Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pārvaldnieks tīklā:mazāk raižu, vairāk informācijas

Alvis STRAŽINSKIS,
JNĪP IT un analīzes nodaļas vadītājs

Ir pagājis vairāk nekā gads kopš jūs uzrunājām ar avīzes starpniecību. Iepriekš stāstījām par paveikto un iezīmējām nākotnes mērķus. Daudz no toreiz solītā jau ir kļuvis par mūsu ikdienu, daudz darba vēl priekšā.

Jāatgādina, ka 2010. gadā pieņēmām lēmumu par mājas lapas funkcionalitātes būtisku palielināšanu un aizsākām jaunu posmu pārvaldnieka un klientu sadarbībā. Galvenais uzsvars tika likts uz dzīvokļu īpašnieku saziņas un datu apmaiņas informatīvo sistēmu, kas ir mūsu galvenā prioritāte arī šodien. To, ka vairāk nekā gadu esam gājuši pareizā virzienā, apstiprina arī citu, pat lielāku apsaimniekošanas uzņēmumu interese par mūsu pieredzi un līdzīgu sistēmu ieviešanu arī viņu saziņā ar saviem klientiem. Tomēr tas nav būtiskākais. Būtiskāka ir mūsu pašu Jelgavas plašsaziņas līdzekļu attieksme pret to, ko darām, un bieži vien neadekvātais un provocējošais ziņu pasniegšanas veids. Turpinot izteikt savu viedokli, gribētu aicināt plašsaziņas līdzekļus runāt arī par pozitīvo, jo mūsu darbā to noteikti var atrast.

2010. un 2011. gadā ir pieaudzis reģistrēto mūsu informatīvās sistēmas lietotāju skaits. Šobrīd reģistrējušies jau 3345 dzīvokļu īpašnieki. Ar katru mēnesi pieaug elektroniski iesniegto individuālo ūdens skaitītāju rādījumu skaits. Par 2011. gada decembri no 38 626 rādījumiem elektroniski esam saņēmuši 14 346. Jāatgādina, ka skaitītāju rādījumus var ievadīt kā māju vecākie visai mājai, tā arī katrs dzīvokļa īpašnieks atsevišķi. Ja šie rādījumi atšķiras, par pamatu aprēķiniem tiek ņemti dzīvokļa īpašnieka ievadītie. Zinot to, ka „kļūdīties ir cilvēcīgi”, mēs pēc ievadīto skaitītāju rādījumu apkopošanas tos vēl papildus pārbaudām. Gadās, ka dzīvokļa īpašnieks 5 kubikmetru vietā ir ievadījis 50 vai pat 500. Tādā gadījumā mēs viņa datus mazliet „pielabojam”, ņemot vērā iepriekšējo mēnešu statistiku. Pagaidām par to pārmetumus saņēmuši neesam.

Informatīvās sistēmas ietvaros turpinām saņemt e-pasta vēstules ar dzīvokļu īpašniekus interesējošiem jautājumiem. Cenšamies uz tiem atbildēt savlaicīgi. Gadās, ka kāds dzīvokļa īpašnieks ir izdomājis savu, „godīgāku” metodi kāda pakalpojuma apmaksas sadalē, kas pārsvarā ir ūdens pārtēriņa sadalījums vai apkures maksas sadalījums pēc alokatoru metodes. Jāatceras, ka aprēķinu metodi mainīt var ierosināt tikai ar 50% un vienas balss pārsvaru. Par visiem šiem jautājumiem dzīvokļu īpašniekiem būtu vispirms jāvienojas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Tas nenozīmē, ka mēs liegsim savu padomu. Tieši otrādi. Apkures sezonas laikā īpaši svarīgs kļūst jautājums par apkures maksas sadalījumu dzīvokļiem pēc alokatoru metodes. Stūra, pirmo un pēdējo stāvu dzīvokļiem samazinātas siltumnoturības dēļ apkures izmaksas ir lielākas nekā vidējiem dzīvokļiem. Lūdzam māju dzīvokļu īpašniekus vienoties par izlīdzinošo koeficientu pielietošanu šiem dzīvokļiem. Mēs palīdzēsim ar statistiku.

Jau iepriekšējā gada pēdējos mēnešos mēs tās e-pasta vēstules, kuras tika saņemtas informatīvās sistēmas ietvaros, iekšēji pielīdzinājām jebkurai citai no ārpuses saņemtai korespondencei. Tas nozīmē, ka katrai tiek piešķirts nomenklatūras numurs un katrai tiek iecelta atbildīgā persona atbildes sniegšanai. Atbildes sagatavošanas termiņš ir trīs darba dienas. Tā ir vēl viena mūsu apņemšanās uzturēt dialogu ar klientiem un atbildēt par sava darba kvalitāti.

Viens no mūsu iepriekš dotajiem solījumiem bija iespēja apmaksāt rēķinus no mūsu mājas lapas. Šobrīd tas ir realizēts. Mūsu sistēmas reģistrētie lietotāji SEB, Swedbank, Nordea un DNB klienti, sākot ar katra mēneša 10. datumu, var apmaksāt SIA JNĪP rēķinus par iepriekšējo periodu no mūsu mājas lapas. Cerams, ka minētajām bankām pievienosies arī citas. Mūsu uzstādījums bija bezmaksas lietošana mūsu klientiem.

Ļoti aktīvi pašreiz notiek sagatavošanās darbi pie „Mājas lietas” elektroniskās versijas. „Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumu” kontekstā mēs reģistrētajiem lietotājiem piedāvāsim iespēju ieskatīties elektroniski apkopotā informācijā par māju kopumā (ziņas par īpašumtiesībām, līgumi, tehniskā informācija, naudas līdzekļi u.c.). Vairums dokumentu par visām mūsu mājām ir ieskenēti. Pašreiz notiek informācijas pārbaude un kārtošana.

Ja mums viss izdosies kā plānots, tad ļoti iespējams, ka „Mājas lietā” būs skatāmi arī mājas termogrāfiskie attēli, kas uzskatāmi parādīs mājas siltumnoturības nianses.

Atkārtoti gribam pateikties tiem lietotājiem, kuri ir devuši mums ieteikumus e-pakalpojumu funkcionalitātes un noformējuma uzlabošanai. Vienmēr jau, protams, var labāk, bet faktiski katrs klients, kas ir piereģistrējies, iesniedzis savu skaitītāju rādījumus, apmaksājis savu rēķinu vai paskatījies parādnieku sarakstu, ir devis pozitīvu novērtējumu mūsu darbam. Par to – paldies.

Apmeklējiet mājas lapu www.nip.lv, reģistrējieties sadaļā e-lietas, apskatiet savas mājas parādnieku sarakstu, pārskatus par naudas līdzekļu izlietojumu un veiktajiem remontdarbiem, uzdodiet jautājumus un ātri saņemiet atbildes, ievadiet savu ūdens skaitītāju ikmēneša rādījumus, izmantojiet iespēju saņemt rēķinus pa e-pastu un gūstiet vēl daudz citas informācijas. Darbs pie mājas lapas turpinās.

Uz tikšanos virtuāli!

Numuru arhīvs: spied un lasi!