Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Caur ērkšķiem uz siltināšanu

Uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs apsaimniekotajās mājās turpinās kompleksā renovācija, mērķis – siltuma patēriņa samazināšana trīs reizes

Salaspilī, daudzdzīvokļu mājā Enerģētiķu ielā 1, sākta kompleksā renovācija. Kā iedzīvotāji 2022. gada nestabilajos apstākļos organizēja darbu? Kādu labumu viņi cer gūt? Jautājumus uzdevām dzīvokļu īpašnieku biedrības Priede valdes loceklim Jānim Kļaviņam.

Siltumu tērēt uz pusi mazāk

Mājā Enerģētiķu ielā 1 uz sava īpašuma komplekso renovāciju gatavojas jau četrus gadus. Šajā ceļā vislielākais izaicinājums dzīvokļu īpašniekiem bija straujais būvmateriālu un darbu sadārdzinājums, tomēr dzīvokļu īpašnieki, izsvēruši visus plusus un mīnusus, nolēma, ka arī šādos apstākļos kompleksā renovācija mājai dos vislielāko labumu.

Lai aprēķinātu šo labumu, palīgā nāca matemātika. Pirmkārt, visu kompleksās renovācijas darbu izmaksas mājai Enerģētiķu ielā 1 ir 725 628,96 eiro. Tā ir ievērojama summa, taču pusi – 362 814,48 eiro – sedz finanšu institūcijas Altum grants. Ja renovācija patlaban tiktu atlikta, diezin vai turpmāk iedzīvotāji saņemtu šādu atbalstu.

Otrkārt, renovācijas rezultātā iedzīvotāji cer dārgās siltumenerģijas patēriņu samazināt trīs reizes. Energoaudits parādīja, ka siltumenerģijas izmaksas mājā ir iespējams samazināt no 122 kWh/m² uz 44 kWh/m² gadā.

Par to, ka aprēķinātais ietaupījums nav tikai cipari uz papīra, īpašniekiem šaubu nav. Cilvēku pārliecību pamato labs piemērs – jau 2019. gadā renovētā līdzīga deviņstāvu ēka kaimiņos. Kopīgā pagalma otrajā pusē atrodas māja Celtnieku ielā 2. Uzņēmuma Salaspils siltums dati skaidri parāda, ka siltumenerģijas patēriņš šajā mājā ir būtiski samazinājies. Piemēram, nesiltinātajā mājā Enerģētiķu ielā 1 2021. gada decembrī siltumenerģijas patēriņš bija 66,23 mWh, savukārt siltinātā kaimiņmāja Celtnieku ielā 2 patērēja tikai 34,36 MWh. Reālais iedzīvotāju ietaupījums pie esošajiem siltuma tarifiem par vienu mēnesi veidoja 2743 eiro.

Tagad uz šādu rezultātu tiecas Enerģētiķu ielas 1 dzīvokļu īpašnieki.

Visiem bija smagi jāstrādā

Organizēt darbus vairāk nekā 700 000 eiro vērtībā daudzdzīvokļu mājā nav viegls uzdevums. Lai īstenotu sapni par renovāciju, bija nepieciešama visu pušu iesaistīšanās.

– Mājā vēl deviņdesmitajos gados tika izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība Priede, – stāsta biedrības valdes loceklis Jānis Kļaviņš. – Kad pienāca laiks izvēlēties pārvaldnieku, dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par uzņēmumu Rīgas namu apsaimniekotājs.

Pārvaldnieks, pēc Kļaviņa kunga teiktā, ieguldījis daudz pūļu, lai renovācija notiktu, taču arī  iedzīvotājiem nācās pastrādāt.

Te gan jāteic, ka mājas Enerģētiķu ielā 1 dzīvokļu īpašnieki jau sen atbildīgi piedalās mājas apsaimniekošanā. Agrāk pēc viņu lēmuma veikti vairāki nozīmīgi darbi, piemēram, labiekārtots stāvlaukums, ar bruģakmeņiem nobruģēti gājēju celiņi.

Pamazām mājā sākās runas par kompleksu renovāciju. Iedzīvotāji ar interesi vēroja, kā blakus esošajās mājās Celtnieku ielā 2, Celtnieku ielā 4, Celtnieku ielā 6A notiek siltināšanas darbi.

Interesēties par kaimiņiem ir viena lieta, bet pavisam kas cits ir apzināti pieņemt lēmumu pašiem par savu māju. Mājas valde paveica milzīgu darbu, lai šāds lēmums tiktu pieņemts un ierakstīts kopsapulces protokolā.

– Pirms četriem gadiem mēs, mājas valdes locekļi, jautājumu par renovāciju personīgi pārrunājām ar katru dzīvokļa īpašnieku, – atceras Jānis Kļaviņš. – Iedziļinājāmies vissīkākajās detaļās, piemēram, kādus logus gribam uzstādīt, kādus radiatorus.

Mājas valdes locekļu darbs attaisnojās, kopsapulcē lielākā daļa iedzīvotāju atbalstīja kompleksās renovācijas uzsākšanu mājā.

Sarežģīta ikdiena

Tad sākās grūtā ikdiena. Stāsta Jānis Kļaviņš:

– Sākumā bija projekta pasūtīšana un tā saskaņošana, pēc tam – dokumentu paketes iesniegšana finanšu institūcijā Altum dalībai daudzdzīvokļu māju siltināšanas līdzfinansējuma programmā. Projektu nācās iesniegt vairākas reizes, jo Altum speciālisti ļoti rūpīgi izvērtēja visas detaļas un prasīja izlabot vissīkākās neatbilstības tāmēs un aprēķinos. Tad procesu apturēja Covid-19 pandēmija.

Tā sanāca, ka no dienas, kad notika pirmā iedzīvotāju balsošana par renovāciju, līdz reālai darbu sākšanai mājā Enerģētiķu ielā 1 bija pagājuši trīs gadi.

Šo gadu lakā situācija valstī ir ļoti mainījusies – kaut vai tas, ka beidzamā gada laikā būvmateriālu un būvdarbu izmaksas pieaugušas vismaz par trešdaļu.

– Mums bija nepieciešama otra dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, lai apstiprinātu palielināto izmaksu apjomu, – stāsta Kļaviņa kungs.

Mājas valde, neskatoties uz sadārdzinājumu, lēmumu sākt būvdarbus uzskata par ļoti pareizu. Galu galā prakse ir pierādījusi vienkāršu patiesību – mūsdienu pasaulē nekas nekļūst lētāks, jebkura kavēšanās sākt darbus noved pie izmaksu pieauguma.

Finansiālā puse

Kā stāsta Jānis Kļaviņš, mājas Enerģētiķu ielā 1 kompleksās renovācijas projektā paredzēta ne tikai ārsienu siltināšana, bet arī jumta remonts, pagraba griestu siltināšana, logu un radiatoru nomaiņa, visu lodžiju iestiklošana pēc vienota projekta:

– Tajā pašā laikā atteicāmies no sīkiem kosmētiskajiem remontiem, piemēram, gaiteņu krāsošanas.

Visus šos darbus nepieciešamības gadījumā varēsim veikt arī vēlāk, kad māja sāks ietaupīt uz apkures rēķina.

Kopumā renovācijas finansiālā puse izskatās ļoti vienkārša. Lai apmaksātu savu daļu no būvdarbu izmaksām, māja nobalsoja par bankas aizdevumu.  – Sākumā plānojām aizņēmumu atdot 10 gados, bet pašreizējās krīzes dēļ atmaksas termiņš tika pagarināts līdz 15 gadiem, – stāsta Jānis Kļaviņš.

Ikmēneša renovācijas maksas apmērs ir atkarīgs no dzīvokļa platības. Piemēram, trīsistabu dzīvokļu īpašnieki jau otro mēnesi saņem papildu rēķinu par 73 eiro.

– Ar maksājumu disciplīnu problēmu nav, – komentē biedrības valdes priekšsēdētājs. – Iedzīvotāji maksājumus veic savlaicīgi.

Fakts

Patlaban mājai nosiltinātas galasienas, nākamajā posmā būvnieki ķersies pie pagraba pārseguma siltināšanas un logu nomaiņas. Pēc iedzīvotāju teiktā, jau pēc pirmā posma pabeigšanas iekštelpās paaugstinājusies temperatūra.

Vienlaikus mājas pārstāvis uzsver pārvaldnieka Rīgas namu apsaimniekotājs lomu visu darbu organizēšanā:

– No apsaimniekošanas uzņēmuma visos jautājumos saņēmām lielu palīdzību. Esmu ļoti gandarīts gan par ekonomistu, gan uzņēmuma tehnisko darbinieku darbu.

Kādos gadījumos bez pārvaldnieka palīdzības neiztikt?

Savukārt uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs administrācija ir ļoti gandarīta gan par mājas valdes, gan Jāņa Kļaviņa personīgo ieguldījumu. Uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs attīstības direktors Aleksandrs Sakovskis uzsver, ka darbs tika organizēts, pateicoties pašu iedzīvotāju aktīvajai pozīcijai.

– Mājas siltināšanas organizēšanā ir darbi, kur dzīvokļu īpašniekiem tiešām bija nepieciešama mūsu kvalificētā palīdzība, – uzskata speciālists. – Tas bija ļoti pamanāms, piemēram, saskaņojot projektu ar Altum. Altum ir institūcija, kas izvirza ļoti augstas prasības dokumentu noformēšanai, lai saņemtu līdzfinansējumu renovācijai.

Aleksandrs Sakovskis stāsta: – Pēc Altum prasības mums daudzkārt nācās veikt korekcijas gan pašā projektā, gan tāmēs un darbu apjomā. Katra šāda korekcija ilga mēnesi vai vairāk. Domāju, ka īpašnieku kopībai bez pārvaldnieka ar to būtu grūti tikt galā, jo projektu vadībā ir jāiesaista dažādi speciālisti, sākot ar tāmētāju un energoauditoru, beidzot ar būvniekiem.

Neatlaidība un raksturs

Aleksandrs Sakovskis īpaši uzsver iedzīvotāju neatlaidību, kuri nemainīja pirms vairākiem gadiem pieņemto lēmumu par renovāciju. Dzīvokļu īpašnieki parādīja stingrību un raksturu, un nākotnē tas noteikti nesīs augļus reālu izmaksu ietaupījumu veidā.

– Šeit jāuzteic arī mājas valdes lielā loma. Piemēram, beidzamajā dzīvokļu īpašnieku sapulcē, kurā tika runāts par ikmēneša maksājumu apmēru aizdevuma atmaksai, no iedzīvotājiem nedzirdēju nevienu emocionālu piezīmi, tikai racionālus jautājumus. Tas nozīmē, ka viņi bija pilnībā sagatavoti svarīgam lēmumam.

Mājas seniori, tostarp Jānis Kļaviņš, pastāvīgi uzrauga gan remontdarbu organizāciju, gan to gaitu. Ar tik kompetentiem un neatlaidīgiem dzīvokļu īpašniekiem mājas pārvaldniekam ir vieglāk veikt jebkādus darbus mājā.

Siltu māju kļūst vairāk

– Aleksandr, vai tagadējā izmaksu kāpuma periodā nemazinās iedzīvotāju interese par māju siltināšanu?

– Es izceltu divus faktorus, kas ietekmē dzīvokļu īpašnieku lēmumu. Pirmais ir straujā inflācija būvmateriālu tirgū Covid periodā, kam sekoja otrs cenu lēciens Ukrainas kara dēļ.

Otrais faktors ir ilgais birokrātiskais projektu koordinēšanas process institūcijā Altum. Ja dokumentu izskatīšana būtu noritējusi ātrāk, daudzas mājas būtu varējušas sākt renovāciju agrāk, pirms cenu kāpuma, un šodien mums būtu daudz, daudz vairāk siltinātu mājokļu.

Vēlos atzīmēt, ka, neskatoties uz jebkādām grūtībām, uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs apsaimniekotajās mājās renovācija rit savu gaitu. Patlaban ir sākti darbi mājās Enerģētiķu ielā 1 Salaspilī, Sēņu ielā 1 Garkalnē un Brīvības ielā 352 Rīgā. Būvdarbu līgumi tika parakstīti par mājām Rīgā, kas atrodas Lokomotīves ielā 32, Krustpils ielā 74/5, Dagdas ielā 4, Maskavas ielā 137 un Krāslavas ielā 21. Visas šīs mājas atrodas būvniecības sākšanas stadijā, un darbi šeit sāksies tuvāko mēnešu laikā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!