Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Laiks veikt lifta pārbaudi

Pexels.com / Dante Muñoz

PTAC brīdina: ja dzīvokļu īpašnieki un pārvaldnieki neievēros jaunās prasības, liftus atslēgs

Apritējis gads, kopš 2022. gada 1. aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumi Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”. Tie būtiski maina lietošanā esošo liftu, īpaši to, kuri uzstādīti līdz 2000. gada 1. septembrim, tehnisko uzraudzību, un liftu valdītājiem ir jārēķinās ar augstākām drošuma prasībām.

Šobrīd Latvijā gandrīz pusei no lietošanā esošajiem liftiem jau ir beidzies ražotāja noteiktais lietošanas resurss, tādēļ arvien aktuālāks kļūst jautājums par lifta modernizāciju vai nomaiņu. Noteikumi Nr. 679 paredz, ka t. s. „vecajiem” liftiem jāveic drošuma novērtējums, kas ietver inspicēšanas institūcijas sagatavotu vērtēšanas protokolu, lifta valdītāja izstrādātu risku novēršanas un mazināšanas plānu un plāna reģistrēšanu Bīstamo iekārtu reģistrā. Risku novēršanas un mazināšanas pasākumi jāsāk uzreiz pēc tam, kad aktualizēta Bīstamo iekārtu reģistra informācija, un jāpabeidz ne vēlāk kā līdz attiecīgajam liftu tipam un riska kategorijai noteiktajam termiņam.

■ ■ ■

Kā liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzturētā Bīstamo iekārtu reģistra (turpmāk – BIR) dati, šobrīd reģistrēti aptuveni 3800 lifti, kuri uzstādīti līdz 2000. gada 1. septembrim un tiek lietoti. No tiem aptuveni 200 liftiem ir manuāli veramas šahtas durvis. Šiem liftiem drošuma pārbaude jāveic līdz 2024. gada 1. aprīlim.

Pēc PTAC aplēsēm lietošanā atrodas aptuveni 3600 lifti, kuriem drošuma pārbaude jāveic līdz 2025. gada 1. aprīlim. Liela daļa no tiem ir daudzdzīvokļu ēku pasažieru un kravas lifti.

■ ■ ■

PTAC aicina liftu valdītājus, kas atbild gan par liftiem ar manuāli atveramām šahtas durvīm, gan par liftiem ar automātiski atveramām šahtas durvīm, savlaicīgi plānot un veikt drošuma pārbaudes. Kā liecina PTAC novērojumi, ja pārbaudes tiek atliktas uz pēdējo brīdi, veidojas rindas uz inspicēšanas institūciju pakalpojumiem, pārbaudes nevar veikt laikus un liftu nedrīkst ekspluatēt.

Vienlaikus PTAC aicina dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi sākt veidot uzkrājumus, kas palīdzētu segt liftu risku novēršanas izmaksas. Lifti vairumā gadījumu ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, un viņi var izlemt, kas nodrošina liftu tehnisko apkopi un remontdarbus.

■ ■ ■

Ekonomikas ministrija atgādina, ka daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji var saņemt valsts atbalstu – aizdevumu no 10 līdz 400 tūkstošiem eiro uz termiņu līdz 20 gadiem mājas remontam, apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem un saistīto pakalpojumu izmaksām, t. sk. liftu remontdarbiem vai pilnīgai to nomaiņai. Aizdevuma līgums ar Altum jānoslēdz līdz šā gada 31. decembrim; papildu informācija par atbalsta programmu pieejama Altum mājaslapā.

Aizdevumam var pieteikties, ja:

■ iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja „par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem – 50 % +1). Regulējums attiecībā uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100 % balsu;

■ mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi) ir mazāks par 10 % no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā;

■ ir pamatota aizdevuma atmaksas iespēja;

■ ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma piešķiršanai.

Numuru arhīvs: spied un lasi!