzīvokļus, bet uzreiz visu māju. Pēc Siltumuzņēmumu asociācijas datiem, šoziem iedzīvotāju parāds par siltumu jau pieaudzis par 8%. Vai tas nozīmē, ka godprātīgos iedzīvotājus reāli apdraud iespēja nosalt kopā ar nemaksātājiem?

Kaislības ap ventili

Daudzi eksperti uzskata, ka no situācijas ir tikai viena izeja – vienoties ar piegādātājiem par individuālu līgumu slēgšanu ar dzīvokļu īpašniekiem. Šobrīd tādi līgumi ar klientiem ir, piemēram, uzņēmumam Latvenergo. Diemžēl par iedzīvotāju parādiem siltumuzņēmumiem un ūdenspiegādes uzņēmumiem atbildīgas joprojām ir namu pārvaldes un dzīvokļu īpašnieku kopums. Saruna te īsa: ja pārvaldnieks nepārskaita pakalpojumu piegādātājam maksu par mājai sniegtajiem pakalpojumiem, mājai likumīgi var aizgriezt ventili. Siltuma ražotāji pagaidām tādās galējībās nav krituši, tomēr regulāri atgādina, ka dažu parādnieku dēļ visa māja var palikt bez viena vai otra pakalpojuma.

Lasīt tālāk...

Uzdevums – rast kopēju valodu!

Mūsdienās dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt juridiski „apkaltiem”. Zināšanas lieti noderēs situācijā, kad notiek mājas iemītnieku šķelšanās, piemēram, daļa atbalsta pašreizējo pārvaldītāju, daļa kategoriski iebilst un vēlas citu. Bet atcerieties: jebkuru svarīgu lēmumu var pieņemt tikai mājas īpašnieku vairākums, nevis saujiņa cilvēku ar atšķirīgu viedokli.

Konflikts pusotra gada garumā

Rīgas Mežciema mikrorajona iedzīvotāja Svetlana pastāstīja mums par samilzušo konfliktu ar viņas mājā pirms pusotra gada nodibināto dzīvokļu īpašnieku biedrību. Pirms dažām dienām mājas iemītniekus, kas nav iestājušies biedrībā, gluži vienkārši neielaida tās sapulcē – durvis sargāja divi dūšīgi vīri bruņuvestēs.

Lasīt tālāk...

Parādnieki, neslēpieties!

Sabiedrībā valda divējāda attieksme pret nemaksātājiem. Vieni uzskata, ka cilvēkiem vajag palīdzēt, laiks tagad tāds grūts, bez atbalsta parādniekiem neiztikt. Otri ir pārliecināti, ka ar šiem cilvēkiem jācīnās, jo parādnieku vainas dēļ cieš visa māja.

Stingrību vai pretimnākšanu?

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” juridiskā daļa Janas Antsones vadībā ir gatava gan stingri prasīt nokārtot parādu, gan kopīgi rast risinājumu sekmīgai parāda atmaksai. Viss atkarīgs no situācijas.

– Svarīgākais ir pašu dzīvokļu īpašnieku attieksme parāda jautājumā, – saka J. Antsone. – Ja cilvēks neizvairās no atbildības un ir gatavs meklēt risinājumu savai problēmai, tad pārvaldnieks ir gatavs piedāvāt vairākus risinājumus.

Lasīt tālāk...

Apsaimniekotājs “iziet internetā”!

Alvis STRAŽINSKIS,
JNīP IT-nodaļas speciālists

Mājas lapa (www.nip.lv) pārvaldei ir jau sen, bet 2010.gadā JNĪP nolēma to padarīt interaktīvu, pārvēršot par teritoriju, kur iedzīvotāji var iegūt vairāk informācijas par mājas finansēm un virtuāli tikties ar pārvaldes grāmatvežiem, juristiem, remonta speciālistiem.

Kopš 2010.gada sākuma SIA JNĪP pēc savas iniciatīvas sāka izstrādāt un māju vecākajiem piedāvāt jaunu pakalpojumu veidu – individuālo ūdens skaitītāju sarakstu izdruku un datu ievadi internetā (SIA JNĪP mājas lapā). Iepriekš mājas vecākajiem ik mēnesi ceļš uz SIA JNĪP telpām bija jāmēro divreiz – lai saņemtu individuālo ūdens skaitītāju lapas un lai tās aizpildītas nogādātu atpakaļ. Šobrīd mājas vecākais var ievadīt rādījumus tieši savā datorā.

Lasīt tālāk...

Jelgava uztur saikni ar iedzīvotājiem

Juris VIDŽIS,
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes valdes loceklis

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde daudzos jautājumos ir bijusi un paliek Latvijā pirmā. Mēs pirmie apvienojām zem viena jumta vairākas pilsētas namu pārvaldes. Pirmie sākām vest mājas lietas. Pirmie mācījāmies rīkot iedzīvotāju kopsapulces. Vieni no pirmajiem sākām uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus katrai dzīvojamai mājai un noteicām ekonomiski pamatotu maksu par apsaimniekošanu. Arī jaunajā gadā centīsimies būt numur viens visā, kas skar mūsu klientu – Jelgavas iedzīvotāju intereses.

Jauns apsaimniekošanas uzņēmums

Atceresimies, kā radās un sāka darboties mūsu uzņēmums – Jelgavā lielākais namu pārvaldnieks, kas apsaimnieko 420 daudzdzīvokļu māju.

Lasīt tālāk...

Kā nenogulēt kopsapulci?

Natālija Mamоnova JNĪP ekspluatācijas nodaļu sāka vadīt nesen, bet pārvaldē strādā kopš tās dibināšanas dienas, tāpēc viņai labāk nekā jebkuram citam zināms, kādā stāvoklī ir Jelgavas dzīvojamais fonds. Ēku ekspluatācijas daļas uzdevums ir informēt dzīvokļu īpašniekus, kādi uzlabošanas un labiekārtošanas darbi vajadzīgi katrai mājai un kopā ar viņiem lemts par to veikšanu.

Ne tikai klausīties, bet arī lemt

– Natālija, JNĪP apsaimnieko simtiem māju. Kā jūs orientējaties savā saimniecībā?

– Kad nodibināja mūsu uzņēmumu, uzreiz nolēmām, ka jādara gals kopīgajiem katliem! Katrai mājai nepieciešama atsevišķa bilance. Stingri uzskaitām katra kopējā mājokļa ienākumus un izdevumus. Rezultātus apkopojam gada pārskatos.

Lasīt tālāk...

„Zelta” avārijas dienests

„Vēlos pastāstīt, ka Rīgas bijusī namu pārvalde Zemgale šogad ieviesusi jaunu pakalpojumu – avārijas dienesta izsaukšanu par maksu. Dzīvokļa rēķinā uzņēmums mūs, dzīvokļu īpašniekus, brīdina: ja avārijas likvidētājus vajadzēs izsaukt naktī, sagatavojiet 52 latus.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!