Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai īrniekam jāmaksā par ēkas uzlabojumiem

Pixabay.com

„Vai man kā īrniekam ir jāmaksā par dzīvojamās ēkas uzlabojumiem, kas iekļauti komunālo maksājumu rēķinā, piemēram „Pazemes autostāvvietu durvju aprīkošana ar čipatslēgām” vai „Liftu labiekārtošana un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana”? Tie ir uzlabojumi, kas tiek veikti uz ilgu laiku un tiks izmantoti arī tad, kad es vairs īres dzīvoklī nedzīvošu, tomēr izīrētājs atsūta komunālo rēķinu, kurā šie maksājumi ir iekļauti, un uzstāj, ka mans pienākums esot apmaksāt rēķinu pilnā apmērā. Mārcis Jansons.”

Atbild Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs:

– Likuma Par dzīvojamo telpu īri 5. pantā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks. Savukārt 11. pants noteic, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un peļņa.

Apsaimniekošanas izdevumi sastāv no:

■ dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem (mājas sanitārā kopšana, tehniskā uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana);

■ normatīvajos aktos noteiktā dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas) atskaitījuma ēkas atjaunošanai.

Papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami šādi obligātie maksājumi:

■ likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums;

■ dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes (turpmāk – zemes nomas maksa).

Kas iekļauts īres maksā, tā ir vienošanās starp īrnieku un izīrētāju. Īrniekam pēc būtības nav jāsedz mājas pārvaldīšanas, lielo remontu un labiekārtojumu izdevumi. Tie jāsedz dzīvokļa īpašniekam saskaņā ar īpašnieku kopības lēmumiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumiem. Savukārt īpašnieks, izīrējot dzīvokli, visus šos maksājumus var iekļaut īres maksā.

Avots: lvportals.lv.

Numuru arhīvs: spied un lasi!