Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Uzņēmumam – jauni pienākumi

Freepik.com

Apsaimniekošanas uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks varēs organizēt kopsapulces dzīvojamās mājās pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai

Rīgas dome plāno apsaimniekošanas uzņēmumam Rīgas namu pārvaldnieks uzlikt par pienākumu  rīkot daudzdzīvokļu mājās kopsapulces par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Vai tas strādās?

Likuma Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju 51. pantā noteikts, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, lai izveidotu dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgtu savstarpēju līgumu par daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sasaucama ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par attiecīgās dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu. Valstij piederošā privatizējamā daudzdzīvokļu mājā dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc dzīvojamās mājas valdītājs, bet pašvaldībai piederošā privatizējamā daudzdzīvokļu mājā – pašvaldība. Diemžēl pašvaldība resursu trūkuma dēļ ar šo pienākumu nespēja tikt galā.

Tagad ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu sapulču organizēšana tiek uzdota pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumam. Šo pasākumu finansēšanas izdevumus segs pašvaldība.

Pagaidām šīs sasāpējušās problēmas risināšanas iznākumu ir grūti prognozēt. No vienas puses, pastāv iespēja, ka RNP patiešām uzņemsies sapulču organizēšanu. No otras puses, organizēt sanāksmes mājās, kurās paši iedzīvotāji morāli nav gatavi pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai, ir bezjēdzīgi.

Atgādinām, ka iedzīvotāji, pārņemot savas mājas pārvaldīšanas tiesības, var paši dot pārvaldīšanas uzdevumu pārvaldniekam un kontrolēt mājas kopējo līdzekļu izlietojumu. Turklāt dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var uzticēt mājas apsaimniekošanu bijušajam apsaimniekotājam, izvēlēties citu profesionālu apsaimniekošanas uzņēmumu vai arī ņemt vadību savās rokās.

Ja mājas iedzīvotājiem ir interese kļūt patstāvīgiem, tad jau 2022. gadā var uzdot RNP jautājumus par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!