Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Juris Vidžis: „No Jelgavas daudzi var pamācīties!”

SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) ir viens no vadošajiem uzņēmumiem apsaimniekošanas tirgū Latvijā. JNĪP izmanto mūsdienīgas pārvaldīšanas metodes, renovē mājas un māca iedzīvotājus rūpēties par savu nekustamo īpašumu. Šogad uzņēmumam aprit 15 gadi. JNĪP valdes priekšsēdētājs Juris Vidžis stāsta par paveikto un turpmākajiem plāniem.

2010. gadā tika pieņemts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kas precīzi regulē dzīvojamās mājas pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku savstarpējās attiecības. Agrāk noslēgtie pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumi neatbilda šā likuma prasībām. Iedzīvotājiem līdz 2012. gadam tika dots laiks līgumu pārslēgšanai ar namu pārvaldītājiem.

Lasīt tālāk...

Nepalaidiet garām kopsapulci!

Ik gadu SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) rīko dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. Šādas tikšanās katrā no uzņēmuma pārvaldītajām 415 mājām notiek atsevišķi, un iedzīvotājiem ir svarīgi tās nepalaist garām.

Sapulcē dzīvokļu īpašnieki var saņemt pārvaldnieka pārskatu par mājas tehnisko stāvokli, pieņemt kopīgu lēmumu par nepieciešamajiem remontdarbiem un konsultēties ar mājas pārvaldīšanu saistītos jautājumos. Par to stāsta JNĪP ekspluatācijas nodaļas vadītāja Jeļena Baranovska.

Lasīt tālāk...

JNĪP ir pieejama internetā

Alvis Stražinskis, JNĪP IT & analīzes nodaļas vadītājs

SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde lielu vērību pievērš uzņēmuma mājas lapas (www.nip.lv) uzturēšanai un informācijas papildināšanai tajā, kā arī savai Iedzīvotāju saziņas un datu apmaiņas informatīvajai sistēmai (ISDAIS) sadaļā „e-lietas”.

Tie ir uzticami palīgi saskarsmē ar klientiem. Informatīvā sistēma ir pārvaldnieka un iedzīvotāju virtuālas tikšanās vieta. Te var nodot skaitītāju rādījumus, saņemt un apmaksāt ikmēneša rēķinus, uzzināt visu par mājas stāvokli. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kas izīrē dzīvokli vai ir devušies darbā uz ārzemēm, jo tādējādi viņi var sekot rēķinu samaksai un iegūt informāciju par mājā notiekošo.

Lasīt tālāk...

Kas? Kad? Kāpēc?

Kas ir alokators?

Siltumenerģijas patēriņa noteicējs alokators ir ierīce, ar kuras palīdzību var sadalīt dzīvojamā mājā patērēto siltuma daudzumu starp dzīvokļa īpašumiem. Alokatorus uzstāda katram sildķermenim.

Vai var alokatorus izmantot dzīvojamā mājā, ja dažu dzīvokļu īpašnieki atteikušies tos uzstādīt?

Jā, var. Dzīvokļiem, kuros alokatori nav uzstādīti, maksu par siltumu aprēķina pēc maksimālā fiksētā siltumenerģijas patēriņa dzīvokļos, kur tie uzstādīti.

Lasīt tālāk...

Vai iedzīvotāji var izvēlēties, kādus darbus renovācijas gaitā veikt un no kādiem atteikties?

Dzīvokļu īpašnieki var pieņemt lēmumu, kādus darbus veikt, bet jāņem vērā energoauditora ieteikumi par veicamo darbu nepieciešamību un efektivitāti, jo, piedaloties ERAF atbalstītajā renovācijas programmā, pastāv nosacījumi, lai saņemtu līdzfinansējumu darbu veikšanai.

Pirmkārt, pēc renovācijas mājas kopējam siltumenerģijas patēriņam jāsamazinās vismaz par 20%, otrkārt, ēkas īpatnējais siltumenerģijas patēriņš atkarībā no mājas lieluma nedrīkst pārsniegt 100–120 kWh/m² gadā. Mūsu pieredze rāda, ka, lai iegūtu maksimālu efektu, renovējot māju, ir jāveic iespējami daudz pasākumu. To pierāda ar vācu atbalstu renovētā ēka Jelgavā, Kr. Helmaņa ielā 3, kas 2010.gadā tika atzīta par energoefektīvāko ēku Latvijā.

Jaunas iespējas parādu atgūšanā

Nemaksātāju problēma dara raizes daudzu Jelgavas māju iemītniekiem. Kādas jaunas parādu piedzīšanas metodes liek lietā JNĪP? Cik sekmīgs ir šis darbs? Uz šiem jautājumiem atbild uzņēmuma juridiskās nodaļas vadītāja Jana Antsone.

– Juridiskajā daļā ik dienu noris darbs gan ar parādniekiem, kas vēlas sakārtot savas finanšu saistības un nomaksāt parādu, gan ar tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri kaimiņu parāda dēļ nevar pilnvērtīgi apsaimniekot savu īpašumu.

JNĪP strādā ar nemaksātājiem?

Lasīt tālāk...

Kas pasargās no negodīga pārvaldnieka?

Namu pārvaldnieku Latvijā kļūst aizvien vairāk – Ekonomikas ministrijas oficiālajā reģistrā jau reģistrēti 400. Taču aizvien biežāki kļūst arī gadījumi, kad pārvaldnieki nepareizi vai neapdomīgu izrīkojas ar mājas naudu, atstājot iedzīvotājus bez uzkrājumiem un komunālajiem pakalpojumiem. Neprofesionāla pārvaldīšana ir kā slazds, kurā jebkurš var iekļūt, tāpēc mēģināsim noskaidrot, kas un kā Latvijā kontrolē pārvaldniekus.

Atkal pazudusi iedzīvotāju nauda

Pagājušajā nedēļā izskanēja ziņa par kārtējo pret pārvaldnieku ierosināto krimināllietu. Policijas uzmanības lokā nonākusi firma Remaks, izmeklēšanas mērķis – noskaidrot, vai nav pazudusi iedzīvotāju nauda.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!