Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Liftu drošas lietošanas nodrošināšanai plānots noteikt stingrākas drošuma prasības

Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti nosaka darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu liftu drošu lietošanu, taču nav specifiski definētas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem.

Ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) liftu pārbaudēs konstatēto, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar PTAC izstrādājusi un š.g. 2.jūlijā valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi”. Aicinām ieinteresētās puses iepazīties ar izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu un sniegt savus priekšlikumus Ekonomikas ministrijai to pilnveidošanai. Pēc starpinstitūciju saskaņošanas MK noteikumus projekts tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Lasīt tālāk...

Parakstu vākšana neatbilst likumam?

Peggy und Marco Lachmann-Anke, Pixabay.com

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi: kāpēc tie ir svarīgi, un kā tos pieņemt?

„Mūsu mājā parādījās jauns kaimiņš, kuram ir savs būvniecības uzņēmums. Marta sākumā šis cilvēks apstaigāja visus dzīvokļus, piedāvājot dzīvokļu īpašniekiem parakstīt iesniegumu namu pārvaldei par kāpņutelpu remontu un šo darbu uzticēšanu viņa uzņēmumam. Gribēju jautāt, vai vispār ir atļauts pieņemt tādus lēmumus bez kopsapulces, tikai parakstu vākšanas veidā? Vēl man ir jautājums arī par to, kā mums, dzīvokļu īpašniekiem, pareizi nobalsot par ceļazīmes uzstādīšanu, kas liegtu citu māju iedzīvotājiem atstāt savus transportlīdzekļus mūsu pagalmā? Rīgas iedzīvotājs.”

Lasīt tālāk...

Par dzīvesvietas nedeklarēšanu – sods līdz 350 eiro!

Saeimā beidzamajā lasījumā ir pieņemti labojumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Normatīvajos aktos ir paredzēts sods par dzīvesvietas nedeklarēšanu.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums ir visai saudzīgs attiecībā pret pārkāpējiem. Piemēram, ikvienam cilvēkam ir tiesības deklarēties jebkurā adresē, nekādi nepierādot savas tiesības uz šo dzīvesvietu. Savukārt dzīvokļa īpašniekam, kura īpašumā deklarējies krāpnieks, ne tikai nākas maksāt visus komunālos pakalpojumus, kurus aprēķina pēc deklarēto personu skaita, bet arī staigāt pa iestādēm ar lūgumu anulēt svešo personu.

Lasīt tālāk...

Ūdens zudumi: Ziniet savas tiesības!

Svarīgākais par ūdens zudumu izskaušanu Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

30.p. Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas ir lielāka par 20%, pārvaldniekam ir pienākums divu mēnešu laikā noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot. Ja pārvaldnieks šajā punktā noteiktos pienākumus nevar veikt divu mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus, norādot plānoto termiņu.

Lasīt tālāk...

Svarīgākais no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu

Lasīt tālāk...

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Izdoti saskaņā ar likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. panta ceturto daļu.

Lasīt tālāk...

Kad jāmaksā īres un nomas ienākuma 10% nodoklis?

2013. gadā par īpašuma iznomāšanu vai izīrēšanu, lai maksātu 10% nodokli, VID bija paziņojušas 3225 fiziskas personas, šogad – vairāk nekā 38000

Lai motivētu nekustamo īpašumu izīrētājus un iznomātājus kļūt par nodokļu maksātājiem, šādai saimnieciskajai darbībai savulaik likumā noteica iespēju maksāt vieglu 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli. Norma ir vienkārša, bet tāpat ir bijušas un joprojām rodas neskaidrības, kā atsevišķās situācijās to piemērot. Šādas nodokļa likmes izvēle ir kļuvusi populāra, tāpēc par to – apkopojošs skaidrojums ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atbildēm uz LV portāla jautājumiem.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!