Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Īrnieki dzīvos pa jaunam!

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi nopietnus grozījumus likumā

Ekonomikas ministrijā sagatavotais likumprojekts Dzīvojamo telpu īres likums var mainīt dzīvi tūkstošiem dzīvokļu īrnieku visā Latvijā, raksta portāls rus.delfi.lv.

Kādas izmaiņas ir gaidāmas?

■ Atšķirībā no pašlaik spēkā esošā īres tiesiskā regulējuma jaunajā likumprojektā paredzēta visu īres līgumu reģistrācija zemesgrāmatā, tādējādi nodrošinot publiski pieejamu un ticamu informāciju par noslēgtajiem darījumiem.

■ Jaunajam īpašniekam pienākums izpildīt visus līguma noteikumus būs tikai tādā gadījumā, ja īres līgums ir reģistrēts zemesgrāmatā.

■ Reģistrējot līgumu zemesgrāmatā, tiek izskatīta iespēja puses atbrīvot no kancelejas nodevas un nodrošinājuma maksas.

■ Turpmāk tiek noteikts, ka īres līgumiem jābūt terminētiem – noslēgtiem uz noteiktu laiku. Līguma termiņam izbeidzoties, ja netiek noslēgts jauns līgums, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamās telpas.

■ Līdz līgumā norādītā termiņa beigām īrniekam būs tiesības lauzt līgumu, par to dzīvokļa īpašnieku brīdinot vienu mēnesi iepriekš. Dzīvokļa īpašniekam lauzt līgumu pirms termiņa ir iespējams tikai tādos gadījumos, ja tiek pārkāpts kāds no līguma punktiem.

■ Izmaiņas skars arī īrnieka ģimenes locekļu tiesības – ģimenes locekļi turpmāk neiegūs patstāvīgas tiesības uz dzīvojamās telpas lietošanu, tādējādi ģimenes locekļi vairs nebūs solidāri atbildīgi par no īres līguma izrietošo saistību izpildi. Tikai nomnieka nāves gadījumā viņa ģimenes locekļiem ir tiesības lūgt noslēgt jaunu īres līgumu, nemainot līguma nosacījumus.

■ Jaunajā likumprojektā arī noteikts, ka izīrētājs varēs paaugstināt īres maksu līguma darbības laikā tikai tad, ja īres līgumā būs paredzēta kārtība īres maksas paaugstināšanai, piemēram, to nosaka inflācijas kāpums vai minimālās darba algas paaugstināšana.

■ Vienu mēnesi pirms paredzēto grozījumu spēkā stāšanās dienai visiem iepriekš slēgtajiem līgumiem jābūt reģistrētiem zemesgrāmatu nodaļās.

■ Tāpat paredzēts izīrētāja un īrnieka pienākums noslēgt jaunu īres līgumu, ja īrnieks dzīvojamo telpu patlaban lieto, pamatojoties uz iepriekšējā izīrētāja noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Ja kompromisu nav iespējams rast, jāvēršas tiesā, kas pēc situācijas noskaidrošanas noteiks līguma darbības termiņu, taču ne garāku par 10 gadiem, kā arī noteiks īres maksas lielumu.

Likumprojektu plānots jūlija vidū izsludināt valsts sekretāru sanāksmē. Pēc tam līdz pieņemšanai sekos vēl trīs lasījumi Saeimā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!