Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Gāzes cena vismaz uz pusgadu samazināsies

Uzņēmums Latvijas gāze ar 2020. gada 1. janvāri pazemina dabasgāzes tarifus mājsaimniecībām. Jo lielāks ir ģimenes patēriņš, jo lielāku ekonomiju tā iegūs.

Saskaņā ar oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis mājsaimniecībām, kuru dabasgāzes patēriņš ir līdz 250 kub.m. gadā, diferencētais gala tarifs (ar pievienotās vērtības nodokli) samazināsies par 6,8% jebšu no 0,55436 eiro/kub.m. uz 0,51671 eiro/ kub.m. Savukārt mājsaimniecībām, kuru mēneša patēriņš ir robežās no 250 līdz 500 kub.m. gadā, diferencētais gala tarifs (ar pievienotās vērtības nodokli) samazināsies par 7% – no 0,51643 eiro līdz 0,4805 eiro par 1 kub.m.

Mājsaimniecībām ar dabasgāzes gada patēriņu robežās no 500 līdz 25 000 kub.m. beigu tarifs samazināsies par 10,2% – no 0,35399 eiro uz 0,31806 eiro par kub.m.

Savukārt fiksētā maksa par dabasgāzes lietošanu 2020. gada pirmajā pusgadā paliks nemainīga. Atgādinām, ka fiksētās maksas lielumu nosaka mājsaimniecībā lietotā slodze (lielums, kuru var redzēt uz gāzes patēriņa mēraparāta):

■ līdz 6m³/h – 2,14 eiro (ar PVN);

■ no 6,1 līdz 10 m³/h – 8,02 eiro (ar PVN) ;

■ no 10,1 līdz 16 m³/h – 12,83 eiro (ar PVN) ;

■ no 16,1 līdz 25 m³/h – 19,57 eiro (ar PVN) ;

■ no 25,1 līdz 40 m³/h – 29,06 eiro (ar PVN).

Lietotājiem, kuru gada patēriņš ir robežās līdz 25 000 m³, tarifs mainās divas reizes gadā – 1. janvārī un 1. jūlijā, tā kā tarifu samazinājums būs spēkā vismaz pusgadu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!