Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ūdens zudumi: Ziniet savas tiesības!

Svarīgākais par ūdens zudumu izskaušanu Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

30.p. Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas ir lielāka par 20%, pārvaldniekam ir pienākums divu mēnešu laikā noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot. Ja pārvaldnieks šajā punktā noteiktos pienākumus nevar veikt divu mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus, norādot plānoto termiņu.

Lasīt tālāk ...

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Izdoti saskaņā ar likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. panta ceturto daļu.

Lasīt tālāk ...

Kad jāmaksā īres un nomas ienākuma 10% nodoklis?

2013. gadā par īpašuma iznomāšanu vai izīrēšanu, lai maksātu 10% nodokli, VID bija paziņojušas 3225 fiziskas personas, šogad – vairāk nekā 38000

Lai motivētu nekustamo īpašumu izīrētājus un iznomātājus kļūt par nodokļu maksātājiem, šādai saimnieciskajai darbībai savulaik likumā noteica iespēju maksāt vieglu 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli. Norma ir vienkārša, bet tāpat ir bijušas un joprojām rodas neskaidrības, kā atsevišķās situācijās to piemērot. Šādas nodokļa likmes izvēle ir kļuvusi populāra, tāpēc par to – apkopojošs skaidrojums ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atbildēm uz LV portāla jautājumiem.

Lasīt tālāk ...

Par dzīvesvietas nedeklarēšanu – sods līdz 350 eiro!

Saeimā beidzamajā lasījumā ir pieņemti labojumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Normatīvajos aktos ir paredzēts sods par dzīvesvietas nedeklarēšanu.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums ir visai saudzīgs attiecībā pret pārkāpējiem. Piemēram, ikvienam cilvēkam ir tiesības deklarēties jebkurā adresē, nekādi nepierādot savas tiesības uz šo dzīvesvietu. Savukārt dzīvokļa īpašniekam, kura īpašumā deklarējies krāpnieks, ne tikai nākas maksāt visus komunālos pakalpojumus, kurus aprēķina pēc deklarēto personu skaita, bet arī staigāt pa iestādēm ar lūgumu anulēt svešo personu.

Lasīt tālāk ...

Rosina ļaut piespiedu iekļūšanu dzīvoklī, ja īpašnieks nepilda likumu

Atsevišķu koalīcijas partiju deputāti rosinājuši likumā noteikt, ka pēc dzīvokļu kopības lēmuma konkrētos apstākļos, piemēram, avārijas situācijā pārvaldnieka speciālistiem, piesaistot policiju, būtu tiesības piespiedu kārtā iekļūt dzīvoklī, lai nodrošinātu mājas normālu funkcionēšanu.

Lasīt tālāk...

Svarīgākais no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu

Lasīt tālāk ...

Uzpīpē uz balkona un saņem sodu.

Vai likums par smēķēšanas ierobežošanu tiešām darbojas?

2016. gadā Latvijā stājās spēkā daudz bargāki smēķēšanas ierobežojumi, piemēram, iedzīvotāji nedrīkst smēķēt uz balkoniem un lodžijām, ja tas traucē citiem nama iemītniekiem. Vai šis likums patiešām darbojas? Cik bieži tiek sodīti tie, kas smēķē sava dzīvokļa robežās?

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!