Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Grasās sodīt pārvaldniekus,

godīgi strādājošiem pārvaldniekiem par grozījumiem likumā nav jāuztraucas!

Šā gada oktobrī Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, veicot precizējumus pārvaldnieku administratīvās atbildības noteikšanā. Grozījumi paredz sodus tiem pārvaldniekiem, kuri slikti pilda dotos uzdevumus.

Atbildība par sliktu darbu

Laiku pa laikam redakciju sasniedz daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju rakstītās sūdzības par māju pārvaldnieku nevīžīgi pildīto darbu. Vienā gadījumā tas skar laikā neveiktu remontu sekas, citā – tiek aprakstīta pārvaldnieka attieksme pret mājas pagalma un kāpņu telpu sanitāro kopšanu. „Kā mums rīkoties?” taujā iedzīvotāji. „Kurš var piespiest pārvaldnieku pildīt likumā un Ministru kabineta noteikumos precīzi norādītos pienākumus, ja viņš uzņēmies dzīvojamās mājas apsaimniekošanu?”

Lasīt tālāk...

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks (turpmāk – pārvaldnieks):

1.1. sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi (turpmāk – tāme) kalendārajam gadam;

1.2. aprēķina dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašniekam (turpmāk – dzīvokļa īpašnieks) maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (turpmāk – maksājumi par pārvaldīšanu);

1.3. paziņo dzīvokļu īpašniekiem maksājumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu apmēru kalendārajam gadam;

1.4. informē dzīvokļu īpašniekus par tāmē paredzētajām izmaksām;

1.5. sagatavo dzīvokļu īpašniekiem ikgadēju atskaiti par maksas par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu izlietošanu (turpmāk – pārskats par maksājumu par pārvaldīšanu izlietošanu iepriekšējā kalendārajā gadā).

Lasīt tālāk...

Ar mājokli saistītos likumus precizēs

Kā Ekonomikas ministrija iecerējusi mainīt dzīvokļu īpašnieku dzīvi?

Ekonomikas ministrijā ir sākuši domāt par to, kā privatizēta dzīvokļa īpašnieku piespiest izpildīt likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju prasību pārņemt savā valdījumā dzīvojamās mājas koplietošanas daļas. Kamēr dzīvokļu īpašnieki to nav izdarījuši, māja oficiāli ir pašvaldības vai valsts bilancē. Turklāt Ekonomikas ministrijas speciālisti min vēl citus precizējumus, kas tiek gatavoti likumos un skars dzīvokļu īpašniekus.

Skaidros jēdzienu “maksa par apsaimniekošanu un pārvaldīšanu”

Nesenā tikšanās reizē ar dzīvojamo māju apsaimniekotājiem Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders darīja zināmas departamenta ieceres.

Lasīt tālāk...

Viss par noteikumiem, kuri nosaka, kā mājas Rīgā varēs pretendēt uz līdzfinansējumu remontdarbiem 50% apmērā

Saistošie noteikumi Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas renovācijai

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus un dzīvojamās mājas renovāciju, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Lasīt tālāk...

Svarīgākais no Dzīvokļa īpašuma likuma

Ar grozījumiem, kas stājās spēkā 1.01.2017

III nodaļa. Dzīvokļu īpašnieku kopība

15. pants. Dzīvokļu īpašnieku kopības statuss

(1) Dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos.

(2) Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

(3) Ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi pieder vienai personai, tai ir likumā paredzētās dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumi.

Lasīt tālāk...

Īrnieki dzīvos pa jaunam!

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi nopietnus grozījumus likumā

Ekonomikas ministrijā sagatavotais likumprojekts Dzīvojamo telpu īres likums var mainīt dzīvi tūkstošiem dzīvokļu īrnieku visā Latvijā, raksta portāls rus.delfi.lv.

Kādas izmaiņas ir gaidāmas?

Lasīt tālāk...

Dzīvokļu īpašnieki pārmaiņu gaidās

Kādi grozījumi ieviesti Dzīvokļu īpašuma likumā un vai dzīvokļu īpašniekiem ir pamats baidīties?

Izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā stājās spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. Daudzas avīzes un interneta ziņu portāli jau pagājušā gada rudenī rakstīja, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus gaida teju vai revolucionāras pārmaiņas. Sak’ tūlīt uzkrājumi remontdarbu fondā būs obligāts maksājums, kā rezultātā, atkal pieaugs apsaimniekošanas maksa. Taču Ekonomikas ministrijas ierēdņi, kuri izstrādāja likuma izmaiņas noliedz šādus apgalvojumus un uzsver ko citu: “Par sliktu iedzīvotājiem likumā nekas nav iestrādāts! Visi grozījumi tikai atvieglo māju kopīpašnieku piedalīšanos sava īpašuma apsaimniekošanā”.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!