Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kurš atbild par šūpoļu drošību mūsu pagalmos?

Freepik.com

Vita Visocka: „Ja bērnu laukumā pie mājas nopietni cietīs bērns, tad pārvaldnieku var saukt pie kriminālatbildības.”

Vai bērnu rotaļu laukums pagalmā ir drošs mazajiem apmeklētājiem? Kurš atbild par tajā esošā aprīkojuma drošības pārbaudi un remontu? Šie jautājumi noteikti ienāk prātā daudzu mazuļu vecākiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās. 2020. gadā Latvijā sāka darboties īpaši bērnu laukumu drošības noteikumi. Pārvaldniekam, kurš neievēro šīs prasības, var tikt piemērota administratīvā, bet atsevišķos gadījumos – arī kriminālatbildība.

Kurš atbild par drošību?

Var šķist, ka par bērnu laukumu drošību mūsu valstī neatbild neviens, bet tā gluži nav. Arī periodā, pirms stājās spēkā jaunie noteikumi, pagalmā esošajām šūpolēm un slidkalniņiem bija jāatbilst Preču un pakalpojumu drošuma likuma prasībām. Vislielākos pārkāpumus izmeklēja Patērētāju tiesību un aizsardzības centrs (PTAC).

2020. gada 17. janvārī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi. Šī normatīva izstrāde prasīja vairāk nekā divus gadus. Atsevišķas laukumu pārbaudes un reģistrācijas prasības stāsies spēkā tikai 2021. gada 17. jūlijā, jo valdība laukumu īpašniekiem ir devusi laiku sagatavoties.

Mēdz būt arī sliktāk

Kāpēc Latvijai bija vajadzīgi spēļu laukumu drošības noteikumi? – Lai novērstu nelaimes gadījumus, – atbild PTAC patēriņa preču uzraudzības nodaļas vecākā eksperte Vita Visocka.

– Visi zinām, ka viena no bērnu dabiskām īpašībām ir zinātkāre. Spēļu laukumu pārbaužu laikā vairākkārt esam pārliecinājušies, ka bērni cenšas iekļūt jebkurā caurumā vai spraugā, kas ir rotaļu laukumu iekārtā. Ja sprauga neatbilst drošības prasībām, tad bērns var iesprūst un savainoties. Labi, ja viss beidzas ar izbailēm, bet mēdz būt arī sliktāk.

Kā piemēru Vita Visocka min gadījumu ar mazu meitenīti, kura mēģināja nošļūkt pa vecu metāla slidkalniņu. Vecāki nepamanīja, ka kalniņa slīdvirsma atdalījusies no balsta rāmja, atsedzot asu metāla malu. Meitenīte sāka slīdēt, un viņas rādītājpirksts trāpīja šajā spraugā.

– Bērna tievais pirkstiņš pret šo aso metāla malu tika nogriezts kā ar nazi, – stāsta Vita Visocka, parādot cietušā bērna fotogrāfijas. Lai izvairītos no asins saindēšanās, ārsti neriskēja piešūt bērnam pirkstu.  

– Šeit ir vēl viens gadījums, – eksperte rāda fotogrāfijas. – Rotaļājoties bērni izkustināja slikti sastiprinātu trepīšu un slīdvirsmas konstrukciju. Rezultātā visa konstrukcija sagāzās, nelaimīgā kārtā, virsū vienam zēnam. Diemžēl bērns gāja bojā.

Bērni ir tik atjautīgi!

Vēl viena ļoti bīstama lieta mūsu pagalmos ir nepareizi uzkārtas šūpoles. Ja to stiprinājumi neatbilst noteiktiem standartiem, šūpoles var traumēt bērnu. Pagalmos nākas redzēt šūpoles, kas uzkārtas vienkāršās virvēs. Tādas viltības izdomā vecāki, bet pārvaldnieki skatās uz to caur pirkstiem.

– Slikti uzkārtas šūpoles – tā vēl ir pusbēda, – uzskata eksperte. – Vecā parauga šūpolēs bērns var iesprūst, jo konstrukcijai bieži ir nepareizs attālums starp sēdekli, atzveltni un paroceņiem. Agrāk man šķita, ka šis risks ir tīri teorētisks: kāpēc bērnam būtu jārāpjas spraugā starp atzveltni un sēdekli? Prakse rāda, ka bērni ir izdomas bagāti, tādēļ var savainoties pat visnevainīgākajās rotaļās.

Kurš atbild par drošību?

– Mums nākas izmeklēt dažādus nelaimes gadījumus bērnu laukumos, – atzīst Vita Visocka. – Es ļoti ceru, ka pēc jauno Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās situācija uzlabosies. 

Jāatzīmē, ka par šūpoļu iekārtu drošību un pareizību atbild bērnu rotaļu laukuma īpašnieks. Ja rotaļu laukums pieder daudzdzīvokļu mājas īpašnieku kopībai, pārraudzība parasti tiek uzdota apsaimniekotājam. Šādā gadījumā atbildīgā persona ir mājas apsaimniekošanas uzņēmums, dzīvokļu kooperatīvs vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrība.

Kontrolēs arī publiskos trenažierus

Kas jāzina pārvaldniekam un iedzīvotājiem, ja mājas pagalmā ir bērnu rotaļu laukums? Jaunie Ministru kabineta noteikumi nosaka:

■ īpašās drošības prasības atsevišķām bērnu laukumu uzstādītajām konstrukcijām un laukumiem kopumā;

■ prasības bērnu laukumu izveidošanai, uzturēšanai un pārbaudīšanai;

■ bērnu laukumu aprīkojuma ražotāju, importētāju un izplatītāju pienākumus;

■ laukuma īpašnieku vai to personu pienākumus, kuriem uzticēta šāda laukuma uzraudzība.

– Noteikumi nav jāievēro tikai tad, ja rotaļu laukuma konstrukciju elementi uzstādīti privātos pagalmos vai privātmājās (vai tiek lietoti vienas mājsaimes ietvaros), – skaidro PTAC eksperte. – Noteikumi neattiecas arī uz piepūšamajām un ūdens atrakcijām, dažādām publiskām atrakcijām, piemēram, maksas karuseļiem, trošu iekārtām. Obligāti jaunajiem noteikumiem nav jāseko, ja ierīci var izmantot tikai speciālista uzraudzībā – teiksim, ja runa ir par batutu sporta skolā.

Uz ko attiecas jaunās prasības? Būtībā tās attiecas uz visiem rotaļu laukumiem gan ārtelpās, gan iekštelpās. Runa ir ne tikai par konstrukcijām, uz kurām var šūpoties, rāpties, griezties, šļūkt un tā tālāk, bet arī par visām iekārtām, kas cilvēkiem palīdz uzturēt gan fizisko, gan intelektuālo formu (piemēram, publiskie trenažieri, klinšu kāpēju sienas, skeitparki, basketbola laukumi, vārti dažādām spēlēm, izmantojot bumbu).

Kam jāparedz neiespējamais?

– Kas jādara mājas īpašniekam vai pārvaldniekam, ja pagalmā ir iekārtots bērnu rotaļlaukums?

– Jāpārliecinās, vai laukums atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 18 drošības prasībām.

– Kādas ir šīs prasības?

– Šīs prasības var formulēt ļoti vienkārši: publiskais spēļu un rekreācijas laukums un tajā uzstādītās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas nedrīkst apdraudēt lietotāja un trešo personu veselību un drošību, ja tās lieto paredzētajā vai paredzamajā veidā, ņemot vērā lietotāja paredzamo rīcību. Laukumā jābūt uzstādītai plāksnītei, kurā norādīta adrese, informācija par atbildīgo personu, kā arī ātrās medicīniskās palīdzības tālruņa numurs.

– Ražotājs var radīt rotaļu namiņu, lai bērni spēlētos mājiņā iekšā. Var gadīties, ka drīz kāds mazulis būs uzrāpies uz šīs mājiņas jumta un nokritīs. Vai rotaļu laukuma saimnieks tiks sodīts? 

– Šādi gadījumi jāparedz bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma ražotājam. Ir atsevišķas prasības rotaļu laukumu konstrukcijām gadījumiem, ja bērni tās izmanto nepareizi. Piemēram, pat rotaļu namiņa jumtā nedrīkst būt spraugas, kurās bērns var aizķerties vai iesprūst. Mēs visi atceramies gadījumu, kas notika Rīgā, jaunizbūvētajā Krišjāņa  Barona ielas sporta laukumā. Tur ir ierīkots slēgts uzkalniņš, no kura iespējams nošļūkt pa slēgtu cauruli spirāles formā. Pagājušā rudenī viens puika kaut kādā veidā bija uzrāpies pa caurules ārpusi un atradās tur 6–8 metru augstumā, kas bija ļoti bīstami. Ražotājam bija jāparedz un jāizslēdz šādu gadījumu iespējamība.

Pieprasiet testēšanas pārskatu!

– Pieņemsim, ka laukums ir drošs, tur nav nekādu traumējošu elementu. Kādas vēl prasības nosaka normatīvie akti?

– Laukumā izmantotajām konstrukcijām jābūt mehāniski noturīgām un stiprām. Tās atļauts izgatavot tikai no nedegošiem materiāliem. Ja tomēr konstrukcijas  materiāls var aizdegties, tad degšanai jāizplatās ļoti lēni. Svarīga prasība attiecas uz sanitāro prasību ievērošanu laukumā, piemēram, jābūt iespējai regulāri mainīt smiltis smilškastēs.

– Vai noteikumi nosaka attālumus starp atsevišķiem elementiem, lai bērns tajos neiesprūstu?

– Centimetros šos attālumus neesam norādījuši. Pārbaudot laukumus, eksperti izmanto dažādu izmēru speciālas zondes. 

– Kā mājas pārvaldnieks, iegādājoties laukuma aprīkojumu, var pārbaudīt, vai tas ir pareizi konstruēts?

– Pārvaldniekam potenciālo lietotāju uzdevumā ir tiesības uzstādīt tikai tādu laukuma aprīkojumu, kas atbilst visām prasībām un standartiem. Lai to izdarītu, viņš var pieprasīt no ražotāja vai pārdevēja dokumentu ar konstrukciju elementu testēšanas rezultātiem. Īpašnieks atbild par to, lai konstrukcijas rotaļu laukumā tiktu samontētas, ievērojot visas ražotāja norādes. Pēc tam atbildīgajai personai jānodrošina pareiza laukuma uzturēšana un regulāri jāveic pārbaudes visā tā ekspluatācijas laikā.

Trīs pakāpju pārbaudes

– Cik bieži īpašniekam jāpārbauda rotaļu laukuma stāvoklis?

– Mēs bieži redzam, ka pie mājas par lielu naudu ir ierīkots labs rotaļu laukums, bet pēc tam īpašnieks par to ir aizmirsis. Pat sākotnēji kvalitatīvs laukums bez pienācīgas apkopšanas ātri nonāk nelietojamā stāvoklī. Lai tā nenotiktu, MK noteikumi Nr. 18 paredz bērnu laukumu pārbaudes trīs pakāpēs.

– Pastāstiet, lūdzu, kā šis režīms darbojas?

– Pirmām kārtām īpašniekam vai pārvaldniekam jānodrošina regulāra laukuma vizuālā pārbaude. Piemēram, ja laukums ir ierīkots Rīgas centrā, šāda pārbaude būs nepieciešama, iespējams, pat divas reizes dienā. Ja runājam par laukumiem reģionos, kur bērnu skaits ir mazāks, tad vizuālo pārbaudi var veikt ik pēc vairākām dienām.

– Regulārai pārbaudei nepieciešams piesaistīt speciālistus?

– Nē, to var veikt sētnieks pagalma uzkopšanas laikā vai jebkurš cits apsaimniekošanas uzņēmuma darbinieks. Galvenais, lai viss notiekošais ar laukumu tiktu fiksēts žurnālā. Piemēram, ja laukumā kaut kas ir sabojāts, žurnālā izdara attiecīgu ierakstu, pie kura pārvaldnieks vēlāk atzīmē paveikto – „laukums slēgts” vai „veikts remonts”. Saprotiet, tas ir vajadzīgs nevis Patērētāju tiesību aizsardzības centram, bet gan rotaļu laukuma īpašniekam vai mājas apsaimniekotājam.

– Izskatās pietiekami vienkārši, bet ko paredz nākamie pārbaužu etapi?

– Otrais etaps ir ekspluatācijas pārbaude reizi 1–3 mēnešos (atkarībā no laukuma izmantošanas intensitātes) vai citā ražotāja norādītajā termiņā. Šajā pārbaudē apsaimniekošanas uzņēmuma darbinieks vai laukuma īpašnieks pārbauda, vai aprīkojums darbojas pareizi, vai nav pazudusi kāda detaļa, vai nav atsegušās konstrukciju asās malas un tamlīdzīgi.

– Kas notiek trešajā etapā?

– Trešais etaps ir galvenā gadskārtējā laukuma pārbaude, kuras laikā tiek vērtēta laukuma drošība kopumā. Iespējams, var nākties atsegt konstrukciju pamatus, lai pārliecinātos, vai tos nav bojājusi korozija.

Kad jāpieaicina sertificēts speciālists?

– Tātad laukuma saimnieks vai pārvaldnieks pastāvīgi pārbauda konstrukciju drošību un fiksē pārbaužu rezultātus žurnālā. Kādi vēl ir viņa pienākumi?

– Rotaļu laukuma īpašniekam jāreģistrē arī visi nelaimes gadījumi, par kuriem viņam kļuvis zināms. Tas ir vajadzīgs, lai saprastu negadījuma iemeslus. Kāpēc cietis bērns? Varbūt viņš bija nepareizi apģērbts, tādēļ iesprūda spraugā. Iespējams, ka šis aprīkojums nedarbojas pareizi. Ja bērnam bijusi nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, tad laukuma īpašniekam vai pārvaldniekam ir pienākums paziņot par negadījumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

– Pieņemsim, ka tieši šobrīd mājas pagalmā ierīko bērnu rotaļu laukumu. Kurš pārbaudīs, vai konstrukcijas ir pareizi samontētas un darbojas nevainojami? 

– Laukuma pārbaude tūlīt pēc tā uzstādīšanas ir jauns Patērētāju tiesību aizsardzības centra pienākums, taču uzsveru, ka šāda nopietna pārbaude nav nepieciešama visiem laukumiem. Pēc uzstādīšanas jāpārbauda tikai tie laukumi, kuros ir sarežģītas konstrukcijas, kas paredzētas trīs un vairāku darbību veikšanai, vai arī, ja laukumā ir uzstādītas vairāk par četrām atsevišķām ierīcēm.

– Tātad atsevišķos gadījumos bez īpašas pārbaudes var ierīkot rotaļu laukumu, kurā nav vairāk par četrām dažādām šūpolēm vai mājiņām?

– Jā, ja tās ir vienkāršas šūpoles, bet iedomājieties laukumu, kurā uzstādīta tikai viena, bet ļoti sarežģīta konstrukcija. Piemēram, šādā konstrukcijā ietilpst gan kalniņš, gan nošļūkšanas caurule, gan kāpnes, gan šūpoles. Šāda konstrukcija jāpārbauda tūlīt pēc tās uzstādīšanas un jāreģistrē.

– Kad tikko ierīkota laukumu pārbaudīšanai jāpieaicina speciālists?

– Patlaban prasības izpilde ir brīvprātīga, jo valstī vēl nav speciālistu, kuru specializācijā ietilptu bērnu laukumu pārbaude. No 2021. gada 17. jūlija šādas pārbaudes būs nepieciešamas visiem manis uzskaitītajiem laukumiem pirms to nodošanas ekspluatācijā vai pirms publiskās lietošanas atklāšanas.

– Vai jau uzstādītajiem laukumiem arī būs jāveic šāda pārbaude?

– Tikai tad, ja laukums ticis pārbūvēts un pēc pārbūves iekļuvis sarežģīti aprīkoto laukumu kategorijā. Piemēram, pārbaude nepieciešama, ja pārvaldnieks demontējis dažas šūpoles un to vietā uzstādījis konstrukciju ar trim un vairāk funkcijām. Bez pārbaudes šādi pārbūvētus laukumus nedrīkst ļaut izmantot bērniem.

– Kurš varēs pārbaudīt rotaļu laukumus? 

– Tie būs sertificēti speciālisti, par kuriem informācija drīzumā būs atrodama portālā www.latak.lv

Nenokavējiet reģistrēšanu!

– Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka bērnu rotaļu laukumiem jābūt reģistrētiem. Kādiem laukumiem jābūt reģistrā? 

– Jāreģistrē ir kā jauni, tā jau ierīkoti laukumi, ja tajos ir sarežģītas konstrukcijas ar trim un vairāk funkcijām vai vairāk par četrām dažādām šūpolēm vai slidkalniņiem. Noteikumu Nr. 18 pielikumā ir reģistrācijas pieteikums, kuru viegli lejuplādēt un aizpildīt. Iesniegums par laukuma reģistrāciju vai izslēgšanu no reģistra jānosūta Patērētāju tiesību aizsardzības centram jebkurā ērtā veidā: iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu – Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai caur interneta vietni www.latvija.lv. Ja laukums tikko ierīkots, tas jāreģistrē uzreiz, ja laukums ir ierīkots pirms kāda laika, tad reģistrācijas pieteikumu ir svarīgi atsūtīt līdz 2021. gada 17. jūlijam.

– Kāda atbildība paredzēta laukuma īpašniekiem, kuri nepilda jaunās prasības?

– Viss atkarīgs no pārkāpuma nopietnības. Ja mēs konstatēsim, ka laukums nav drošs un tā īpašnieks nereaģē, tad viņu sodīs administratīvā kārtā atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam. Ja bērnu laukumā cietīs bērns, viņa vecāki civiltiesiskā kārtībā no laukuma īpašnieka vai pārvaldnieka var prasīt fiziskā un morālā zaudējuma atlīdzību. Ja bērns cietīs nopietni, tad laukuma īpašniekam iestāsies kriminālatbildība.

Numuru arhīvs: spied un lasi!