Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Karstam ūdenim jākļūst karstākam!

Kādas izmaiņas veiktas noteikumos, lai kavētu leģionelozi izraisošo baktēriju vairošanos māju ūdensvada sistēmās?

Sākot ar 9. martu, pārvaldniekiem savā apsaimniekošanā esošajās mājās no siltummaiņa izejošā karstā ūdens temperatūra jānodrošina +55º C. Tas nepieciešams, lai novērstu leģionelozes slimību ierosinošās baktērijas savairošanos māju ūdensvada sistēmā.

Pārvaldnieka jaunie pienākumi

Prasību paaugstināt karstā ūdens temperatūru atbalstīja Ministru kabinets, izdarot grozījumus noteikumos Nr. 906 Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi. Tajos ir jauns punkts, kurā minēts, kādai jābūt karstā ūdens temperatūrai pie izejas no siltummaiņa. Saskaņā ar jaunajām prasībām pārvaldniekiem turpmāk būs pienākums ne retāk kā reizi ceturksnī izplatīt dzīvojamās mājas īpašniekiem un citām mājā dzīvojošām personām Slimību profilakses un kontroles centra informatīvo materiālu par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos leģionelozes slimības ierosinošo baktēriju izplatības ierobežošanai.

Lasīt tālāk...

Iedzīvotājus piespiedīs pārbaudīt elektrības vadus?

Latvijā ir stājušies spēkā grozījumi Ugunsdrošības likumā, kuri noteic, ka dzīvokļu un privātmāju īpašniekiem ir pienākums vienu reizi 10 gados pārbaudīt vadu stāvokli savā īpašumā. Šo darbu atļauts veikt tikai sertificētam elektriķim, jo viņam ir tiesības izsniegt pārbaudes aktu.

Ugunsdzēsēji brīdina, ka minēto prasību nepildīšanas gadījumā dzīvokļa īpašnieks var saņemt sodu no 30–280 eiro. Jābrīdina, ka šāda pārbaude ir saistīta ar izmaksām – pārbaude divistabu dzīvoklī maksimāli varētu maksāt 100 eiro.

Lasīt tālāk...

Latvijā nepieciešami mājokļi

Tiek solīts, ka situācija ar dzīvokļiem Latvijā uzlabosies – tie kļūs labāki un pieejamāki. Ko valdība ieplānojusi?

Nākamajā, 2018. gadā, dzīvokļu īpašniekus un apsaimniekotājus gaida ne mazums jaunumu. Ekonomikas ministrija turpina darbu pie jaunu normatīvo aktu izstrādes, kuru uzdevums būs vienkāršot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, sakārtot norēķinu sistēmu, kā arī nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem dzīvokļiem. Par to, kad gaidīt svarīgos jaunumus, ministrijas pārstāvji stāstīja ikgadējā Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas seminārā.

Vairāk visiem pieejamu mājokļu!

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis atzina, ka mājokļu un komunālajā nozarē vēl joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu. Ar vairākām problēmām politiķi un ierēdņi mokās jau daudzus gadus, citas ir parādījušās relatīvi nesen – beidzamajā laikā.

Lasīt tālāk...

Rīga gatava remontēt!

Spēkā stājušies noteikumi, kas mājām ļaus saņemt 50% līdzfinansējumu remontdarbiem

Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 19, 2017. gada 15. decembrī. Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 2. un 4. punktu un piekto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus un dzīvojamās mājas atjaunošanu, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Lasīt tālāk...

Grasās sodīt pārvaldniekus,

godīgi strādājošiem pārvaldniekiem par grozījumiem likumā nav jāuztraucas!

Šā gada oktobrī Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, veicot precizējumus pārvaldnieku administratīvās atbildības noteikšanā. Grozījumi paredz sodus tiem pārvaldniekiem, kuri slikti pilda dotos uzdevumus.

Atbildība par sliktu darbu

Laiku pa laikam redakciju sasniedz daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju rakstītās sūdzības par māju pārvaldnieku nevīžīgi pildīto darbu. Vienā gadījumā tas skar laikā neveiktu remontu sekas, citā – tiek aprakstīta pārvaldnieka attieksme pret mājas pagalma un kāpņu telpu sanitāro kopšanu. „Kā mums rīkoties?” taujā iedzīvotāji. „Kurš var piespiest pārvaldnieku pildīt likumā un Ministru kabineta noteikumos precīzi norādītos pienākumus, ja viņš uzņēmies dzīvojamās mājas apsaimniekošanu?”

Lasīt tālāk...

Māju pārvaldniekiem sagatavots „grozs”

Ekonomikas ministrijā ir priekšlikums, kā mājokļu un komunālo saimniecību savest kārtībā

Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders tikšanās laikā solīja vistuvākajā laikā atrisināt visai Latvijai aktuālo ūdens zudumu jautājumu. Atgādinām, ka pēc šībrīža spēkā esošās likumdošanas visas mājas ūdens starpība kā sods rēķinā var tikt iekļauts dzīvokļa īpašniekam, kurš vairāk nekā trīs mēnešus aizmirsis iesniegt individuālā skaitītāja rādījumus. Un tas var būt finansiāli ļoti sāpīgi – aizmārša var saņemt par 100, 200, reizēm pat 300 eiro lielāku rēķinu. Saprotams, ka sabiedrības lielākajā daļā tas rada lielu neapmierinātību.

Noteikumi ar trim nosacījumiem

Pirms stāstīt par normatīvajiem aktiem, kurus ministrija sagatavojusi darba sakārtošanai vistuvākajā nākotnē, Mārtiņš Auders pastāstīja par viņa departamenta paveikto 2017. gadā.

Lasīt tālāk...

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks (turpmāk – pārvaldnieks):

1.1. sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi (turpmāk – tāme) kalendārajam gadam;

1.2. aprēķina dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašniekam (turpmāk – dzīvokļa īpašnieks) maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (turpmāk – maksājumi par pārvaldīšanu);

1.3. paziņo dzīvokļu īpašniekiem maksājumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu apmēru kalendārajam gadam;

1.4. informē dzīvokļu īpašniekus par tāmē paredzētajām izmaksām;

1.5. sagatavo dzīvokļu īpašniekiem ikgadēju atskaiti par maksas par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu izlietošanu (turpmāk – pārskats par maksājumu par pārvaldīšanu izlietošanu iepriekšējā kalendārajā gadā).

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!