Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Uzticējās kaimiņienei un zaudēja dzīvokli

Nemeklējiet šajā stāstā morāli. Tas arī nav stāsts par komunālajiem pakalpojumiem, tas ir stāsts par cilvēku attiecībām. Mūsu lasītājs pats pieļāva visas iespējamās kļūdas, lai paliktu bez dzīvokļa, un tagad stāsta par notikušo, lai brīdinātu citus.

„Tas notika jau vairāk nekā pirms pieciem gadiem... Bet stāstījums, šķiet, jāsāk no vēl senākiem notikumiem – no tā laika, kad nomira mani vecāki un par vienīgo radniecisko dvēseli Latvijā man kļuva mātesmāsa.

Viņa bija ļoti stipra un labsirdīga sieviete, pieņēma mani gandrīz vai kā pašas dēlu un dzīvē daudz man palīdzēja. Kad krustmāmiņa aizgāja pensijā, viņa sacīja: „Artur, pārcelies pie manis, palīdzi izremontēt dzīvokli un kārtot saimnieciskās lietas. Tāpat jau dzīvoklis pēc manas nāves paliks tev!”

Lasīt tālāk ...

Novēlēt vai nogaidīt?

Cik bieži gadās, ka cilvēks mutiski apsola nekustamo īpašumu atstāt vienam radiniekam, bet pēc viņa nāves dzīvokli dabū pavisam citi ļaudis. Kāpēc tā notiek? Tikai tāpēc, ka mēs neesam raduši laikus, vēl pašā spēku plaukumā, sakārtot savas lietas. Uz sarežģītiem, bet visnotaļ izplatītiem jautājumiem par mantošanu atbild juriste Viktorija Auziņa (SIA Legis Pluss, 29387075).

■ Apprecējos ar gados vecāku cilvēku, kuram pieder dzīvoklis, taču viņa trīs brāļi draud pēc vīra nāves izmest mani uz ielas. Vai tā var notikt?

Ja nav atstāts testaments, mantošana notiek likumiskās mantošanas kārtībā. No jautājuma izriet, ka mantojuma atstājējam ir dzīvesbiedre (laulība ir oficiāli reģistrēta) un trīs brāļi (radniecība blakuslīnijā), bet nav ne bērnu (savu vai adoptētu), ne dzīvu vecāku. Ja mantojuma atstājējs nav uzrakstījis testamentu, mantošana notiek pēc likuma. Pārdzīvojušais laulātais saņem pusi no mantojuma un bez tam dzīvokļa iekārtu. Otru pusi saņems brāļi līdzīgās daļās.

Lasīt tālāk ...

Zemesgrāmata kļuvusi dārgāka!

Spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka paaugstinātu maksājumu par īpašuma tiesību novēlotu reģistrāciju zemesgrāmatā. Turpmāk kavēšanās būs ļoti neizdevīga.

Zemesgrāmata ir reģistrs, kurā ieraksta ziņas par jebkura nekustamā īpašuma – zemes, māju, dzīvokļu – īpašniekiem. Cilvēks par jebkura objekta īpašnieku tiek atzīts tikai tad, kad viņa īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Lasīt tālāk ...

Atkritumi: vēlreiz mainīta maksas sadales kārtība

Novembra sākumā valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Atkal mainīta kārtība, kādā tiek sadalīta maksa par atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju: vientuļi dzīvojošie maksās mazāk, kuplas ģimenes – vairāk.

Savulaik kārtība visus apmierināja

Līdz 2013. gadam daudzdzīvokļu māju iemītnieki par atkritumu izvešanu maksāja atbilstoši dzīvoklī reāli mājojošo personu skaitam. Piemēram: mājā dzīvo trīs ģimenes, pavisam 10 cilvēku. Pieņemsim, ka mēnesī no mājas tika izvesti 10 kubikmetru atkritumu. Daudzbērnu ģimene A (pieci cilvēki) maksāja par piecu kubikmetru izvešanu, ģimene B (četri cilvēki) – par četru, bet vientuļais pensionārs C – par viena kubikmetra izvešanu.

Lasīt tālāk ...

Valsts galvos par jaunajām ģimenēm

Gada sākumā Ekonomikas ministrija solīja atbalstu jaunajām ģimenēm, kuras vēlas ņemt kredītu mājokļa iegādei. Daudzas ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem aizturēja elpu: vai tiešām valdība tām palīdzēs tikt pie sava mājokļa? Pagāja daži mēneši, un 5. augustā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus, kas skaidro, kā tieši valsts gatavojas palīdzēt jaunajām ģimenēm saņemt hipotekāro kredītu.

Svarīgi: bezmaksas palīdzības nebūs

Tūlīt jāatrunājas, ka nekādu bezmaksas dzīvokļu, ko piedāvāt ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, valstij nav un nekad nav bijis. Tāpat arī valsts budžets nav gatavs aizņēmēju vietā dzēst daļu mājokļa iegādei ņemtā kredīta. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka valsts piešķirs galvojumu jaunajām ģimenēm, kuras vēlēsies ņemt kredītu mājokļa iegādei, un tas ļaus samazināt pirmo iemaksu. Valsts galvojuma apmērs būs atkarīgs no bērnu skaita ģimenē.

Lasīt tālāk ...

Parādniekiem nebūs līdzēts

Oktobrī Valsts prezidents Andris Bērziņš parakstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus Maksātnespējas likumā. Cilvēki, kam nav pa spēkam atmaksāt mājokļa iegādei ņemtos kredītus, nopriecājās: beidzot Latvijā spēkā stājies „nolikto atslēgu” princips. Bet izrādās, ka parādnieku prieks bijis pāragrs.

Kas ir „nolikto atslēgu” princips?

Uzskata, ka Latvija šo principu aizguvusi no Amerikas. ASV daudzus hipotekāros kredītus izsniedz pēc non-recourseloans principa. Tas nozīmē, ka aizņēmējs nav personīgi atbildīgs par naudas atmaksāšanu bankai. Viņš var atbrīvoties no kredīta, nododot kreditoram ieķīlāto īpašumu. Dažos štatos pietiek dzīvokļa vai mājas atslēgas nosūtīt bankai pa pastu.

Lasīt tālāk ...

Likums aizstāv rindā gaidītājus

Jūlija sākumā spēkā stājās arī citi grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kuri sniegs atbalstu ne tikai jaunajām ģimenēm, bet arī visneaizsargātākajām iedzīvotāju kategorijām – dzīvokļu īrniekiem denacionalizētās mājās, bāreņiem un bērniem kas palikuši bez vecāku gādības, kā arī cilvēkiem, kas nīkst rindā pašvaldībai piederoša mājokļa saņemšanai.

Denacionalizēto māju īrniekus vajag glābt

2000. gadu sākumā Latvijā sekmīgi darbojās programma, kas paredzēja vienreizēju pabalstu personām, kas atbrīvo dzīvojamās telpas, kuras atrodas denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās. Saskaņā ar šīs programmas nosacījumiem personas, kas ilgus gadus bija īrējušas dzīvokļus saimnieku mājās, varēja pašas izlemt, vai gaidīt, kad pienāks rinda uz pašvaldības dzīvokli, vai arī saņemt pārcelšanās pabalstu, ko drīkstēja tērēt tikai mājokļa iegādei. Simtiem ģimeņu izvēlējās pārcelšanās pabalstu un iegādājās pašas savus dzīvokļus.

Lasīt tālāk ...

Numuru arhīvs: spied un lasi!