Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Karstam ūdenim jākļūst karstākam!

Kādas izmaiņas veiktas noteikumos, lai kavētu leģionelozi izraisošo baktēriju vairošanos māju ūdensvada sistēmās?

Sākot ar 9. martu, pārvaldniekiem savā apsaimniekošanā esošajās mājās no siltummaiņa izejošā karstā ūdens temperatūra jānodrošina +55º C. Tas nepieciešams, lai novērstu leģionelozes slimību ierosinošās baktērijas savairošanos māju ūdensvada sistēmā.

Pārvaldnieka jaunie pienākumi

Prasību paaugstināt karstā ūdens temperatūru atbalstīja Ministru kabinets, izdarot grozījumus noteikumos Nr. 906 Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi. Tajos ir jauns punkts, kurā minēts, kādai jābūt karstā ūdens temperatūrai pie izejas no siltummaiņa. Saskaņā ar jaunajām prasībām pārvaldniekiem turpmāk būs pienākums ne retāk kā reizi ceturksnī izplatīt dzīvojamās mājas īpašniekiem un citām mājā dzīvojošām personām Slimību profilakses un kontroles centra informatīvo materiālu par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos leģionelozes slimības ierosinošo baktēriju izplatības ierobežošanai.

Pie profilaktiskajiem pasākumiem pieskaitāmi dušu un krānu galviņu regulāra tīrīšana, ūdens notecināšana, ja ūdens ilgstoši nav lietots. Īpaši uzmanīgiem jābūt dzīvokļu īpašniekiem, kuri karstā ūdens uzsildīšanai izmanto boileri un dzīvoklī ir uzstādījuši kondicionieri.

Pārvaldniekam turpmāk būs jāveic regulāra katras mājas ūdensvada un siltumapgādes sistēmas pārbaude, lai konstatētu un likvidētu iespējamās bīstamās baktērijas vairošanās iespējas.

Karstā ūdens uzsildīšanas izmaksas pieaugs

Ministru kabineta pieņemto grozījumu ieguvums būs lielāka drošība pret saslimšanu, ko nodrošinās karstā ūdens temperatūras paaugstināšana.

Taču nekad nav tikai ieguvumi – jāatzīmē arī daži mīnusi.

Kā zināms, daudzu māju īpašnieku kopības, lai ekonomētu, ir pieņēmušas lēmumu karstā ūdens temperatūru nepaaugstināt virs +50º C, bet nakts stundās to uzturēt tikai temperatūrā +35º C. Tas nozīmē, ka pēc patlaban Ministru kabineta noteiktā temperatūras režīma ieviešanas rēķini var paaugstināties par 10–15%.

Par baktēriju – Legionella spp. dzīvo dabiskās ūdenskrātuvēs, no kurienes var nokļūt ūdens apgādes sistēmā. Ja tai nodrošina apstākļus, kas raksturojami ar trim vārdiem – barības vielas, miers un remdenība –, tā sāk aktīvi vairoties. Tātad, ja uz ūdensvada cauruļu iekšējām sieniņām ir bioplēves aplikums, dušu un krānu galviņas nav tīrītas, ūdens ir nostāvējies un tā temperatūra ir robežās no +20 līdz +50º C, baktērija ir aktīva. Temperatūrā zem +20º C tā ir rezistentā (neaktīvā) stāvoklī, bet virs +50º C – iet bojā.

Atteikties no noteikumu pildīšanas – grūti

Vai apsaimniekošanas uzņēmumi ir gatavi pildīt MK noteikumus? Šo jautājumu komentē Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju aso­ciācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis:

– Beidzamajās dienās daudzi kolēģi man ir uzdevuši šo jautājumu, jo likumdevējs ir noteicis ūdens temperatūru, kāda jānodrošina izejā no siltummaiņa. Ko darīt, ja mājas īpašnieki ir pieņēmuši citādu lēmumu? Dilemma ir šāda: no vienas puses, īpašniekiem ir tiesības rīkoties savā privātajā īpašumā, no otras – lēmums skar daudzu cilvēku veselību un pat dzīvību. Šādā gadījumā pārvaldniekam ir jāpilda likuma normas, bet, ja mājas īpašnieki lemj citādi, viņiem pašiem ar līgumu jāpārņem ūdens temperatūras regulēšanas funkcija un par to pilnībā jāatbild.

Redakcijas piebilde: dzīvokļu īpašnieku valdījumā nepārņemto māju īpašniekiem (Rīgas namu apsaimniekotāja klientiem) šajā situācijā ir divas iespējas – vai nu pārņemt visu atbildību pašiem, vai arī pakļauties pārvaldnieka lēmumiem. Pierastā parakstu vākšana vai nobalsošana kopsapulcē par citu ūdens temperatūru vairs nelīdzēs līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki māju nepārņems savā valdījumā un neizvēlēsies sev pārvaldnieku uz pilnvarojuma līguma pamata.

– Nedrīkstam aizmirst, ka karstā ūdens temperatūras paaugstināšana var paātrināt cauruļvadu sistēmas nolietošanos, – brīdina Ģ. Beikmanis. – Rezultātā var pieaugt ne tikai maksa par ūdens uzsildīšanu, bet arī avāriju novēršanas un remontdarbu izmaksas.

Neviens skaidri nezina, kā tikt galā ar iespējamajām problēmām.

Interesanti, ka šis Ministru kabineta lēmums ir liels kompromiss. Veselības ministrijas pārstāvji sākumā pieprasīja tādas karstā ūdens temperatūras nodrošināšanu, lai, iztekot no krāna, tas būtu +55º C karsts. Diskusiju rezultātā mediķiem nācās pārliecināties, ka prasība ir utopiska – lai to izpildītu, pārvaldnieki būtu spiesti karsto ūdeni uzsildīt līdz +70º C. Tas iedzīvotājiem nozīmētu ne tikai milzīgus rēķinus, bet arī iespējas apdedzināties.

– Iedzīvotājiem jāsaprot, ka ne mazāk svarīgi par temperatūras uzturēšanu cauruļvados ir regulāri higiēnas pasākumi katrā dzīvoklī – dušu un krānu uzgaļu mazgāšana ar hloru saturošiem preparātiem, – uzsvēra asociācijas vadītājs.

Fakts

Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, Legionella spp. vairojas vidē, kur ūdens temperatūra ir robežās no +20º C līdz +50º C. Ja temperatūra paaugstinās virs +50º C, baktērija iet bojā.

Katru gadu Latvijā ārsti konstatē 20–35 saslimšanas gadījumus, kas ir vidējais rādītājs visā Eiropas Savienībā. Saslimšana sākumā līdzinās plaušu karsonim, bet gaitā var būt neprognozējama un beigties ar nāvi.

Numuru arhīvs: spied un lasi!