Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Piešķir naudu arī balkoniem

Rīgā dots starts atjaunotajai daudzdzīvokļu māju remontu atbalsta programmai. Būs iespējams saņemt līdz 30000 eiro

Rīgas pilsētas pašvaldības Īpašuma departaments informē par atjaunotās dzīvojamo māju remontu atbalsta programmas uzsākšanu. Tagad dzīvokļu īpašnieki varēs no pašvaldības saņemt naudu fasādes vai pat atsevišķu tās elementu, piemēram, dažu balkonu vai lodžiju, remontam.

Paredzēts, ka atbalsts programmā Līdzfinansējums kultūrvēsturiskajām ēkām un dzīvojamo māju fasādēm tiks piešķirts ne tikai pirms Otrā pasaules kara celtajām ēkām, bet arī dzīvojamos mikrorajonos esošajiem sērijveida daudzdzīvokļu namiem. Fasādes remontam varēs saņemt līdz 30 000 eiro, bet balkonu vai ieejas mezgla atjaunošanai – līdz 5000 eiro.

Lai priecētu acis

Ar atjaunotās programmas specifiskajām niansēm mūs iepazīstina Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu atbalsta dienesta vadītāja Ilona Pētersone.

– Atjaunotās programmas nosaukums ir Rīgas pašvaldības līdzfinansējums publiskai apskatei pieejamu dzīvojamo māju un kultūras vēsturisko ēku saglabāšanai. Tas nozīmē, ka mājām, kuras pretendē uz pašvaldības naudu, jābūt atvērtām sabiedrībai, – saka eksperte.

Pēc Ilonas Pētersones vārdiem, šis kritērijs traucēs saņemt līdzekļus tām mājām, kuras atrodas pagalmos vai aiz vārtiem. Pašvaldība ir gatava ieguldīt līdzekļus tikai tajos projektos, kuri pēc darbu pabeigšanas priecēs pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu.

2023. gadā – lielas izmaiņas

Pašvaldība arī iepriekš tika piešķīrusi līdzfinansējumu dzīvojamo māju fasāžu remontiem, bet tikai tām ēkām, kas atrodas pilsētas vēsturiskajās zonās vai kurām ir kultūras pieminekļu statuss.

– 2023. gadā konkursa nolikumā paredzētas lielas izmaiņas, – stāsta Ilona Pētersone. – Tādēļ visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas saņemt pilsētas palīdzību, vispirms rūpīgi jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, kas jau publicēts mūsu departamenta interneta vietnē atjauno.riga.lv.

Protams, konkursa nolikums nevar sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, tādēļ potenciālajiem konkursa dalībniekiem ir iespēja saņemt Īpašuma departamenta speciālistu konsultāciju. Atgādinu, ka konsultācijas notiek attālināti, izmantojot platformu Microcoft Team.

Laika nav daudz

– Ko būtu svarīgi zināt, ja īpašnieki plāno savā mājā remontdarbus un vēlētos saņemt daļēju samaksu no Rīgas pašvaldības?

– Šī gada projektu konkurss ir atvērts jau no 7. oktobra, – skaidro Ilona Pētersone. – Tas nozīmē, ka ieinteresētie māju pārstāvji jau var saņemt konsultācijas un iesniegt dokumentu paketes.

Pilsētas līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas beidzamā diena ir 2023. gada 17. februāris, turklāt pieņemšana beigsies tieši plkst. 9.00.

– Desmit minūtes pāri deviņiem atnestie dokumenti vairs netiks pieņemti, jo termiņš būs nokavēts, – uzsver Ilona Pētersone. Viņa lūdz visus topošos konkursa dalībniekus iepazīties ar departamenta darba laikiem, jo ir dienas, kad Klientu apkalpošanas centrs darbojas attālinātā režīmā.

– 2023. gada martā un aprīlī Rīgas domes Īpašuma departamenta speciālisti veiks saņemto projektu pārbaudi, tos izvērtēs speciāla komisija. Ar dzīvokļu īpašnieku pārstāvjiem, kuru mājas būs izturējušas konkursu, 2023. gada maijā tiks noslēgts līgums. Tālāk līdz 2023. gada 15. novembrim būs jāveic plānotie darbi.

Nekļūdīties ar termiņiem!

Ja māja pagūs paveikt remontdarbus laikā un iekļausies plānotajā tāmē, pašvaldība apņemas līdzfinansējumu izmaksāt jau līdz 2023. gada decembrim. Īpašuma departamenta pārstāve atzīst, ka realitātē nauda tiks izmaksāta ātrāk, parasti tas notiek līdz diviem mēnešiem pēc projekta pabeigšanas un nodošanas.

– Bieži izskan jautājums, kad var sākt būvdarbus mājā. Ja tiek gaidīts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu, pašiem remontdarbiem atliek ļoti maz laika, – komentē Ilona Pētersone. – Tādēļ 2023. gadā būvnieki var sākt pieteiktā projekta īstenošanu jau no 1. janvāra. Noteicošais projekta realizācijā ir tas, lai visi darbi būtu pabeigti līdz 2023. gada 15. novembrim un nekādi norēķini ar būvniekiem nebūtu pirms 2023. gada 1. janvāra, pat ne avansa maksājumi, piemēram, 2022. gada decembrī. Šādas izmaksas netiks ņemtas vērā līdzfinansējuma programmas ietvaros.

Būs lielā un mazā programma

Tagad par galveno – par naudu. Dalībai programmā visas mājas tiks sadalītas divās grupās, proti, dzīvojamās mājas un kultūrvēsturiskās ēkas.

Lai dzīvojamā māja varētu piedalīties Rīgas pašvaldības projektā, tai jābūt ne mazāk kā trīs dzīvokļu mājai, turklāt vienam īpašniekam nedrīkst piederēt vairāk kā 20 procenti no visiem dzīvokļu īpašumiem (ja dzīvojamā mājā ir trīs līdz pieci dzīvokļi, nevienam īpašniekam nevar piederēt vairāk par vienu dzīvokli).

Ja māja atbilst šiem kritērijiem, tad tā 2023. gada līdzfinansējuma programmā var saņemt no Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50 procentiem no būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā:

■ 30 000 eiro ēkām, kurās ir 16 un vairāk dzīvokļu;

■ 25 000 eiro ēkām ar 6 līdz 16 dzīvokļiem;

■ 21 000 eiro ēkām ar 3 līdz 5 dzīvokļiem.

Pēc šīs – lielās programmas – dzīvokļu īpašnieki var veikt tikai dzīvojamās mājas publiski pieejamās fasādes atjaunošanu vai restaurāciju.

Dzīvojamām mājām paredzēta arī mazā programma, kuras ietvaros pašvaldība piešķir līdz 5000 eiro. Šajā programmā iedzīvotāji var saņemt līdzfinansējumu:

■ lodžiju un balkonu atjaunošanai (tie var būt tikai atsevišķi balkoni vai lodžijas);

■ ieejas mezglu – durvju, lieveņu atjaunošanai;

■ arhitektonisko elementu atjaunošanai vai restaurācijai.

Jumta un sliekšņa atjaunošanai

Līdzfinansējuma programmā var piedalīties tikai tās dzīvojamās mājas, kuras pieder vismaz trim īpašniekiem. Kā rīkoties vienam vai diviem kultūrvēsturisko ēku īpašniekiem Rīgas centrā, ja viņu īpašumam arī nepieciešams steidzams remonts?

– Viena vai divu īpašnieku mājas arī varēs saņemt līdzfinansējumu, tikai uz nedaudz citādiem nosacījumiem, – mierina Ilona Pētersone.

Šādu māju īpašnieki var pretendēt uz summu līdz 20 000 eiro un šos līdzekļus tērēt, lai atjaunotu vai restaurētu:

■ fasādes;

■ jumtus;

■ visus logus mājas fasādes daļā.

Kultūrvēsturisko ēku īpašniekiem būs pieejama arī neliela programma ar līdzfinansējumu līdz 5000 eiro, un šos līdzekļus varēs tērēt, lai atjaunotu vai restaurētu:

■ logus un balkonus;

■ durvis un sliekšņus;

■ arhitektoniskos elementus.

Par ko tiks aprēķināti punkti?

Protams, saņemt pašvaldības līdzekļus nebūs vienkārši, pretendentiem nāksies ieguldīt pietiekami daudz spēka un laika dokumentu noformēšanā.

– Dalībai programmā ir jāsagatavo vesela dokumentu pakete, – apliecina Ilona Pētersone. – Piemēram, lielajai programmai nepieciešams pieteikums, tā paraugs atrodams vietnē atjauno.riga.lv, pārstāvības dokumenti – pilnvarojuma līgums, kas noslēgts ar dzīvokļu īpašniekiem, vai balsošanas protokols par dotajām pilnvarām un plānotajiem remontiem. Tāpat jāiesniedz ar būvniecību saistītie dokumenti, piemēram, projekts un tāme, kā arī būvdarbu līgums ar to izpildes grafiku.

Visus Īpašuma departamentā saņemtos projektus izvērtēs speciāla komisija. Jo vairāk punktu saņems pretendents, jo lielākas viņa izredzes saņemt naudu no pašvaldības.

Katra pieteikuma vērtēšanas kritēriji ir aprakstīti konkursa nolikumā.

Dzīvojamām mājām tie ir:

■ ēkas veids (koka vai akmens māja);

■ gads, kad māja nodota ekspluatācijā;

■ autentiskuma saglabāšana pēc plānotajiem būvdarbiem;

■ dzīvokļu skaits (jo vairāk dzīvokļu mājā, jo vairāk papildpunktu aprēķina komisija);

■ kaimiņos esošo māju piedalīšanās projektā.

Kultūrvēsturiskajām ēkām tie ir:

■ ēkas veids;

■ gads, kad māja nodota ekspluatācijā;

■ autentiskuma saglabāšanas līmenis pēc remontdarbu pabeigšanas;

■ blakus esošo māju piedalīšanās projektā.

Visi vērtēšanas kritēriji ir aprakstīti konkursa nolikumā, tādēļ katrs programmas dalībnieks iepriekš var aprēķināt, cik punktu var saņemt viņa māja.

Vai pietiks naudas?

– Pagaidām nav zināms, cik līdzekļu pašvaldība piešķirs māju remontdarbu līdzfinansēšanai 2023. gadā. Viens gan ir skaidrs – trešā daļa finansējuma tiks piešķirta kultūrvēsturiskajām mājām, bet divas trešdaļas – dzīvojamo māju remontdarbiem, – uzsver Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve.

Atgādinām, ka Rīgā ir pieejamas arī citas līdzfinansējuma programmas remontdarbu veikšanai dzīvojamajās mājās. Piemēram, dzīvokļu īpašnieki var pretendēt uz palīdzību līdz 50 000 eiro apmērā mājas sienu, jumta un pārsegumu siltināšanai, līdz 30 000 eiro – avārijas situāciju novēršanai mājā, līdz 10 000 eiro – mājai funkcionāli piederošā zemesgabala labiekārtošanai.

Vairāk informācijas iespējams saņemt, reģistrējoties tiešsaistes konsultācijai pie Rīgas domes Īpašuma departamenta speciālistiem pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai tālruņiem 67037293, 67012061.

Numuru arhīvs: spied un lasi!