Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Sarēķiniet siltumu!

Uzņēmums Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) šogad piedāvā iedzīvotājiem iespēju uzzināt, cik taisnīga ir maksas sadale par siltumenerģiju starp viņu mājas dzīvokļiem. Šai lietā pārvaldei palīdzēs Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti.

Pirms daudziem gadiem Jelgavā izveidojās dīvaina situācija, kad dažu dzīvokļu īpašnieki atslēdza savus mājokļus no centrālās apkures sistēmas, līdz ar to izmainot normālu apkures sistēmas darbību visā mājā un radot jukas siltumenerģijas patēriņa aprēķinos.

Daļa „auksto” dzīvokļu iemītnieku joprojām nav ierīkojuši nevienu apkures veidu, viņi saņem siltumu tikai no stāvvadiem, kas iet caur viņu mājokļiem, un caur norobežojošām konstrukcijām no kaimiņiem.

Dzīvokļu īpašnieki saņem nepilnus rēķinus par pakalpojumu, bet kas var droši pateikt, cik taisnīga ir norādītā maksa? Varbūt no apkures atslēgtajiem jāmaksā vairāk, varbūt mazāk, nekā viņiem aprēķina pakalpojuma sniedzējs.

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē ir apkopoti iesniegumi, kuros dzīvokļu īpašnieki lūdz precīzi aprēķināt, cik lielu siltuma daudzumu no mājas kopējā siltuma patēriņa saņem no centralizētās apkures atslēgtie dzīvokļi. Šīs situācijas analīzei un precīzu aprēķinu veikšanai JNĪP noslēdza līgumu ar RTU. Līgums paredz, ka universitātes speciālisti noteiks siltumenerģijas reālo patēriņu katram no kopējās apkures atslēgtajam dzīvoklim.

Šādu aprēķinu var pasūtīt jebkura māja. Maksu par ekspertīzi aprēķinās katrai daudzdzīvokļu mājai atsevišķi, tā būs atkarīga no mājas lieluma, no centrālās apkures atslēgto dzīvokļu skaita, to izvietojuma mājā un citiem parametriem.

Minētie aprēķini atsevišķi tiks veikti katram bez apkures palikušajam dzīvoklim. Pēc tam to īpašnieki par siltumu maksās atbilstoši zinātnieku aprēķiniem, ja šādu lēmumu pieņems dzīvokļu īpašnieku kopība.

Numuru arhīvs: spied un lasi!