Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

No rīta nauda, vakarā pakalpojums

Simti un tūkstoši rīdzinieku katru mēnesi dzīvokļa rēķinā redz pozīciju „Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope”. Šobrīd šis pakalpojums maksā vidēji 0,04–0,05 eiro par dzīvojamās platības kvadrātmetru. Vidēji liela divistabu dzīvokļa īpašnieks par mājas siltumapgādes sistēmas apkopi maksā aptuveni 30 eiro gadā, bet liela 100 dzīvokļu māja gadā tam tērē 2000–3000 eiro. Mēģināsim noskaidrot, kādus pakalpojumus mēs par šo naudu varam saņemt.

Atgādināsim, ka lielākais uzņēmums, kas apkalpo dzīvojamo namu siltumapgādes sistēmas, šobrīd ir AS Rīgas siltums. Uzņēmums šo pakalpojumu sniedz lielākajai daļai bijušo pašvaldības māju un sadarbojas arī ar kooperatīvajām sabiedrībām. Palīdzību, ko pārvaldnieks un iedzīvotāji ir tiesīgi pieprasīt no AS Rīgas siltums vai jebkuras citas tamlīdzīgas organizācijas, vispirmām kārtām nosaka noslēgtais līgums, bet pēc tam arī Rīgas domes noteikumi Nr. 4.

Lasīt tālāk ...

Dzīvokļa īpašuma likums

I nodaļa. Dzīvokļa īpašums

1.pants. Likuma uzdevums

Likuma uzdevums ir noteikt dzīvokļa īpašuma statusu, dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību.

2.pants. Dzīvokļa īpašums un tā sastāvs

(1) Dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums.

(2) Dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi.

Lasīt tālāk ...

B.Broka: dzīvokļu īpašnieki nedrīkst būt reformas ķīlnieki

Ceturtdien, 24.aprīlī, tieslietu ministre Baiba Broka nosūtīja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Tie attiecas uz dalītā nekustamā īpašuma jautājuma risināšanu, un parlamenta atbildīgā komisija šo likumprojektu gatavos izskatīšanai Saeimā 3.lasījumā.

Ministre uzsver, ka šis jautājums īpaši nozīmīgs ir Rīgas dzīvokļu īpašniekiem, kuru nami atrodas uz citiem īpašniekiem piederošās zemes. "Jau Rīgas Domē saskāros ar šīs problēmas aktualitāti un mērogiem. Neveiksmīgi īstenotā zemes reforma pilsētās, sevišķi Rīgā, dzīvokļu īpašniekus, kuru īpašumi atrodas uz citiem īpašniekiem piederošās zemes, padarīja par situācijas ķīlniekiem. Šī netaisnība ir jālikvidē, un iesniegtie priekšlikumi likumprojekta 3.lasījumam ir pirmais nopietnais solis ceļā uz šīs tiesiski absurdās situācijas izbeigšanu", norāda B.Broka.

Lasīt tālāk...

Saimnieku zeme kļūs lētāka

„Pavasarī avīzēs rakstīja, ka Saeima teju atcels zem daudzdzīvokļu mājām esošās zemes piespiedu nomu, bet pēc tam atkal iestājās klusums. Vai deputāti devās brīvdienās, neko neizdarījuši? Mēs joprojām saņemam šausminošus rēķinus par nomu – 21 eiro uz trīsistabu dzīvokli ceturksnī!”

Vispirms gan jāpaskaidro, ka Saeima netika solījusi atcelt zemes piespiedu nomu, runa bija par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas atcelšanu, ko iedzīvotāji maksā zemes īpašniekam papildus nomas maksai. Starp citu, arī šī kompensācija nav maza – 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

Jūnija beigās Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un nodokļa kompensāciju atcēla. Turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs jāmaksā zemes saimniekam tikai nomas maksa. Pateicoties kompensācijas atcelšanai, dažviet maksa par zemi samazināsies par 30–40%.

Lasīt tālāk ...

Parādi par dzīvokli: ko darīt pensionāriem?

Cilvēki, kam ir kredīta un komunālo maksājumu parādi, šogad var vieglāk uzelpot: spēkā stājušies grozījumi Civilprocesa likumā, kas nosaka, ka pēc parāda piedziņas parādnieka rīcībā jāpaliek vismaz 320 eiro.

Uz ko attiecas Civilprocesa likuma 594. panta grozījumi? Uz visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu atmaksā parādu ar tiesu izpildītāju starpniecību. No vairākuma parādnieku, kuri lielākoties nav turīgi cilvēki, tiesu izpildītāji tagad gluži vienkārši neko nevar piedzīt.

Lasīt tālāk ...

Kaimiņam nav jāmaksā par kaimiņu!

Maija sākumā Saeima sāka skatīt grozījumus Enerģētikas likumā. Grozījumu autori ir pārliecināti, ka nepieciešamas izmaiņas, jo pašreizējā redakcijā likums dod siltumenerģijas ražotājiem tiesības atsevišķu iedzīvotāju parādu dēļ atslēgt apkuri visai mājai, vēsta Latvijas Radio 4.

Pēc grozījumu autoru domām, vajadzīga jauna sistēma norēķiniem ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kas ļautu izvairīties no negodīgu pārvaldnieku starpniecības un garantētu, ka iedzīvotāju samaksātā nauda sasniedz adresātu. Enerģētikas likuma grozījumiem arī jāpasargā iedzīvotāji no situācijas, kad mājai dažu dzīvokļu parādu dēļ bez tiesas sprieduma tiek atslēgts siltums.

„Koncepcija ir tāda, ka kaimiņam nav jāmaksā par kaimiņu. Bet šobrīd pakalpojumu sniedzēju rokās ir spēcīga svira naudas iegūšanai no iedzīvotājiem – siltuma atslēgšana. Tad visi ir spiesti maksāt par kaimiņiem parādniekiem, un tas ir absolūti nepareizi. Jāizveido tāda sistēma, ka pakalpojuma sniedzējam vispirms jātiesājas ar tiem, kas reāli nemaksā, bet, ja tas nelīdz, tad jau var rīkoties tā, kā tie rīkojas šobrīd,” savu viedokli pauž grozījumu izstrādātājs neatkarīgais deputāts Viktors Valainis.

Lasīt tālāk ...

Jauni dzīvokļa pārdošanas noteikumi

2010. gadā tika izdarīti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuri apbēdināja nekustamā īpašuma spekulantus. Tie paredz, ka ar 15% nodokli tiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas, kas attiecīgās personas īpašumā ir bijis mazāk par pieciem gadiem. Savukārt 2014. gadā pieņemti jauni grozījumi, kas paplašina to personu loku, kuras ir atbrīvotas no „pārdošanas” nodokļa.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 15 procentu likme ienākumam no kapitāla pieauguma dzīvokļa vai mājas pārdošanas gadījumā tika ieviesta jau pirms četriem gadiem, bet cilvēkiem joprojām nav par to īstas skaidrības. Daudzi nekustamā īpašuma īpašnieki, slēdzot pirkšanas – pārdošanas darījumu, jūtas pārsteigti, uzzinot, ka viņiem savā peļņā jādalās ar valsti.

Līdz 2014. gada 1. janvārim saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosacījumiem ar nodokli netika aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas (pārdošanas):

Lasīt tālāk ...

Numuru arhīvs: spied un lasi!