Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Nepieciešami vienoti standarti!”

Aleksandrs Sakovskis, Rīgas Apsaimniekotāju asociācijas eksperts, bijušais Saeimas Mājokļu apakškomisijas vadītājs

Māju pārvaldnieki vēlas, lai valdība palīdzētu nozarei un pievērstu uzmanību māju dezinficēšanas problēmām

Rīgas apsaimniekotāju asociācija vērsās Ekonomikas ministrijā ar lūgumu izskatīt iespēju iekļaut nekustamo īpašumu pārvaldīšanas nozari to nozaru sarakstā, kuras ir finansiāli cietušas no COVID-19 izraisītās pandēmijas. Apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji lūdz valdības palīdzību savu darbinieku nodrošināšanā ar aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...

Rīgas namu pārvaldnieks nepiemēros nokavējuma procentus

SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) saviem klientiem par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā nepiemēros nokavējuma naudas – aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškalns.

Līdz šim par nokavējuma procentu nepiemērošanu ir paziņojusi arī AS Rīgas siltums. Pēc Leiškalna teiktā, arī SIA Rīgas ūdens, ka arī ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji nepiemēros nokavējuma procentus par laikā nesamaksātiem rēķiniem.

Lasīt tālāk ...

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu

Unsplash.com

„Māju, kurā es dzīvoju, apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrība,” raksta Tatjana. „Cik man ir zināms, apsaimniekošanas līgums nav noslēgts. Vēlētos saprast, vai tāds vispār ir nepieciešams.”

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10. panta otrajā daļā ir noteikts: dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvokļu īpašnieki šo līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. Noslēgtais pārvaldīšanas līgums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, un atsevišķs līgums ar katru dzīvokļa īpašnieku tādējādi nav nepieciešams.

Lasīt tālāk ...

Grāmatvežus gaida izmaiņas!

Iespējams, ka drīzumā dzīvokļu īpašnieku biedrībām un nelielām apsaimniekošanas firmām grāmatvedības pakalpojumu izmaksas pieaugs. Būs arī jāuzmanās, izvēloties grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējus

Ministru kabineta (MK) sēdē ir izskatīti grozījumi likumā Par grāmatvedību. Grozījumu mērķis – ārpakalpojumu grāmatvedības nozares sakārtošana un ēnu ekonomikas mazināšana. Patlaban plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Likuma prasības var ietekmēt tās nelielās biedrības, kuras pašas apsaimnieko savu māju un nevar atļauties grāmatveža štata vietu.

Šāda situācija ir labi pazīstama – dzīvokļu īpašnieki ar savstarpēji noslēgtu pilnvarojuma līgumu mājas pārvaldīšanu uztic biedrībai vai privātpersonai, bet nevēlas algot grāmatvedi. Ja godīgi, darba viņam arī tiešām nav daudz.

Lasīt tālāk ...

Juris Vidžis: „Jāstiprina dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieka savstarpējā cieņa un uzticēšanās!”

Uzņēmuma Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde vadītājs komentē jaunumus mājokļu pārvaldīšanas nozarē un nesenos Valsts kontroles revīzijas rezultātus

Kas mainījies dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozarē pagājušajā gadā, un kādas pārmaiņas dzīvokļu īpašniekus gaida tuvākajā nākotnē? Uz šiem aktuālajiem jautājumiem atbild ilggadējs un pieredzējis praktiķis – uzņēmuma Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (turpmāk – JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis.

Šogad JNĪP svinēs 22 darbības gadu jubileju. Uzņēmums Jelgavā apkalpo vairāk nekā 400 daudzdzīvokļu māju, kurās 98% dzīvokļu īpašnieku ir noslēguši pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumus, tādā veidā uzticot sava mājokļa pārvaldīšanu JNĪP.

Lasīt tālāk ...

Tik un tā nāksies samaksāt!

Pixabay.com

Vai taisnība, ka parādam par dzīvokli noilgums ir trīs gadi?

Daudziem Latvijas iedzīvotājiem norēķināties par dzīvokli nav vienkārši, turklāt apkures sezonā grūtības tikai pieaug. Vai iespējams, ka pārvaldnieks vienā skaistā dienā vienkārši dzēsīs parādu par apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpojumiem?

„Dzīvoju Jelgavā, un man ir sen izveidojies parāds par dzīvokli, esmu jau saņēmusi apsaimniekošanas uzņēmuma pirmstiesas brīdinājumu,” raksts Anita. „Viena mana paziņa ieteica neuztraukties, jo parādiem, to skaitā arī dzīvokļa parādiem, ir trīs gadu noilguma termiņš. Paziņa teica, ka tā esot rakstīts Komerclikumā, tādēļ mans parāds ir jādzēš. Vai tā ir taisnība?”

Lasīt tālāk ...

Uzmanību, jaunas prasības elektroietaišu ekspluatācijā

Par to, kā pārvaldniekam jāpārbauda mājas elektrosistēmas drošība

Sākot ar 2017. gadu, dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums reizi 10 gados pasūtīt sava dzīvokļa elektrosistēmas termogrāfisko pārbaudi. Savukārt pārvaldniekam ir pienākums tādu pašu termogrāfisko pārbaudi veikt elektrosistēmai dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Uzņēmums Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) šādas pārbaudes veic regulāri.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka nepieciešams veikt šādas elektroinstalācijas pārbaudes:

Lasīt tālāk ...

Numuru arhīvs: spied un lasi!