Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Īrnieks un uzkrājumi dzīvokļa remontam

Pixabay.com

„Vai īrniekam ir jāveic īrētam dzīvoklim uzkrājumi remonta darbiem? Vai īrniekam par saviem līdzekļiem ir jāveic kadastrālā uzmērīšana un īrētais dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā? Turklāt dzīvoklis pieder pašvaldībai, atrunāts īres līgumā kā neprivatizējams, un tika sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumā maznodrošinātai personai, kura ir pensionāre/invalīde. Vai apsaimniekotājs drīkst ieturēt nekustamā īpašuma nodokli, ja visa māja nav reģistrēta zemesgrāmatā? Kur iekasētie nodokļi paliek, un kā apsaimniekotājs nosaka to vērtību? Dzintra.”

Tiešā veidā īrniekam uzkrājumi mājas remontam nav jāveic, bet īres maksā ietver mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumus, kā arī mājas amortizācijas nolietojumu, kas var veidot uzkrājumiem nepieciešamo summu.

Lasīt tālāk...

Uz kāda pamata dzīvoklī nosaka apsaimniekošanas izmaksas

Pixabay.com

„Kādi normatīvie akti noteic, uz kāda pamata nosaka cilvēku skaitu dzīvoklī apsaimniekošanas izmaksas pakalpojumos, kur ņem vērā cilvēku skaitu? Dzīvoklī nav deklarēts neviens cilvēks un pastāvīgi nedzīvo neviens, taču vienreiz vai divreiz mēnesī nedēļas nogalēs īpašnieks atbrauc ar ģimeni (2 pieaugušie un 2 bērni). Līdz 2020. gada janvārim apsaimniekošanas rēķinā cilvēku skaits tika norādīts viens, un tas likās loģiski, jo īpašniekam jāpilda savas saistības. Tomēr kopš 2020. gada janvāra tiek norādīti divi cilvēki, kaut šie paši cilvēki ir deklarēti Rīgā, pastāvīgi dzīvo un strādā Rīgā un divās vietās vienlaikus atrasties nevar. Vai tiešām ir jāmaksā pilna maksa gan viena dzīvokļa apsaimniekošanas rēķinā, gan otrā, par pakalpojumiem, kuriem apmaksa tiek aprēķināta no cilvēku skaita?”

Lasīt tālāk...

Ja kaimiņi neaizver mājas ārdurvis

„Esam īpašnieki dzīvoklim daudzdzīvokļu namā. Mūsu kāpņutelpā ziemā tiek turētas vaļā ārējās durvis, līdz ar to dzīvoklī pazeminās temperatūra. Ir veiktas pārrunas ar atsevišķiem dzīvokļu iemītniekiem (īrē no pašvaldības) un lūgts aizvērt durvis, uz ko saņemu atbildi, ka viņu mājdzīvniekiem ir jāiet ārā. Paskaidroju, ka var arī ārdurvis aizvērt aiz mīluļa, ja viņš jau ir ielaists mājās/iekštelpās. Tas tiek ignorēts. Kā rīkoties šādā situācijā? Monta.”

Lasīt tālāk...

Vai dzīvokļa īpašnieks var atteikt nomainīt stāvvadu?

Pixabay.com

„Piecstāvu dzīvojamā māja, visi stāvvadi nomainīti, izņemot starp 1. un 2. stāvu, jo 1. stāva kaimiņiene nepiekrīt (flīzes bojās). Ir bijušas avārijas situācijas, kad netīrais ūdens no augšējiem stāviem sakrājas manā, 2. stāva, vannā un neiet prom, pat tek pāri malām. Kā šādā gadījumā rīkoties, ja ir avārijas situācija (dzīvoklis ir apdrošināts)? Vai kaimiņienes atteikums ir jāfiksē dzīvokļu īpašnieku sapulcē vai arī jāsaņem no viņas izziņa, ka viņa atsakās mainīt stāvvadu par koplietošanas naudu? Kā lai avārijas situācijas gadījumā vēršos pret kaimiņieni un piedzenu no viņas zaudējumus, kas radušies, telpai applūstot? Inese.”

Lasīt tālāk...

Ja mājas pārvaldniekam nav atbilstošas kvalifikācijas

Pixabay.com

„Dzīvojamās mājas īpašnieku biedrības kopsapulcē par valdes priekšsēdētāju un mājas pārvaldnieku tiek ievēlēts cilvēks, kuram nav likumdošanā noteiktās izglītības, lai šo amatu ieņemtu (ēka – ap 4000 m2), pamatojot to ar argumentu, ka par šīs prasības neievērošanu likumā nav definētas sankcijas. Vai tiešām likums neparedz nekādas sankcijas par prasību neievērošanu? Brigita.”

– Dzīvojamās mājas pārvaldnieka izvēle ietilpst dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē, tas ir, pilnvarojumu pārvaldniekam veikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu dod attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Viņi to dara, pieņemot lēmumu Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā un noslēdzot pārvaldīšanas līgumu Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Lasīt tālāk...

Pārvaldnieks drīkst pārbaudīt, vai dzīvokļos uzstādīti dūmu detektori

„Vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, pamatojoties uz riskiem, kas var tikt radīti kopīpašumam, drīkst uzlikt par pienākumu atsevišķo īpašumu (dzīvokļu, noliktavu) īpašniekiem sniegt informāciju vai apliecināt, ka atsevišķajos īpašumos ir uzstādīti normatīvajos aktos noteiktie dūmu detektori un veikti normatīvajos aktos noteiktie elektriskie mērījumi, kas veicami reizi 10 gados? Ints.”

Lasīt tālāk...

Kā apzināt dzīvokļu īpašniekus

Pixabay.com

„Es kā dzīvokļa īpašniece vēlos veikt dzīvokļu īpašnieku aptauju, lai pieņemtu lēmumu par mājas kopīpašuma lietošanu. Kadastra informācijā, kas man ir pieejama, redzu īpašniekus aptuveni ¾ no visiem mājas dzīvokļiem. Vai tas nozīmē, ka pārējie nav ierakstījuši savus dzīvokļus zemesgrāmatā? Vai viņi arī skaitās dzīvokļu īpašnieki un viņiem jānosūta aptaujas lapa? Kā viņus var apzināt? Vai tiem dzīvokļu īpašniekiem, kam deklarētā dzīvesvieta atrodas citur, aptaujas lapas būtu jāsūta uz deklarēto dzīvesvietu vai jāieliek attiecīgā dzīvokļa pastkastītē? Kas man būtu jāņem vērā, lai nepārkāptu personas datu aizsardzības prasības? Tatjana.”

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija skaidro: lai pieņemtu īpašnieku lēmumu par mājas kopīpašuma lietošanas kārtību, ir nepieciešams, lai par to nobalsotu 3/4 no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Lai iegūtu šo īpašnieku viedokli, ir jāmeklē veids, kā sazināties ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem. Visticamāk, sūtot aptaujas lapu uz deklarēto dzīvesvietu.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!