Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Baroni” pret Saeimu – kurš kuru?

Zem daudzdzīvokļu mājām esošās zemes īpašnieki bez cīņas nevēlas atteikties no superpeļņas, tādēļ apstrīd Saeimas pieņemto lēmumu par nomas maksas samazināšanu. Ar ko tas beigsies?

Martā Satversmes tiesa sāka izskatīt lietu par nomas maksas apmēra samazināšanu zemei zem daudzdzīvokļu mājām. Atgādināsim, ka Saeima pagājušajā gadā pieņēma grozījumus likumos Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju un Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Grozījumi noteica, ka nomas maksas apmērs samazināsies no 6% līdz 3% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. Zemju īpašniekiem šādi grozījumi nav pieņemami, tādēļ viņi ir vērsušies Satversmes tiesā.

Spēles likme – miljoni!

Pēc būtības likuma grozījumi jau ir stājušies spēkā, jo, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, nomas maksa tiek rēķināta pēc likmes – 5% gadā. Vēl pēc diviem gadiem likmei jāsasniedz tās vēsturiskā robeža – 3% no kadastrālās vērtības gadā. Uz spēles burtiskā nozīmē ir likti miljoni.

Lasīt tālāk...

„Nostājāmies dzīvokļu īpašnieku pusē!”

Saeima ir izstrādājusi likumprojektu par privātīpašniekiem piederošās zemes izpirkšanu

Atbildīgā Saeimas komisija ir atbalstījusi jauno likumprojektu Par piespiedu dalītā īpašuma attiecību izbeigšanu, kas varētu sagādāt lielas pārmaiņas dzīvē tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru mājas atrodas uz trešajām personām piederošas zemes. Jaunajā likumprojektā dzīvokļu īpašniekiem ir noteiktas tiesības izpirkt zemi par kadastrālo vērtību bez koeficientu piemērošanas. Prognozē, ka šī kārtība sāks darboties 2020. vai 2021. gadā, bet valstij līdz tam jārod iespēja iedzīvotājiem iegūt lētus kredītus.

Izeja no strupceļa

Kā noritēja darbs pie likumprojekta, stāsta izstrādes darba grupas vadītājs, Saeimas deputāts Viktors Valainis:

Lasīt tālāk...

Rīga gatava remontēt!

Spēkā stājušies noteikumi, kas mājām ļaus saņemt 50% līdzfinansējumu remontdarbiem

Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 19, 2017. gada 15. decembrī. Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 2. un 4. punktu un piekto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus un dzīvojamās mājas atjaunošanu, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Lasīt tālāk...

Karstam ūdenim jākļūst karstākam!

Kādas izmaiņas veiktas noteikumos, lai kavētu leģionelozi izraisošo baktēriju vairošanos māju ūdensvada sistēmās?

Sākot ar 9. martu, pārvaldniekiem savā apsaimniekošanā esošajās mājās no siltummaiņa izejošā karstā ūdens temperatūra jānodrošina +55º C. Tas nepieciešams, lai novērstu leģionelozes slimību ierosinošās baktērijas savairošanos māju ūdensvada sistēmā.

Pārvaldnieka jaunie pienākumi

Prasību paaugstināt karstā ūdens temperatūru atbalstīja Ministru kabinets, izdarot grozījumus noteikumos Nr. 906 Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi. Tajos ir jauns punkts, kurā minēts, kādai jābūt karstā ūdens temperatūrai pie izejas no siltummaiņa. Saskaņā ar jaunajām prasībām pārvaldniekiem turpmāk būs pienākums ne retāk kā reizi ceturksnī izplatīt dzīvojamās mājas īpašniekiem un citām mājā dzīvojošām personām Slimību profilakses un kontroles centra informatīvo materiālu par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos leģionelozes slimības ierosinošo baktēriju izplatības ierobežošanai.

Lasīt tālāk...

Māju pārvaldniekiem sagatavots „grozs”

Ekonomikas ministrijā ir priekšlikums, kā mājokļu un komunālo saimniecību savest kārtībā

Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders tikšanās laikā solīja vistuvākajā laikā atrisināt visai Latvijai aktuālo ūdens zudumu jautājumu. Atgādinām, ka pēc šībrīža spēkā esošās likumdošanas visas mājas ūdens starpība kā sods rēķinā var tikt iekļauts dzīvokļa īpašniekam, kurš vairāk nekā trīs mēnešus aizmirsis iesniegt individuālā skaitītāja rādījumus. Un tas var būt finansiāli ļoti sāpīgi – aizmārša var saņemt par 100, 200, reizēm pat 300 eiro lielāku rēķinu. Saprotams, ka sabiedrības lielākajā daļā tas rada lielu neapmierinātību.

Noteikumi ar trim nosacījumiem

Pirms stāstīt par normatīvajiem aktiem, kurus ministrija sagatavojusi darba sakārtošanai vistuvākajā nākotnē, Mārtiņš Auders pastāstīja par viņa departamenta paveikto 2017. gadā.

Lasīt tālāk...

Iedzīvotājus piespiedīs pārbaudīt elektrības vadus?

Latvijā ir stājušies spēkā grozījumi Ugunsdrošības likumā, kuri noteic, ka dzīvokļu un privātmāju īpašniekiem ir pienākums vienu reizi 10 gados pārbaudīt vadu stāvokli savā īpašumā. Šo darbu atļauts veikt tikai sertificētam elektriķim, jo viņam ir tiesības izsniegt pārbaudes aktu.

Ugunsdzēsēji brīdina, ka minēto prasību nepildīšanas gadījumā dzīvokļa īpašnieks var saņemt sodu no 30–280 eiro. Jābrīdina, ka šāda pārbaude ir saistīta ar izmaksām – pārbaude divistabu dzīvoklī maksimāli varētu maksāt 100 eiro.

Lasīt tālāk...

Latvijā nepieciešami mājokļi

Tiek solīts, ka situācija ar dzīvokļiem Latvijā uzlabosies – tie kļūs labāki un pieejamāki. Ko valdība ieplānojusi?

Nākamajā, 2018. gadā, dzīvokļu īpašniekus un apsaimniekotājus gaida ne mazums jaunumu. Ekonomikas ministrija turpina darbu pie jaunu normatīvo aktu izstrādes, kuru uzdevums būs vienkāršot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, sakārtot norēķinu sistēmu, kā arī nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem dzīvokļiem. Par to, kad gaidīt svarīgos jaunumus, ministrijas pārstāvji stāstīja ikgadējā Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas seminārā.

Vairāk visiem pieejamu mājokļu!

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis atzina, ka mājokļu un komunālajā nozarē vēl joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu. Ar vairākām problēmām politiķi un ierēdņi mokās jau daudzus gadus, citas ir parādījušās relatīvi nesen – beidzamajā laikā.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!