Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Gaidām jaunus risinājumus ūdens korekcijas jautājumā

Janvārī SIA Rīgas namu pārvaldnieks atkal mēģināja pacīnīties ar ūdens zudumiem. Uzņēmums piedāvā mājās uzstādīt jaunās paaudzes ūdens skaitītājus, netērējot šim nolūkam lielu naudu. Kāds iemesls šādai aktivitātei? Izrādās, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments izstrādā jaunus noteikumus, kas uzliks pārvaldniekam par pienākumu rūpīgāk kontrolēt individuālo skaitītāju rādījumus.

Likuma dīvainā aritmētika

Tikusi pie varas, Rīgas domes pašreizējā koalīcija paziņoja, ka ieviesīs kārtību komunālajā sfērā. Galvenais jautājums bija ūdens korekcija, kas rada galvassāpes lielākajai daļai rīdzinieku.

Neliela atkāpe. Pēc individuālo skaitītāju uzstādīšanas dzīvokļos izrādījās, ka daļa ūdens mājā kaut kur pazūd. Varbūt iemesls tam ir noplūde, varbūt ūdens tiek zagts, bet pagrabos uzstādīto mājas kopējo ūdens patēriņa mērītāju rādījumi reti sakrīt ar dzīvokļos uzstādīto individuālo skaitītāju rādījumu summu.

Likums liek iedzīvotājiem norēķināties ar piegādātāju par visu mājā saņemto ūdeni, tāpēc pārvaldniekam ir dotas tiesības uzrēķināt tā dēvēto korekciju. Kopējo „liekā” ūdens apjomu viņš sadala pa dzīvokļiem, ņemot vērā to reālo patēriņu. Korekcijas koeficients dažās mājās ir pavisam niecīgs, bet dažās sasniedz pat 100%. Skaidrs, ka iedzīvotāji nevēlas maksāt par ūdeni, ko nav tērējuši vai, kas vēl ļaunāk, ko nozaguši kaimiņi.

Būs kontrolskaitītāji

Rīgas domes politiķi savu solījumu pagaidām vēl nav izpildījuši, ūdens korekcija Rīgā joprojām pastāv. Pirms diviem gadiem Mājokļu un vides departamentā izveidoja darba grupu. Eksperti pauda dažādus viedokļus par ūdens zudumu iemesliem un piedāvāja revolucionārus risinājumus. Grupa sagatavoja projektu pašvaldības noteikumiem, kas palīdzētu atrisināt problēmu, taču izrādījās, ka pilsēta tādus noteikumus izdot nevar.

– Pašvaldībai nav tiesību norādīt dzīvokļu īpašniekiem, kā saimniekot savās mājās, – skaidro departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Ingrīda Mutjanko. – Tāpēc noteikumi tā arī nenonāca līdz deputātu apspriešanai.

Mājokļu apsaimniekošanas kārtību nosaka valsts likumi. Pilsēta dabūja knipi pa degunu: nelien šajā sfērā! Bet darba grupa, pēc Ingrīdas Mutjanko teiktā, ir atradusi citu ceļu.

– Mūsu ekspertu idejas neies zudumā. Tās tiks iekļautas pašvaldības instrukcijā municipālajiem pārvaldniekiem, – viņa sacīja.

Dot pamācības dzīvokļu īpašniekiem pašvaldība nedrīkst, bet nekas tai neliedz dot pavēles pašai piederošajam uzņēmumam, kas nodarbojas ar mājokļu apsaimniekošanu. Tāpēc jaunajā instrukcijā būšot precīzi aprakstīts, kā Rīgas namu pārvaldniekam cīnīties ar ūdens zudumiem. Noteikumi attieksies tikai uz šā uzņēmuma pārvaldībā un apsaimniekošanā esošajām mājām. Dzīvokļu īpašnieku biedrības, kooperatīvās sabiedrības un privātās namu pārvaldes varēs izmantot šo dokumentu pēc pašu vēlēšanās. Bet arī tas nav slikti, jo privātuzņēmēju apsaimniekošanā esošo māju iemītnieki, atzinuši instrukciju par labu esam, kopējā balsojumā varēs padarīt to obligātu arī savam apsaimniekotājam.

Vaicāta, kādi pasākumi cīņā ar ūdens zudumiem būs paredzēti jaunajā dokumentā, Ingrīda Mutjanko atbildēja:

– Mēs uzskatām, ka pārvaldniekam aktīvāk jāapkaro korekcijas rašanās cēloņi. Dzīvokļu īpašnieki ir raduši spēlēties ar skaitītāju rādījumiem: vieni nepareizus skaitļus kvītīs ieraksta nejauši, otri to dara apzināti. Pārvaldniekam pašam personiski biežāk jākontrolē rādījumi. Tas nebūs viegli, jo dzīvokļus nāksies apstaigāt vakaros, bet pārbaudes ir vajadzīgas.

Otrs ieteikums apsaimniekotājam – uzstādīt kontrolskaitītājus uz atsevišķiem stāvvadiem. Mājās, kur korekcija ir nesamērīgi liela, tas palīdzēs noteikt sekciju, kurā dzīvo zudumu vaininieki. Pārbaudīt dažus dzīvokļus būs vienkāršāk, nekā apstaigāt visu māju.

Par naudu pagaidām nerunā

Rīgas domes jaunā instrukcija, kurā akcentēta ūdens patēriņa kontrole, būs gatava jau pavasarī. Bet speciālisti atzinīgi vērtē arī uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks iecerēto ūdens patēriņa mērītāju nomaiņas programmu.

– Mūsu ideja ir vienkārša, – stāsta uzņēmuma valdes loceklis Alvis Kuzminskis. – Mēs piedāvāsim mājām brīvprātīgi visus vecos skaitītājus aizstāt ar jauniem, kas aprīkoti ar pretmagnētiskās iedarbības aizsardzības mehānismu. Šie ūdens mērītāji būs aprīkoti arī ar rādījumu attālinātas nolasīšanas blokiem.

Jauno Rīgas māju iemītnieki savos dzīvokļos jau uzstādījuši tādus mēraparātus. Bolderājā kādai mājai ūdens zudumus izdevies samazināt līdz 4%, no Maltas ielas ziņo, ka tur korekcija šobrīd vairs nepārsniedz 10%. Tur skaitītāju nomaiņas jautājumā tika sasaukta kopsapulce, kurā dzīvokļu īpašnieki pieņēma lēmumu šim pasākumam tērēt mājas remonta uzkrājumus. Bet namu pārvalde sola ūdens mērītājus nomainīt pat tām daudzdzīvokļu mājām, kurām nav remonta uzkrājumu.

– Mēs piedāvājam šādu kārtību, – saka Kuzminskis. – Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce pieņem lēmumu par skaitītāju maiņu, protokolā ierakstot, ka iemītnieki, kas atteiksies tos nomainīt, apmaksās visas mājas ūdens patēriņa starpību (jo atteikumam noteikti nav necik cildens iemesls). Mēs sagatavojam mājai finansiālo piedāvājumu. Ja iedzīvotāji vēlas, varam ūdens mērītājus uzstādīt par viņu naudu, ja vēlas – uz namu pārvaldes rēķina.

Pēdējā gadījumā mēraparāti paliek Rīgas namu pārvaldnieka īpašumā, iedzīvotāji katru mēnesi maksās abonēšanas maksu. Papildu izdevumus prasīs arī attālinātas nolasīšanas sistēma. Bet, ja mājā pirms modernizācijas bijusi ūdens patēriņa 50–100 procentu starpība, godīgajiem iedzīvotājiem jaunie skaitītāji ātri atmaksāsies.

– Mājās, kas piedalīsies programmā, mēs kopā ar uzņēmumu Rīgas ūdens veiksim kopējā ūdens patēriņa mērītāja ārpuskārtas pārbaudi un vajadzības gadījumā to nomainīsim, – sola namu pārvalde. – Pieredze liecina, ka pēc precīzu skaitītāju uzstādīšanas dzīvokļos un pagrabā patēriņa starpība samazinās līdz 3–5%. Tie ir tā dēvētie tehniskie zudumi, no kuriem nav iespējams izvairīties.

Patlaban Rīgas namu pārvaldnieks izstrādā programmas ekonomisko daļu. Tuvākajā laikā kļūs zināma jauno skaitītāju abonēšanas maksa. Ņemot vērā, ka mēraparāts ar rādījumu attālinātas nolasīšanas bloku maksā aptuveni 30 latu un ir lietojams 48 mēnešus, abonēšanas maksa iedzīvotājiem nevarētu būt pārāk smags slogs.

Piecas nianses

Pirmais informāciju par skaitītāju nomaiņu galvaspilsētā publiskoja mērs Nils Ušakovs. Bet tā kā viņš neatklāja detaļas, cilvēki sāka vērsties redakcijā ar jautājumiem.

■ Vai taisnība, ka skaitītājus Rīgā mainīs par pašvaldības naudu?

Nē, nav taisnība. Pilsēta neieguldīs līdzekļus šajā programmā. Iedzīvotāji saņems skaitītājus no namu pārvaldes un pakāpeniski segs to iegādes izdevumus, maksājot abonēšanas maksu.

■ Vai taisnība, ka visiem iedzīvotājiem liks uzstādīt jaunos skaitītājus? Esmu nupat nomainījis mēraparātus un nevēlos no jauna ķēpāties.

Skaitītājus mainīs tikai tajās mājās, kuru iemītnieki kopsapulcē būs pieņēmuši attiecīgu lēmumu. Ja vairākums būs balsojis par jauniem skaitītājiem, jums nāksies pakļauties, citādi jums pierēķinās visu mājas ūdens starpību.

■ Vai var uzstādīt skaitītājus par mājas līdzekļiem, lai nebūtu jāmaksā par abonēšanu?

Protams, var! Dzīvokļu īpašnieki jebkurā brīdī var pieņemt attiecīgu lēmumu. Paliek vienīgi finansēšanas jautājums. Skaitītāju iegādei un uzstādīšanai var izmantot mājas remonta uzkrājumus. Otrs variants – katram dzīvoklim izrakstīt atsevišķu vienreizēju rēķinu.

■ Vai namu pārvalde garantē, ka ūdens korekcija samazināsies?

Nē, namu pārvalde tādu garantiju nedod. Bet, ja pēc skaitītāju uzstādīšanas ūdens zudumi nesamazināsies, tas nozīmēs, ka vaina ir nevis ūdens mērītājos, bet gan komunikācijās, un tad saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu pārvaldniekam nāksies apsekot caurules, atrast noplūdi un operatīvi to likvidēt.

■ Vai šajā programmā var piedalīties dzīvokļu īpašnieku kooperatīvi un biedrības?

Nē, programma paredzēta tikai SIA Rīgas namu pārvaldnieks klientiem. Bet kooperatīvi un biedrības var sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un pieņemt lēmumu skaitītājus iegādāties un uzstādīt par pašu līdzekļiem. Tā jau rīkojušies daudzu māju iemītnieki visā Latvijā. Konsultācijas par jaunās paaudzes skaitītājiem var saņemt Ūdens un gāzes lietotāju asociācijā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!