Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kāpēc pieaug maksa?

Šajās dienās vairākums Rīgas iedzīvotāju saņēma no namu pārvaldēm brīdinājumu, ka tiek paaugstināta maksa par apsaimniekošanas pakalpojumiem. Gribu vaicāt: kā jums patīk šie skaitļi? Vidēji tarifs namu pārvalžu pakalpojumiem 2009. gadā pieaugs līdz 48 santīmiem par kvadrātmetru, un tā nav laba ziņa. Pēc žanra noteikumiem jāseko labai ziņai, un tā būs šāda: ja jūs ir šokējusi jaunā tāme, steigšus dodieties uz sarunām ar namu pārvaldnieku. Augstā apsaimniekošanas cena visdrīzāk jau ir saistīta ar prāviem remonta darbiem, ko namā ieplānots veikt nākamgad. Bet no jumta nomaiņas vai siltumtīklu rekonstrukcijas var arī atteikties! Tāpat drīzumā mums ļaus ietaupīt arī uz sētnieku pakalpojumu rēķina.

Rīgas namu pārvaldes Jaungadu sagaidīs katra citādi. „Purvciema nami”, piemēram, ir nolēmuši maksu par namu apsaimniekošanu nepaaugstināt, savukārt „Avotu namu” pārvaldnieks iedzīvotājiem nosūtījis uzreiz divas tāmes – ar iekļautām remonta darbu izmaksām un bez, lai dzīvokļu saimniekiem vieglāk būtu izšķirties starp ekonomiju un komfortu.

Bet principā par apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa celšanu paziņojušas visas organizācijas, un pat tiesībsargi ir spiesti atzīt, ka ne bez pamata. Kādi tad būtu šie neapstrīdamie argumenti? Lūk, te tie būs.

Pirmkārt, 2009. gadā minimālā alga tiks palielināta līdz 180 latiem. Reizē palielināsies nama izdevumi par darba samaksu sētniekam.

Otrkārt, no 2009. gada 1. janvāra lielākus rēķinus mums izrakstīs municipālais uzņēmums „Rīgas siltums”. Jautāsit, ciktāl var celt siltumenerģijas tarifus, un kļūdīsities, jo šoreiz monopolists prasa lielāku maksu par citu pakalpojumu – siltumtīklu apkopi un remontu avārijas gadījumā. Līdz šim par to maksājām 3 santīmus par dzīvokļa kvadrātmetru mēnesī, no Jaunā gada tarifs pieaugs līdz 4,5 santīmiem plus PVN.

Treškārt, Rīgas domes Finanšu departaments ir atļāvis namu pārvaldēm ņemt kredītus bankās, lai dzēstu parādus pakalpojumu sniedzējiem. Būtu lieki vaicāt, kā rodas parādi: rīdziniekiem pēdējā laikā nākas aizvien ciešāk savilkt jostas. Viņu parāds namu pārvaldēm aizvadītā gada laikā palielinājies divas trīs reizes un ir rakstāms ar septiņciparu skaitli. Un kas vēl gaidāms šoziem! Lai šajā visnotaļ sarežģītajā situācijā laikus norēķinātos ar monopolistiem „Rīgas ūdens” un „Rīgas siltums”, namu pārvaldniekiem neatliek nekas cits kā doties uz banku pēc kredīta. Taču par jebkuru aizdevumu, kā zināms, ir jāmaksā procenti. Protams, šie procenti būs jāmaksā un kopējais parāds jākārto iedzīvotājiem. Tas objektīvi nozīmē apsaimniekošanas maksas pieaugumu vēl par diviem trim santīmiem mēnesī atkarībā no rajona.

Vai ir kāda jēga protestēt? Ir, bet tikai tad, ja jūs labi zināt likumus un esat pārliecināts par saviem spēkiem. 9. decembrī Ministru kabinets pieņema jaunus noteikumus – „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”. Tie šo to mainīs gan namu pārvalžu, gan namu iemītnieku dzīvē. Piemēram, pēc šā normatīvā akta stāšanās spēkā namu pārvaldēm vajadzēs mūs par maksas palielināšanu brīdināt līdz kārtējā gada 15. oktobrim, lai iedzīvotājiem būtu pietiekami laika apspriesties un rast alternatīvus risinājumus. Iedzīvotāji iegūs tiesības atteikties no sētnieku pakalpojumiem, piemēram, lai paši rindas kārtībā un bez maksas slaucītu pagalmu un mazgātu kāpņu telpas. Šīs un citas nianses ir ļoti svarīgas.

Šodien publicējam jaunus Ministru kabineta noteikumus. Izlasījuši projektu un citus šīs rubrikas materiālus, jūs labāk sapratīsit, kādas tiesības un iespējas ir iedzīvotājiem un kā tās likt lietā sarunās ar namu pārvaldēm, kā varat aizstāvēt savas intereses un nenonākt sprukās, ļaujot sevi apvārdot privātajiem apsaimniekotājiem viendienīšiem.

Vaicājam Rīgas namu pārvalžu pārstāvjiem, ar cik lielu apsaimniekošanas pakalpojumu A maksas pieaugumu viņi sagaidīs 2009. gadu un kādu reakciju gaida no iedzīvotājiem.

Vecmīlgrāvis
Juris Šaicāns

Vislielākā maksa par apsaimniekošanas pakalpojumiem arī turpmāk būs 4–6–8 dzīvokļu namos ar lielu teritoriju, kuras uzkopšana izmaksā ļoti dārgi. 2008. gadā apsaimniekošanas cenu kāpuma dēļ rajona iedzīvotāji sāka organizēt dzīvokļu īpašnieku biedrības. Nelielās mājas pāriet uz pašapkalpošanos, to iemītniekiem tā ir izdevīgāk, jo viendzīvokļa mājām, piemēram, apsaimniekošanas pakalpojumu maksu esam noteikuši 2,44 latu apmērā par kvadrātmetru. Lētāk nav iespējams. Toties 140 dzīvokļu mājas iemītnieki namu pārvaldei maksā 31 santīmu par kvadrātmetru.

Mežciema namsaimnieks
Pēteris Ladnijs

Nākamgad būs daudz pārmaiņu. Nāksies ņemt kredītus, lai laikus norēķinātos ar piegādātājiem, tāpēc tāmēs parādīsies pozīcija „Komunālo pakalpojumu nodrošināšana”. Šai nolūkā iedzīvotāji maksās trīs santīmus par kvadrātmetru, šādi savākto naudu izmantosim kredītprocentu samaksai. Vidēji rajonā apsaimniekošanas maksa ir 45 santīmi par kvadrātmetru. Reāli jaunos rēķinus izrakstīt esmu nolēmis no 10. februāra, lai dotu iedzīvotājiem laiku sasaukt kopsapulci un apspriest maksas pieaugumu. Tāda ir mana metodika.

Purvciema nami
Zigurds Zālītis

Mēs neplānojam šoziem celt maksu par apsaimniekošanas pakalpojumiem. Šobrīd Purvciema iedzīvotāji maksā no 25 līdz 40 santīmiem par kvadrātmetru, un tas ļauj namu pārvaldei normāli strādāt. Uzskatām, ka svarīgāk ir laikus iekasēt esošo maksu, nevis ļaut tarifam augt. Tā parādi var tikai palielināties, un no tā nevienam nekāda labuma nebūs. Ja apsaimniekošanas maksa tomēr celsies, tad tikai nākamvasar.

Avota nami
Alnis Iljans

Mēs sākām ar to, ka uzaicinājām iedzīvotājus nākt uz namu pārvaldi ar priekšlikumiem par māju remontu. Viedokļu bija daudz, vēlmju arī, bet, tiklīdz dzīvokļu saimnieki uzzināja, cik maksā viņiem vajadzīgie darbi, daudzi no tiem atteicās. Tāpēc novembrī nosūtījām iedzīvotājiem kvītis, kurām otrajā pusē bija uzrakstīta nākamā gada tāme. Vienā variantā norādījām apsaimniekošanas cenu bez remonta, otrā – ar remonta darbu izmaksu. Tas cilvēkiem palīdzēja saprast, cik kas maksā un cik ilgi jākrāj nauda, lai atrisinātu mājas problēmas. Tagad gaidām klientu reakciju. Pieļauju, ka dažs labs tomēr vēlēsies remontu un piekritīs paaugstinātai maksai.

Kurzemes namu apsaimniekotājs
Igors Trubko

Ar padomes lēmumu administratīvie izdevumi mūsu klientiem 2009. gadā būs vienādi – 6,3 santīmi. Šai summā ietilpst arī kredītlīnijas apkalpošana bankā. Lielāko pieaugumu rēķinos dos darba samaksas palielināšana sētniekiem un apkopējiem. Maksa par tehnisko apkopi nākamajā sezonā lielajām mājām būs 15 santīmi par kvadrātmetru, mazajām – 21 santīms. Citādi neizdosies savilkt galus, jo pat visparastākā avārijas brigādes izsaukšana reizēm „apēd” visus nelielas mājas gada uzkrājumus. Daudzās mājās paredzēts veikt remontu. Tāmē remonta izmaksas norādītas atsevišķā rindiņā, jo iedzīvotājiem patiešām ir tiesības atteikties no šiem darbiem. Kopumā maksa par apsaimniekošanu mūsu mājās jaunajā gadā paaugstināsies no 38 līdz 45 santīmiem par kvadrātmetru (ieskaitot remonta darbus).

Numuru arhīvs: spied un lasi!