Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai izdosies ietaupīt?

Latvijā – jauni ūdens patēriņa skaitītāju pārbaužu noteikumi! Kas jāzina dzīvokļu īpašniekiem?

Šī gada jūlijā Ministru kabinets pieņēma lēmumu par ūdens patēriņa skaitītāju atkārtoto pārbaužu termiņu pagarināšanu. Jaunajā Ministru kabineta noteikumu Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu redakcijā noteikts, ka tiek pagarināts verificēšanas periods elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem no 4 gadiem uz 6 gadiem.

Vienīgais pārsteigums iedzīvotājiem izrādījās tas, ka pagarinātais 6 gadu atkārtotās verificēšanas termiņš attiecas uz tiem ultraskaņas un elektromagnētiskajiem ūdens skaitītājiem, kas jau patlaban ir lietošanā un kas verificēti pirms šiem grozījumiem. Mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem tiek saglabāts līdzšinējais verificēšanas laiks – reizi 4 gados. Lielākajā vairumā dzīvokļu tiek lietoti vecās paaudzes skaitītāji.

■ ■ ■

Ziņa par mainīto termiņu aplidoja Latviju skaņas ātrumā. To tiražēja visi ziņu dienesti.

„Elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem verificēšanas periodiskums pagarināts, jo šie skaitītāji nodrošina precīzāku un drošāku ūdens patēriņa mērīšanu ilgākā laika posmā, vienlaikus samazinot kļūdu starp ievada un dzīvokļu skaitītājiem. Tāpat tiem nav kustīgu detaļu, un ūdens radītais piesārņojums (ūdens pievades sistēmā nonākušās sīkās daļiņas un nogulsnes) to darbību un rādījumu precizitāti ietekmē daudz mazākā mērā,” paziņoja Ekonomikas ministrijas speciālisti.

„Savukārt mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem no ūdens piesārņojošo vielu uzkrāšanās uz kustīgajām sastāvdaļām ar laiku palēninās riteņa rotācija, tādējādi saīsinot mērītāja ekspluatācijas laiku un precizitāti. Arī inspicējošo institūciju dati apliecina, ka vidēji 70% mehānisko skaitītāju neiztur atkārtoto verifikāciju un neatbilst noteiktajām prasībām.” No teiktā izriet, ka lielākā mehānisko ūdens skaitītāju daļa jau ekspluatācijas laikā var fiksēt kļūdainu dzīvokļa patēriņu.

■ ■ ■

Kopumā Latvijas dzīvokļos ir uzstādīti aptuveni viens miljons ūdens skaitītāju, un tie visi ir mehāniskie. Pēc speciālistu aprēķina, ik gadu tiek verificēti aptuveni 260 tūkstoši mēraparātu. Minētie noteikumi Nr. 40 noteic, ka dzīvoklī esošo mehānisko skaitītāju pārbaudes termiņš ir 4 gadi.

Viena parasta skaitītāja nomaiņa patlaban maksā aptuveni 10 eiro. Ja dzīvoklī vienlaikus jāmaina vai jāverificē 3–4 mēraparāti, meistars viena skaitītāja cenu pazemina līdz 8 eiro. Par šo naudu dzīvokļa īpašnieks saņems atjaunotu skaitītāju, kurš jau reizi ir bijis ekspluatācijā. Ja īpašnieks vēlas jaunu un nelietotu mēraparātu, nāksies šķirties no 15–20 eiro par katru skaitītāju. Sanāk, ka katrus četrus gadus Latvijas iedzīvotāji ir spiesti samaksāt 20 līdz 60 eiro. Tas bija iemesls, kādēļ Ekonomikas ministrijas ierosinājums dzīvokļos uzstādīt elektromagnētiskos vai ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājus iedzīvotāju vidū raisīja lielu interesi, jo verifikācijas nepieciešamība būtu tikai reizi sešos gados, kas laika gaitā dotu gaidīto ekonomiju.

Aizrāvušies ar šo ideju, mēģinājām atrast, kur Latvijā iespējams pasūtīt vai iegādāties elektromagnētiskos vai ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājus dzīvokļiem, bet diemžēl šādu pakalpojuma sniedzēju neatradām. Izveidojušos situāciju komentēt piekrita uzņēmuma Sistēmserviss valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Ivanovs.

■ ■ ■

– Lai novērtētu Ekonomikas ministrijas izstrādāto noteikumu grozījumu nozīmi, domās iesaku atgriezties aptuveni trīsdesmit gadu senā pagātnē – pagājušā gadsimta deviņdesmitajos, – saka Aleksandrs Ivanovs. – Tolaik pēc Latvijā spēkā esošajiem normatīviem ūdens skaitītāju verificēšanas termiņš bija ik pēc diviem gadiem. Pēc tam, lai atvieglotu cilvēkiem dzīvi, likumdevēji pieņēma noteikumus, kas pieļāva skaitītājiem, aprīkotiem ar ūdens filtriem, četru gadu termiņu starp pārbaudēm. Drīz pēc tam četru gadu termiņu atļāva visiem ūdens skaitītājiem, arī tiem, kuriem filtru nebija vispār.

– Vai tas bija pareizs solis?

– Attiecībā uz ūdens patēriņa skaitītājiem dzīvokļos tas bija pareizs solis, bet tas nebija labs risinājums mājas kopējam komercpatēriņa skaitītājam, kas atrodas katras daudzdzīvokļu mājas ūdens sistēmas ievadā un pieder komunālā pakalpojuma piegādātājam. Šie mēraparāti strādā gandrīz nepārtraukti ar lielu slodzi, turklāt tie ir vairākstrūklu – tas nozīmē, ka ūdens ieplūst pa vairākām sprauslām un palielina iespēju skaitītājam ātrāk piegružoties ar svešķermeņiem.

Ar to es vēlos pateikt, ka mājas kopējā patēriņa skaitītāji nav spējīgi strādāt četrus gadus bez starppārbaudēm.

■ ■ ■

– Kas ar tiem notiek šo četru gadu laikā?

– Tas, kas notiek, ir ļoti interesanti – skaitītājs sāk uzskaitīt lielāku patēriņu, nekā tas ir īstenībā. Šo māju aktīvisti pēc diviem–trim gadiem vaicā pakalpojuma piegādātājam: „Kāpēc mūsu mājā ir tik lieli ūdens zudumi? Dzīvokļu skaitītāji ir verificēti, varbūt vainīgs ir jūsu mēraparāts?” Pēc mājas ievadskaitītāja pirmstermiņa verifikācijas vienmēr pierādās, ka pakalpojuma sniedzēja uzskaite bijusi nepatiesa.

– Pakalpojuma piegādātājam tas taču ir izdevīgi?

– Tā nav vienīgā problēma. Pastāv vēl arī tāds jēdziens kā ūdens uzskaites sadales mezgls. Tur ietilpst ne tikai pats skaitītājs, bet vēl ventiļi un filtri. Nevienā Latvijas normatīvā nav noteikts, ka tur jābūt arī speciālam filtram – netīrumu ķērājam, kura uzdevums ir pasargāt mājas ievadskaitītāju no ūdensvada nestajiem netīrumiem. Tā kā Rīgā šos filtrus vienkārši izsvieda, māju komercuzskaites mēraparatūra no ierindas iziet daudz ātrāk.

– Tas taču ir negodīgi attiecībā pret iedzīvotājiem!

– Ekonomikas ministrija pamanīja šo nepilnību, taču izrādījās, ka jautājums ir Vides un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē.

■ ■ ■

– No jūsu stāstītā izriet, ka Ekonomikas ministrija zina, ka māju ievadskaitītāji nav spējīgi kalpot četrus gadus, bet atgriezties pie divu gadu pārbaužu grafika negrib?

– Tā vietā ministrija sadūšojās progresīvam lēmumam – pagarināja verifikācijas termiņu līdz sešiem gadiem elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem. Tas ir labs un pareizs lēmums, jo šie mēraparāti noteikto periodu kalpos uzticami, tādēļ pakalpojuma piegādātājam būs izdevīgi likt tieši šos skaitītājus. Taču man kā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas priekšsēdētājam ir jautājums: kāds patiesais mērķis ir šīm izmaiņām?

– Cerēsim, ka Ekonomikas ministrija vēlas nodrošināt iespēju katrai ģimenei precīzi uzskaitīt patērētā ūdens daudzumu…

– Tādā gadījumā jaunie noteikumi savu mērķi nesasniegs. Lieta tāda, ka uz elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem galvenokārt tiks nomainīti mājas ievadskaitītāji, bet praktiskas pieredzes, kā tie kalpo dzīvokļos, Latvijā nav. Iedzīvotāju vidū izskaidrojošs darbs tikpat kā nav veikts. Pēc ziņās lasītās informācijas noprotams, ka jaunos skaitītājus var uzstādīt jebkurā dzīvoklī. Mums uz asociāciju tagad zvana seniori un paziņo: „Mēs vēlamies to – jauno skaitītāju!” To, cik šis mēraparāts viņiem izmaksās, pat nepavaicā.

■ ■ ■

– Cik tas maksā?

– Vienalga – elektromagnētiskais vai ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājs maksās ap 60 eiro. Salīdzinājumam – labs C precizitātes klasei atbilstošs mehāniskais skaitītājs, kuram arī var uzlikt attālinātās nolasīšanas moduli, maksā 30 eiro. Jā, to vajadzēs verificēt ik pa 4 gadiem, bet tas tāpat būs lētāk.

– Vai tiešām jaunie noteikumi iedzīvotājiem nedos nekādu labumu?

– Kāpēc ne? Dos gan! Kaut vai tas, ka pakalpojumu piegādātājs mājas ievadmezglos uzstādīs visprecīzākos ultraskaņas skaitītājus. Mūsu metroloģisko centru pārbaudes ir pierādījušas – ja ir bojājums, šāds skaitītājs sāk uzskaitīt patēriņu par labu iedzīvotājiem atšķirībā no mehāniskajiem mēraparātiem, kuri, sākot aizsērēt, veidoja pierakstījumus iedzīvotājiem par sliktu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!