Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Rīga vilina jaunus speciālistus ar dzīvokļiem?

Šinī nedēļā Rīgas domes Mājokļa un vides departamentā tika izskatīts jautājums par iespēju piedāvāt dzīvokli speciālistiem no reģioniem, ja viņi izvēlēsies strādāt pašvaldības struktūrās.

Atgādinām, ka 2016. gadā tika pieņemti grozījumi likumā Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, kuri ļauj vietējām pašvaldībām piešķirt dzīvojamo platību speciālistiem, kas strādāt ieradušies no citām pilsētām.

Jautājums par to, vai kvalificētiem darbiniekiem piešķirt dzīvokļus domē tika skatīts ne pirmo reizi. Aptauja liecina, ka palīdzība dzīvokļa jautājumā ir ļoti labs veids, kā piesaistīt speciālistus Rīgai. Piemēram, Bāriņtiesā šobrīd ir vakantas deviņu darbinieku vietas, pašvaldības policija labprāt savā sastāvā iekļautu 87 pieredzējušus darbiniekus no citām pilsētām, speciālisti ir vajadzīgi arī Rīgas skolās un bērnu dārzos.

Ja Rīgas dome atbalstīs Mājokļa un vides departamenta priekšlikumu, tad pilsēta kvalificētiem kadriem no citām pilsētām ir gatava piešķirt 170 pašvaldības dzīvokļus.

Numuru arhīvs: spied un lasi!