Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Mājas varēs saņemt lielāku aizdevumu

Pixabay.com

Valsts atbalsta programmā būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai jeb tā sauktajā Altum Remonta fonda programmā varēs saņemt aizdevumu arī iekšdarbu remontiem. To paredz 2022. gada 5. jūlijā Ministru kabineta atbalstītie grozījumi atbalsta programmā. 

Līdz šim Remonta fonda ietvaros, kopš tika uzsākta šī atbalsta programma 2021. gada septembrī, finanšu institūcija Altum kopā saņēmusi 22 aizdevumu pieteikumus 1,65 milj. eiro apmērā, no kuriem 11 aizdevuma pieteikumi ir apstiprināti, viens – noraidīts, pārējie – vēl tiek izvērtēti. Ņemot vērā Latvijas dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli un to, ka iedzīvotājiem nav būtisku uzkrājumu remontdarbu veikšanai, programmas aktivitāte tiek vērtēta kā zema.

Kā galvenais iemesls iedzīvotāju zemajai aktivitātei, piesakoties Remonta fonda aizdevumiem, tiek norādīts līdz šim noteiktais aizdevuma ierobežojums 120 eiro apmērā uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru. Šāda izmaksu limita ietvaros dzīvojamo māju īpašnieki, namīpašnieki nevar veikt tiem nepieciešamos remontdarbus saskaņā ar šābrīža būvniecības izmaksām, tāpēc Ekonomikas ministrija rosināja un valdība akceptēja atbalsta programmā dzēst nosacījumu par maksimālā aizdevuma apmēru 120 eiro uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru. Lemjot par aizdevuma piešķiršanu, Altum vērtē atbalsta saņēmēju maksātspēju, nosakot, vai maksājums uz vienu kvadrātmetru nav tik augsts, lai radītu riskus atbalsta saņēmēju iespējām aizdevumu atdot.

Tāpat līdz ar šiem grozījumiem atbalsta programmā paredzēts, ka namīpašniekiem aizdevumu var piešķirt arī iekšdarbu veikšanai daudzdzīvokļu mājā, nodrošinot namīpašniekiem iespēju ar Altum aizdevuma palīdzību veikt remontdarbus un būvdarbus visā daudzdzīvokļu mājā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!