Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Esmu gatavs pats apmaksāt remontu!”

Depositphotos.com

Pilošas vai tekošas koplietošanas caurules ir reāla problēma daudzās mājās. Vienā no Rīgas centra mājām dzīvokļu īpašnieki nolēma saviem spēkiem nomainīt stāvvadus, taču drīz sadūrās ar nopietnu šķērsli: pirmā stāva kaimiņš par remontu nevēlējās pat runāt, kur nu vēl tajā piedalīties. Kā rīkoties, ja viena cilvēka spītības dēļ cieš vairāki kaimiņi?

Krājiet naudu!

Aleksandrs, dzīvokļa īpašnieks pirmskara ēkā, ir sašutis par mājas apsaimniekotāja Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) neizdarību:

– Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 907 2. pielikumā Konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu vidējais kalpošanas ilgums pausto karstā ūdens cauruļvadu kalpošanas laiks ir 20 gadi, aukstā ūdens caurulēm – 30 gadi, bet kanalizācijas caurulēm – 45 gadi. Mūsu mājā caurules nav mainītas kopš cara laikiem, precīzāk – kopš mājas ekspluatācijas uzsākšanas 1910. gadā. 

Aleksandra dzīvoklī ne reizi vien ir uzplūdusi kanalizācija aizsērējušu kanalizācijas stāvvadu dēļ. Patlaban īpašnieks savā dzīvoklī ir sācis remontdarbus un plāno patstāvīgi nomainīt visus koplietošanas stāvvadus sanitārajā mezglā. Kaimiņi stāvu augstāk ir rīkojušies tāpat, taču problēma nav atrisinājusies.

– Lieta tāda, ka kaimiņš stāvu zemāk nevēlas mainīt savu stāvvada posmu, bet bez tā kanalizācijas sistēma nesāks darboties normāli, – skaidro Aleksandrs.

Īpašnieks uzskata, ka organizēt stāvvadu nomaiņu pirmā stāva dzīvoklī ir mājas apsaimniekotāja pienākums. RNP iespējams saņemt tikai izvairīgas un nekonkrētas atbildes – stāsta, ka mājā plānots vienlaicīgi nomainīt visus stāvvadus, bet tas notiks ne ātrāk kā tad, kad iedzīvotāji būs uzkrājuši pietiekami daudz līdzekļu nākotnē plānoto remontdarbu fondā.

– Es nelūdzu nomainīt koplietošanas stāvvadus visā mājā, – iekarst Aleksandrs, – es tikai lūdzu nomainīt stāvvadus zemāk esošajā dzīvoklī un esmu pat gatavs par to samaksāt no personīgajiem līdzekļiem. Kāpēc apsaimniekotājs nepilda savus pienākumus un neorganizē remontdarbus?

Apiet pirmā stāva dzīvokli

Uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas inženiertehniskās nodaļas vadītājs Mārcis Kaktiņš atbild, ka mājas apsaimniekošanas darbiniekiem nav tiesību pret īpašnieka gribu iekļūt dzīvoklī un veikt tajā jebkādus remontdarbus.

– Šajā konkrētajā situācijā Aleksandrs ir gatavs apmaksāt stāvvadu nomaiņu kaimiņa dzīvoklī, lai tikai kanalizācijas sistēma darbotos. Vai RNP varētu veikt šādu remontu, ja tam pēkšņi piekristu apakšējā dzīvokļa īpašnieks?

– Nē, mēs to darīt nevaram. Mums ir tiesības veikt remontdarbus mājas kopīpašuma daļās, izmantojot tikai līdzekļus no mājas uzkrājumu fonda nākotnē plānotajiem remontdarbiem.

– Ja rodas situācija, kad kanalizācija uzplūst sanitārajās ietaisēs (vannā, tualetes podā vai izlietnē) un dzīvokļu īpašnieki ir piekrituši ieguldīt kopējos uzkrājumus, tad tas nevar būt iemesls stāvvada posma ārkārtas nomaiņai kā avārijas novēršanas darbs?

– Vēl nesen rīdzinieki mūs aktīvi kritizēja par to, ka Rīgas namu pārvaldnieks avārijas situācijā mainīja veselus stāvvadu posmus. Dzīvokļu īpašnieki uzskatīja, ka šādā veidā mēs bez saskaņošanas ar mājas kopību prettiesiski izmantojam māju uzkrājumu līdzekļus, tādēļ nu jau vairākus gadus komunikāciju avārijas gadījumā vairs nemainām lielus posmus, bet tikai likvidējam avāriju (tas nozīmē plīsuma vietai uzlikt žņaugu vai iztīrīt nodambējumu – red. piezīme).

– Kā rīkoties iedzīvotājiem?

– Vienīgais, ko varam piedāvāt, – ar visu dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu izveidot šim stāvvadam atsevišķu pieslēgumu, apejot pirmā stāva dzīvokli.

Kā darbojas likuma norma par piespiedu remontu?

  1. gada vasarā tika pieņemti būtiski grozījumi Civilprocesa likumā, kas māju apsaimniekotājiem dod tiesības atvērt dzīvokli un veikt tajā esošo koplietošanas komunikāciju remontu piespiedu kārtā.

Tika pieļauts, ka tas atvieglos avārijas remontdarbu izpildi situācijās, kad dzīvokļa īpašnieks atrodas ilgstošā prombūtnē vai vienkārši nevēlas ielaist meistarus.

– Saskaņā ar likumu apsaimniekotājam ir tiesības piespiedu kārtā iekļūt dzīvoklī tikai uz tiesas sprieduma pamata tiesu izpildītāja klātbūtnē, – skaidro uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvis Krists Leiškalns. – Apsaimniekotājs šādu atļauju var pieprasīt tikai neatliekamu avārijas darbu veikšanai.

Vienlaikus RNP pārstāvis atzina, ka likuma grozījumus vēl nav izdevies piemērot, lai gan uzņēmuma praksē ir pietiekami daudz gadījumu, kad dzīvokļa īpašnieku vajadzējis piespiest atļaut iekļūt dzīvoklī:

– Vienā kritiskā gadījumā vērsāmies tiesā, lūdzot atļauju veikt piespiedu avārijas remontdarbus dzīvoklī, taču saņēmām atteikumu. Visticamāk, problēma ir tiesu prakses trūkums šādu jautājumu skatīšanā. Ir vajadzīgs laiks, lai likuma norma sāktu darboties reālajā dzīvē.

Kādas caurules var mainīt pats?

– Kaktiņa kungs, mūsu lasītājs savā dzīvoklī plāno patstāvīgi nomainīt koplietošanas kanalizācijas un ūdensvada posmu. Vai tas būs likumīgi?

– Jā, dzīvokļa īpašniekam ir tādas tiesības.

– Vai nomaiņa ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju?

– Likums to nenosaka, tomēr pareizāk būtu par veiktajiem darbiem informēt mājas apsaimniekotāju. Vēl labāk (un lētāk) būtu nomainīt uzreiz visu stāvvadu par kopējiem uzkrājumu līdzekļiem. Šādā gadījumā meistari jaunās caurules uzstādītu visas no viena materiāla bez liekiem savienojumiem.

– Vai tiešām tas ir tik svarīgi?

– Tas ir pat ļoti svarīgi. Ja viens īpašnieks savā dzīvoklī izvēlas plastikāta kanalizācijas cauruli, cits liek metāla cauruli, bet trešajam paliek vecā čuguna caurule, tad cauruļu savienojumu vietās agrāk vai vēlāk var sākties noplūde. Vēl bīstamā vieta ir starpstāvu pārsegumā, kur vienmēr paliek vecie cauruļu posmi. Ar to es vēlos apbēdināt īpašniekus, kuri, nomainot caurules savā dzīvoklī, gaida situācijas uzlabojumu. Diemžēl fragmentāra stāvvadu nomaiņa problēmu neatrisina.

– Kas notiks situācijā, kad māja būs sakrājusi pietiekami daudz naudas visu stāvvadu nomaiņai atbilstoši renovācijas plānam? Vai apsaimniekotājs atkal mainīs dzīvokļa īpašnieka jau nomainītos cauruļvadu posmus?

– Ja īpašnieks būs paziņojis par stāvvadu nomaiņu savā dzīvoklī un mēs pārliecināsimies, ka darbi paveikti kvalitatīvi, tad, protams, konkrētajā dzīvoklī caurules nemainīsim.

– Vai tie dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvokļos koplietošanas stāvvadi ir nomainīti, tiks atbrīvoti no maksājuma par plānoto stāvvadu nomaiņu visā mājā?

– Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ar balsu vairākumu pieņem šādu lēmumu, tad – jā, šo dzīvokļu īpašnieki var tikt atbrīvoti no maksājuma.

Nomainīji cauruli? Atbildi par remontu!

– Ir kļuvis zināms, ka siltumapgādes un karstā ūdens apgādes sistēmu apkalpojošā uzņēmuma Siltumserviss Rīga meistari atteikušies remontēt 602. sērijas mājā noplūdušu karstā ūdens stāvvadu. Arguments – šo stāvvadu iedzīvotāji mainījuši pašu spēkiem, lai tad remontē arī paši.

– Šis stāsts man ir zināms. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka stāvvadu pēc konkrēta dzīvokļa īpašnieka iniciatīvas nomainījis uzņēmums, kas iepriekš apkalpojis mājas karstā ūdens apgādi.

– Kāda ir problēma?

– RNP šos darbus neorganizēja, tos pasūtīja dzīvokļa īpašnieks, tāpēc tagad viņam jāuzņemas atbildība par nesankcionēti nomainīto cauruļvadu.

– Ko darīt, ja dzīvokļa īpašnieks nevēlas maksāt? Vai tikmēr visas mājas iedzīvotājiem jāpaliek bez ūdens?

– Mēs veiksim remontdarbus, taču pēc tam varam izrakstīt atsevišķu rēķinu dzīvokļa īpašniekam.

neapdedzināties, mainot dvieļu žāvētāju?

– Daudzi iedzīvotāji, remontējot dzīvokli, maina dvieļu žāvētājus. Kā to izdarīt pareizi, lai vēlāk apsaimniekošanas uzņēmums nepaziņotu, ka šo cauruli neremontēs?

– Mūsu klientiem drošākais veids ir pasūtīt dvieļu žāvētāja nomaiņu mums vai tieši uzņēmumam Siltumserviss Rīga. Ir divi varianti. Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības samaksāt RNP tikai par cirkulācijas stāvvada atslēgšanu uz remontdarbu izpildes laiku un pieaicināt savu meistaru. Otrs variants – šo uzdevumu uzticēt mums, tad caurules nomaiņa tiks reģistrēta un vajadzības gadījumā varēsim veikt remontdarbus.

– Dzīvokļa īpašnieks pats var iegādāties jaunu dvieļu žāvētāju?

– Protams, galvenais, lai viņa izvēlētais modelis atbilstu tehniskajām prasībām.

– Kādos gadījumos dvieļu žāvētāju mainīs bez maksas?

– Tas tiek darīts, ja dvieļu žāvētājs sācis pilēt. Īpašniekam jāsaprot, ka šajā gadījumā meistari uzstādīs visvienkāršāko dvieļu žāvētāju.

Numuru arhīvs: spied un lasi!