Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Dāsnākās izmaksas pienākas rīdziniekiem

Unsplash.com

Denacionalizēto namu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstiem Rīgā, Jelgavā un Cēsīs šogad būs pieejami vairāk kā 480 tūkstoši eiro

Ministru kabinets lēma par finanšu līdzekļu pārdali 484442 eiro apmērā, lai nodrošinātu valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksai denacionalizēto namu īrniekiem.

Likumā Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā noteikts, ka valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai atbilstoši gadskārtējā valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Ņemot vērā iepriekšējos gados veikto valsts budžeta līdzekļu konsolidāciju, kopš 2009. gada valsts budžetā netika paredzēti līdzekļi līdzfinansējumam atbrīvošanas pabalstu izmaksai, tādēļ vairums pašvaldību pārtrauca šos pabalstus izmaksāt.

Lai veicinātu sekmīgu pāreju uz jauno regulējumu – Dzīvojamo telpu īres likumu, kas noteic, ka turpmāk īres līgumi var būt tikai terminēti, paredzēts valsts līdzfinansējuma atbalsts tām pašvaldībām, kuras savos saistošajos noteikumos ir paredzējušas dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsta izmaksu tiem denacionalizēto namu īrniekiem, kuri joprojām lieto dzīvojamo telpu, pamatojoties uz  noslēgtā beztermiņa īres līguma pamata un ir reģistrējušies dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistrā.

2021. gadā tika uzsākta līdzfinansējuma nodrošināšana tām pašvaldībām, kuras attiecīgajā gadā plānoja un realizēja pabalstu izmaksu denacionalizēto namu īrniekiem. Ņemot vērā pašvaldību finansiālās iespējas un denacionalizēto namu īrnieku skaitu, pabalstu izmaksa un līdzfinansējuma nodrošināšana no valsts puses denacionalizēto namu īrniekiem turpinās 2022. gadā. Valsts līdzfinansējuma nodrošināšana plānota arī 2023. gadā.

Valdības piešķirtos finanšu līdzekļus Ekonomikas ministrija dos pašvaldībām attiecīgo pabalstu faktiskajai izmaksai. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai 2022. gadā reģistrētas 37 personas (ģimenes), kurām nepieciešams izmaksāt 900 000 eiro, kur valsts līdzfinansējums veido 450 000 eiro.

Savukārt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai  2022. gadā reģistrējušās 2 personas (ģimenes), kurām nepieciešams izmaksāt 56 914,88 eiro, kur valsts līdzfinansējums veido 28 457,44 eiro.

Cēsu novada pašvaldībā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai 2022. gadā reģistrētas 7 personas (ģimenes), kurām nepieciešams izmaksāt 11 968,28 eiro, kur valsts līdzfinansējums veido 5984,14 eiro. Attiecīgi – valsts līdzfinansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem Rīgas, Jelgavas un Cēsu pašvaldībai kopā veido 484 441,58 eiro.

Patlaban informāciju par pabalstu izmaksu 2023. gadā ir sniegušas 3 pašvaldības, plānojot dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu izmaksu kopumā 44 mājsaimniecībām.

Ņemot vērā, ka finanšu līdzekļi līdz 2 000 000 eiro apmērā denacionalizēto namu īrnieku atbrīvošanas pabalstu līdzfinansējuma nodrošināšanai no valsts puses būs pieejami vēl tikai nākamgad, Ekonomikas ministrija aicina pašvaldības veikt nepieciešamos pasākumus, lai rastu iespēju šādu pabalstu izmaksāt 2023. gadā, tādējādi pretendējot uz minēto valsts līdzfinansējumu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!