Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Palielināts atbalsts ģimenēm mājokļu iegādei

Pixabay.com

Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi mājokļu pieejamības programmu attīstībai. Apstiprināta jaunās atbalsta programmas Balsts sākšana, kas ļaus saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu. Tāpat paplašināta līdzšinējā mājokļa garantijas programma.

Grozījumi paredz uzlabot mājokļu garantijas programmu, ļaujot saņemt garantiju 10% apmērā arī tām ģimenēm, kas vēl ir pirmā bērna gaidībās. Savukārt, ja ģimene ir otrā bērna gaidībās, būs pieejama garantija 15% apmērā, kas patlaban pienākas divu bērnu ģimenei. Trešā bērna gaidībās esošai ģimenei garantija būs 20% apmērā. Palielināts arī maksimālais garantijas apmērs, un tas būs līdz 30% personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērnu (patlaban maksimālais apmērs ir 20%, ja ir trīs un vairāk bērnu).

Turpmāk programma pievērsīs uzmanību arī energoefektivitātei – būs pieejama papildu 5% garantija, ja ģimene iegādāsies A energoefektivitātes klases vai gandrīz nulles enerģijas mājokli, kas veicinās jaunbūvētu mājokļu iegādi.

Tāpat palielināti darījuma summas griesti – no 200 uz 250 tūkstošiem eiro, kas labāk atbilst kvalitatīvas, plašām ģimenēm piemērotas mājas ar zemi izmaksām.

 No jauna iekļauta arī iespēja saņemt garantiju atkārtoti, ja dzēstas iepriekšējās saistības, ir pagājuši vismaz trīs gadi no pirmreizējās programmas izmantošanas un ģimenei ir palielinājies apgādājamo bērnu skaits. Tas ļaus ģimenēm, kuras kļuvušas kuplākas, tikt pie plašāka mājokļa. Visbeidzot – atcelts nosacījums aizņēmējam būt deklarētam vai reģistrētam Latvijā. Šis solis ļaus ārzemēs dzīvojošām ģimenēm iegādāties mājokli, lai atgrieztos uz dzīvi Latvijā.

Līdzās esošā atbalsta uzlabojumiem Ministru kabinets apstiprinājis arī jaunās mājokļu programmas Balsts sākšanu. Šī programma atbalstīs Latvijas Goda ģimenes, sniedzot iespēju saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu. Ģimenēm ar trim bērniem subsīdija būs 8000 eiro parastam mājoklim vai 10 000 eiro, ja mājoklis atbildīs energoefektivitātes prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēkām. Savukārt četru un vairāk bērnu ģimenēm subsīdijas attiecīgi būs 10 000 un 12 000 eiro. Lai saņemtu Balsta subsīdiju, izvēlētā nekustamā īpašuma vērtība nevar pārsniegt 250 tūkstošus eiro un ienākumiem uz vienu ģimenes locekli jābūt līdz 17 000 eiro gadā pirms nodokļu nomaksas, kā arī saņēmējam ir jābūt Latvijas nodokļu rezidentam vismaz pēdējos 12 mēnešus. Subsīdija nevar būt lielāka kā 50% apmērā no kopējā darījuma vai būvprojekta apjoma.

Šo neatmaksājamo subsīdiju varēs saņemt vienlaikus ar mājokļa garantijas programmu un to varēs izmantot arī, lai segtu obligāto pirmo iemaksu 5% apmērā. Ģimenēm, kas ikdienā dzīvo īrētos mājokļos un ik mēnesi sedz gan īres maksu, gan dažādus izdevumus bērnu vajadzībām, sakrāt pirmo iemaksu mājoklim ir ļoti sarežģīti, tāpēc programmas Balsts subsīdija kuplajām Goda ģimenēm palīdzēs šo šķērsli novērst.

Numuru arhīvs: spied un lasi!