Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā saskaņot dzīvoklī veiktu pārplānošanu?

Kādos gadījumos tas noteikti jādara? 

Ko darīt, ja iegādāts dzīvoklis, kurā veikta pārplānošana, bet jaunais saimnieks pat nezina par to? Vai par to var piespriest sodu? Kā būvvaldē saskaņot pārplānojumu, lasiet šajā rakstā.

„Nopirku dzīvokli Rīgā, pat nezinot, ka iepriekšējais īpašnieks remonta laikā veicis pārplānošanu, nesaskaņojot to būvvaldē,” raksta mūsu lasītāja Elizabete. „Vai es varu saskaņot pārplānojumu ar atpakaļejošu datumu? Ko man darīt? Vai varu tikt sodīta par šo pārplānošanu? Vai varbūt sodu saņems bijušais dzīvokļa īpašnieks, kurš veicis remontu?”

Šīs sarunas biedrs ir Edgars Butāns, Rīgas būvvaldes pārstāvis.

Nesen veikts vai sens remonts?

– Kad par patvaļīgu būvniecību draud sods?

– Ja remonts ir svaigs, tas izdarīts ne senāk kā pirms 6 mēnešiem, sods par patvaļīgu būvniecību dzīvokļa īpašniekam var būt no 70 līdz 700 eiro. Ja patvaļīgā būvniecība notikusi pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem, tad dzīvokļa īpašniekam nedraud administratīvais sods, jo noilguma termiņš ir beidzies.

Ja tiks noteikts patvaļīgas būvniecības fakts, dzīvokļa īpašniekam noteiks paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi līdz brīdim, kamēr pārplānošana netiks saskaņota.

– Kā pierādīt, ka remonts dzīvoklī veikts senāk nekā pirms pusgada? Vai uzrādīt čekus?

– Parasti apsekošanas laikā būvinspektors fiksē un novērtē to, kādi būvdarbi veikti. Par tikko veiktu remontu var liecināt dažādas pazīmes, piemēram, svaiga krāsa. Ja dzīvokļa īpašnieka rīcībā ir pierādījumi, ka būvdarbi veikti senāk nekā pirms 6 mēnešiem, viņš šo informāciju var nodot būvinspektoram.

Kad draud sods?

– Kā jaunais dzīvokļa īpašnieks var noprast, ka dzīvoklī notikusi pārplānošana? Kādas varētu būt pazīmes?

– Lai pārliecinātos par dzīvoklī veiktu pārplānošanu, var salīdzināt inventarizācijas lietā esošo plānu ar dzīvoklī esošo reālo situāciju. Iespējams vērsties būvvaldē ar lūgumu apsekot dzīvokli un novērtēt, vai šeit ir bijusi patvaļīga būvniecība.

– Ja dzīvokļa īpašnieks atsakās būvvaldes pārstāvi ielaist dzīvoklī, lai fiksētu pārplānojumu, vai viņam ir tiesības dzīvoklī iekļūt ar policijas vai zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību?

– Ja dzīvokļa īpašnieks atsakās labprātīgi nodrošināt būvinspektora iekļūšanu dzīvoklī tā apsekošanai, šo atteikumu Rīgas būvvalde fiksē savā atzinumā (administratīvajā aktā). Papildus dzīvokļa īpašnieks tiek brīdināts, ka, nenodrošinot iekļūšanu dzīvoklī, tiks uzsākta administratīvā akta piespiedu izpilde ar policijas pārstāvju piedalīšanos. Tas nozīmē, ka šim dzīvokļa īpašniekam var piemērot naudas sodu. Fiziskajām personām soda apmērs ir no 50 līdz 5000 eiro, juridiskajām personām tas var sasniegt pat 10 000 eiro.

Vai ir nepieciešama atļauja?

■ Gadījumos, ja tiek veikts vienkāršotais remonts (netiek mainītas nesošās konstrukcijas, ēkas fasāde un koplietošanas inženierkomunikācijas), būvvaldē iesniedz apliecinājuma karti. Tā būs nepieciešama gadījumos, ja remonta laikā plānots pārplānot, nojaukt vai uzbūvēt nenesošu starpsienu, piemēram, apvienot tualeti ar vannas istabu vai dzīvojamo istabu ar virtuvi.

■ Būvvaldē jāiesniedz paskaidrojuma raksts, ja mainās dzīvokļa vai telpas izmantošanas veids bez pārbūves.

■ Būvprojekts un būvatļauja nepieciešama, ja pārbūves (kapitālā remonta) laikā tiek skartas nesošās konstrukcijas vai elementi, kurus paredzēts aizstāt vai pastiprināt, vai ja tie atrodas koplietošanas telpās.

Informācija atrodama šeit: http://www.rpbv.lv/projektesana/informativie-materiali/dazadi-informativie-materiali/kas-jazina-pirms-remonta-darbu-uzsaksanas-dzivokli.

Kā rīkoties?

– Kā rīkoties, lai saskaņotu būvprojektu ar atpakaļejošu datumu?

– Lai saskaņotu projektu, dzīvokļa īpašniekam ir jāsaņem pārējo mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišana, turklāt jāiesniedz dzīvokļa tehniskās apsekošanas apliecinājums. To iespējams saņemt Latvijas Būvinženieru savienībā Kr. Barona ielā 99, tālrunis 67845910, vai Valsts Būvniecības kontroles birojā Kr. Valdemāra ielā 157, tālrunis 67013302.

Vienam no šo iestāžu speciālistiem ir jāveic izmeklēšana, lai saprastu, kā veikti remontdarbi, un jāsniedz savs atzinums.

Pēc tam, pamatojoties uz šo atzinumu, arhitektam jāizstrādā telpas pārplānošanas projekts, kuru pēc tam jāsaskaņo Rīgas būvvaldē. Pirms saskaņošanas jāaizpilda veidlapa Nr. 172 portālā http://www.rpbv.lv vai jāiesniedz pieteikums apmeklētāju pieņemšanas centrā Amatu ielā 4, tālrunis 67105800. Pēc tam seko objekta nodošana ekspluatācijā. Ja viss tiks izdarīts saskaņā ar noteikumiem un projekts pieņemts ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodoklis dzīvokļa īpašniekam tiks samazināts.

Lodžiju un balkonu stiklošana

■ Ja daudzdzīvokļu mājā ir plānots iestiklot lodžijas vai balkonus, neveicot citus fasādes būvdarbus, tad būvvaldē jāiesniedz Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemtais dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (rakstveida piekrišana). Nepieciešams arī sertificēta speciālista izstrādāts ēkas vizuālais noformējums, fasādes skice ar aizstiklotām lodžijām un paskaidrojuma raksts (noformēts saskaņā ar Ēku būvniecības noteikumu 42. punkta prasībām).

■ Ja daudzdzīvokļu mājas īpašnieki nevar vienoties par fasādes skici ar stiklotām lodžijām un tās saskaņošanu būvvaldē, tad ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana tiks atļauta tikai pie nosacījuma, ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai ēka atrodas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā.

Vai ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku piekrišana?

– Pārplānojuma saskaņošanai nepieciešama mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Cik balsu nepieciešams? 

– Saskaņojuma balsu skaits ir atkarīgs no tā, kāda īpašuma forma ir mājā – kopīpašums vai māja, sadalīta dzīvokļa īpašumos, un kādi būvdarbi tikuši veikti. Ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos un īpašnieku lietošanā ir kopīpašuma daļa, tad, veicot būvdarbus, kas skar kopīpašumu, piemēram, nesošo konstrukciju nojaukšanu, nepieciešama 100% īpašnieku piekrišana. Ja māja ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, saskaņojumam nepieciešama vairākuma piekrišana – 51%.

– Vai nepieciešams mājas dzīvokļu īpašnieku saskaņojums, ja remonta iecere skar sienas izlaušanu starp tualeti un vannas istabu, kas nav nesošā konstrukcija?

– Ja remonts ir vienkāršs un nav saistīts ar nesošo konstrukciju nojaukšanu, būvvaldē jāiesniedz apliecinājuma karte.

– Kā noformēt apliecinājuma karti?

– Lai pasūtītu apliecinājuma karti dzīvokļa pārplānojumam, nepieciešams arhitekta apstiprinājums. Veidlapas un apliecinājuma karti iesniegšanai būvvaldē iespējams atrast būvvaldes mājaslapas sadaļā „Ēku vienkāršotie procesi” http://www.rpbv.lv/veidlapas.

– Lasītāja jautājums: kāds saskaņojums ir jāsaņem un jāiesniedz būvvaldē, pārplānojot sanitāro mezglu? „Savā dzīvoklī 5. stāvā plānoju pārvietot sanitāro mezglu uz dzīvojamo istabu. Stāvu zemāk zem mana sanitārā mezgla atrodas kaimiņu dzīvojamā istaba. Vai nepieciešama 4. stāva kaimiņu piekrišana?” vaicā Aleksandrs.

– Šajā gadījumā Aleksandram savas darbības noteikti jāsaskaņo ar kaimiņiem. Šādus darbus var veikt, izstrādājot un saskaņojot būvvaldē apliecinājuma karti, bet risinājums par sanitārā mezgla izvietošanu jāapstiprina ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas speciālistam.

– Kādos gadījumos pārplānojums nav jāsaskaņo?

– Nav jāsaskaņo dzīvoklī veikts kosmētiskais remonts un citi remonti, ja netiek mainīti:

■ telpu izmantošanas veids;

■ telpu plānojums;

■ nesošās konstrukcijas;

■ logu un durvju ailu plānošana,

■ skaņas izolācija vai pārsegumi starp stāviem.

Kur vērsties?

Rīgas būvvaldē Amatu ielā 4 Rīgā. Tālrunis – 67105800, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Numuru arhīvs: spied un lasi!