Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Maksāsim par gāzi pareizi!

123rf.com

Ikvienam klientam, kurš izvēlējies izlīdzināto maksājumu, uzņēmums Latvijas Gāze nosūta atgādinājumu par nepieciešamību nodot skaitītāja rādījumus

Latvijas iedzīvotāji ik pa laikam saņem vēstuli no uzņēmuma Latvijas Gāze par gāzes patēriņa pārrēķinu un aicinājumu iesniegt skaitītāja rādījumus. Saņemot atgādinājumu, cilvēki satraucas: vieni nesaprot, kā to izdarīt, citiem nav skaidrs, kad to darīt, vēl citiem uzreiz rodas šaubas par kārtību norēķinos. Piedāvājam kopīgi tikt skaidrībā.

Uzņēmuma Latvijas Gāze Mājsaimniecību departamenta vadītāja Diāna Tivča, kas būs eksperte mūsu sarunā, uzreiz atgādina, ka uzņēmuma klientiem ir iespēja par saņemto pakalpojumu norēķināties divējādi. Pirmais veids ir rēķina apmaksa – klients katru mēnesi nodod patēriņa skaitītāja rādījumu un maksā atbilstoši patērētajam. Otrais veids saucas izlīdzinātais maksājums. Arī izlīdzinātā maksājuma summa katram klientam tiek aprēķināta individuāli un atbilst dabasgāzes vidējam patēriņam un pieļaujamai skaitītāja slodzei.

Ja norēķiniem izvēlēts izlīdzinātais maksājums

– Izskaidrosim klientiem iespējami daudz informācijas par izlīdzināto maksājumu. Sāksim ar to: kad klientam jānodod skaitītāja rādījums?

– Rādījums jānodod pēc atgādinājuma saņemšanas no Latvijas Gāzes, jo ikvienam lietotājam, kurš izvēlējies izlīdzināto maksājumu, mēs sūtām atgādinājumu par nepieciešamību iesniegt skaitītāja rādījumu.

– Kad jūs izsūtāt atgādinājumu?

– Tāda vienota datuma nav – katram klientam ir savs atgādinājuma saņemšanas periods. Piemēram, mums jāsaņem skaitītāja rādījumi par iepriekšējo gadu līdz 30. novembrim. Tātad novembra vidū mēs nosūtīsim klientam vēstuli ar lūgumu periodā no 27. novembra līdz 1. decembrim atsūtīt skaitītāja rādījumu.

Ja cilvēks dabasgāzi izmanto tikai ēdiena gatavošanai un ir izvēlējies izlīdzināto maksājumu, tad viņam skaitītāja rādījumi jānodod reizi gadā, tātad arī reizi gadā mēs viņam aizsūtīsim atgādinājumu par šo pienākumu.

Ja gāze tiek izmantota apkurei un karstā ūdens uzsildīšanai un norēķiniem izvēlēts izlīdzinātais maksājums, tad skaitītāju rādījumi jāsniedz trīs reizes gadā. Klients no pakalpojuma piegādātāja saņems atgādinājumu pārskata perioda beigās un vēl divas reizes, mainoties tarifiem, – 30. jūnijā un 31. decembrī.

Pēc atgādinājuma saņemšanas rādījums jāiesniedz no 27. līdz 1. datumam. Ja klientam ir vēlēšanās skaitītāja rādījumu iesniegt katru mēnesi, kaut arī norēķiniem izvēlēts izlīdzinātais maksājums, mēs to tikai atbalstīsim – tas mums palīdzēs precīzāk prognozēt klienta patēriņu.

Izlīdzinātais maksājums, ja skaitītāja rādījums nav iesniegts

– Kas notiks gadījumā, ja norādītajā periodā (no 27. līdz 1. datumam) klients nenosūtīs skaitītāja rādījumu?

– Šādā gadījumā uzņēmums Gaso aprēķinās iepriekšējā perioda gāzes patēriņu, par pamatu ņemot vidējo klienta gāzes patēriņu, un šo informāciju nodos mums. Pamatojoties uz šiem datiem, mēs izveidosim gada pārskatu un aprēķināsim summu, kāda klientam jāmaksā par katru gāzes lietošanas mēnesi.

– Kas notiek gadījumā, ja klienta faktiskais patēriņš ir mazāks, nekā aprēķināts?

– Jā, tā var notikt. Ja klients patērē mazāk gāzes, nekā prognozējis uzņēmums Gaso, tad viņam izveidojas pārmaksa, kas tiks pārcelta uz nākamo kalendāro periodu. Par šo pārmaksu klients uzzinās no kārtējā gada pārskata.

Piemēram, klients izmantojis mazāk gāzes nekā Gaso aprēķinā, taču rēķinu apmaksājis pilnībā. Tas nozīmē, ka jaunajā gada pārskatā, ko viņš saņems decembra vidū, tiks norādīta pārmaksas summa, piemēram, 20 eiro, kas automātiski ieskaitīsies norēķinos par jauno periodu.

Cits variants – klients izmantojis vairāk gāzes, nekā prognozējis Gaso. Šajā gadījumā viņam nāksies veikt piemaksu.

– Kā klientam uzzināt, vai viņam izveidojies maksas parāds vai ir palikusi pārmaksa par gāzi?

– Visa informācija tiek atspoguļota kārtējā gada pārskatā. Tur būs redzama maksājumu summa turpmākajam periodam. Parāda izveidošanās gadījumā pārskats izskatīsies, piemēram, tā: ikmēneša maksa – 17 eiro, parāds – 60 eiro.

Parāds par gāzi klientam jāapmaksā mēneša laikā pēc Latvijas Gāzes pārskata saņemšanas. Klientam jāiesniedz kasierim maksāšanas dokuments ar svītrkodu un jānosauc summa, kādu viņš vēlas apmaksāt. Piemēram, 77 eiro – 17 eiro par gāzes lietošanas jaunā perioda pirmo mēnesi un 60 eiro – iepriekšējā perioda parāda apmaksa.

Nokavēju vienu dienu!

– Pieņemsim, ka klientam vajadzēja nosūtīt skaitītāja rādījumu laikā no 27. novembra līdz 1. decembrim, bet viņš to neizdarīja. Vai viņš to var nosūtīt laikā no 27. decembra līdz 1. janvārim?

– Protams, tikai klientam jāsaprot, ka šajā gadījumā viņš nesaņems jaunu gada pārskatu, kas atbildīs viņa reālajam patēriņam.

– Klientam būs jāmaksā, ņemot vērā Gaso uzskaites vidējo rādījumu?

– Es teikšu tā: ja starp to, ko aprēķinājis Gaso, un to, ko klients reāli iztērējis, veidojas būtiska starpība, tad klients var vērsties uzņēmumā Gaso ar lūgumu veikt pārrēķinu.

Ja gāze sadārdzinās vai kļūst lētāka

– Kas notiek gadījumā, ja klients ir samaksājis visu pārskatā norādīto izlīdzinātā maksājuma summu par gadu uz priekšu, bet gada laikā gāze ir kļuvusi dārgāka vai, kas maz ticams, palikusi lētāka?

– Pārskata perioda beigās klients saņems gada pārskatu, kurā norādīta noteikta summa (parāds vai pārmaksa – red. piezīme). Aprēķinot šo summu, tiks ņemta vērā tarifu maiņa, tātad klienta  nemaksātā vai, pretēji, pārmaksātā summa. Ja notikusi pārmaksa, tad turpmākie maksājumi tiks samazināti par šo naudas daudzumu, ja parāds – klientam nāksies piemaksāt.

– Vai šāds piemērs būs pareizs: ja gāze būs sadārdzinājusies, tad jūs atsūtīsiet klientam gada pārskatu, kurā norādīts viņa parāda apmērs, piemēram, 10 eiro gadā. Mēneša laikā viņam tas būs jānomaksā. Taču, ja klients būs samaksājis rēķinu par gadu uz priekšu, bet gāze kļuvusi lētāka, tad pārmaksa, piemēram, tie paši 10 eiro tiks novirzīti uz nākamo periodu.

– Jā, viss ir pareizi. Lai izvairītos no šādas situācijas, mēs kopā ar jaunu izlīdzinātā maksājuma rēķinu nosūtīsim klientiem informāciju par nozīmīgu gāzes tarifu maiņu.

– Kur jūs sūtāt atgādinājumus par skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņu izlīdzinātā maksājuma gadījumā?

– Ja klients norādījis, ka vēlas saņemt vēstules tradicionāli (ar pasta starpniecību), tad mēs viņam atgādinājumus sūtīsim uz dzīvesvietas adresi. Ja kā saziņas līdzekli norādīts e-pasts, tad atgādinājums tiks nosūtīts elektroniski.

Par rēķinu apmaksu

– Tagad parunāsim par maksāšanas kārtību. Vai jūs tiem klientiem, kuriem rādījumi jānodod katru mēnesi, sūtāt atgādinājumu par šo pienākumu?

– Jā, bet tikai elektroniski – e-pasta ziņojumā. Atgādinājumu pa pastu klientiem nav iespējams saņemt.

– Kāds būs maksājuma pamatojums?

– Maksāšanas pamatojums būs pakalpojuma piegādātāja izrakstītais rēķins, kuru mēs nosūtīsim klientam katra mēneša 10. līdz 15. datumā. Rēķins tiks sūtīts vai nu elektroniski, vai papīra formātā, atkarībā no tā, kuru veidu klients ir izvēlējies. Vēlos brīdināt, ka rēķina nosūtīšana pa pastu ir maksas pakalpojums. Patlaban katras vēstules nosūtīšana maksā 1 eiro.

– Kādas sekas gaida klientu, kurš nebūs nosūtījis skaitītāja rādījumus laikā no 27. līdz 1. datumam?

– Tad, tāpat kā izlīdzinātā maksājuma gadījumā, uzņēmums Gaso gāzes patēriņu aprēķina pēc speciālas formulas. Šeit jāatgādina, ka, mainoties klienta gāzes patēriņa paradumiem vai, piemēram, mainoties laikapstākļiem, var izveidoties starpība starp Gaso prognozēto patēriņu un klienta faktiski patērēto gāzes apmēru.

– Vai rādījumu drīkst nodot 2. mēneša datumā?

– Nē, tas nav iespējams – pēc mēneša 1. datuma rādījums par iepriekšējo mēnesi netiks pieņemts.

– Līdz kuram datumam jāapmaksā rēķins par gāzi?

– Rēķins jāsamaksā līdz kārtējā mēneša 20. datumam. Ja līdz šim brīdim rēķina apmaksa nebūs saņemta, mēs sāksim aprēķināt soda procentus.

Bez pārmaksas un bez parāda

Ikmēneša maksājumu kārtībai ir ļoti ērti sekot Latvijas Gāzes e-pakalpojumu portālā mans.lg.lv – tur iespējams ne tikai nodot skaitītāja rādījumu, bet arī apmaksāt rēķinu ar internetbankas palīdzību. Ja klients pastāvīgi sekos gāzes patēriņam un regulāri nodos skaitītāja rādījumu, viņam neveidosies ne pārmaksa, ne parāds.

Apmaksas kavējums

– Kāds sods sagaida klientu par norēķina kavējumu par gāzes piegādi?

– Viņam tiks aprēķināta nokavējuma nauda 0,15% apmērā no parāda pamatsummas par katru nokavēto dienu.

– Kā samaksāt sodu?

– Uzreiz paskaidrošu, ka atsevišķu rēķinu nokavējuma naudas samaksai mēs nesūtām. Klients saņem parasto ikmēneša rēķinu, kurā papildus ikmēneša summai tiek iekļauta nokavējuma nauda par iepriekšējo rēķinu apmaksas kavējumu.

– Ārkārtējās situācijas laikā, līdz pat pagājušā gada15. novembrim, daudzi komunālo pakalpojumu piegādātāji nokavējuma naudu par maksājumu neaprēķināja. Vai uzņēmums Latvijas Gāze šajā periodā arī apturēja soda sankciju aprēķināšanu?

– Jā. Ja klientam nav iespējams samaksāt nokavējuma naudu, viņam pēc iespējas ātrāk jāvēršas pie mums. Mēs katru šādu gadījumu risināsim individuāli.

Skaitītāju rādījumu nodošana

– Kādas ir iespējas nodot gāzes skaitītāja rādījumu?

– Ja klients prot izmantot internetu, viņam visērtāk skaitītāja rādījumu iesniegt, izmantojot uzņēmuma mājaslapu www.lg.lv, norādot abonenta numuru un skaitītāja rādījumu. Skaitītāja rādījumu var iesniegt arī portālā mans.lg.lv.

Ja klientam nav pieejams internets, viņš skaitītāja rādījumu var iesniegt SMS ziņojuma veidā uz tālruņa numuru 155. Ziņojumā jābūt šādam tekstam: RAD A00000000 „rādījums”, kur A00000000 – objekta numurs (objekta tirdzniecības numurs, kas atrodams e-pakalpojumu portālā un norādīts visos norēķinu dokumentos), bet „rādījums” – skaitītāja rādījums veselos kubikmetros (cipari melnajos lodziņos, pats vārds „rādījums” nav jāraksta).

Ja informācija iesniegta pareizi, klients saņems paziņojumu „Paldies, rādījums pieņemts”. Ja klients būs pieļāvis kļūdu rādījuma nodošanā, viņš saņems atbildi „Rādījums nav pieņemts” un norādi uz iemeslu.

– Vai ir iespējams piezvanīt uz Latvijas Gāzes klientu servisu pa tālruni 67869866 un operatoram nodiktēt gāzes skaitītāja rādījumu?

– Tas ir iespējams, taču nebūs viegli tālruņa līnijas pārslogojuma dēļ. Lai atvieglotu saziņu, aicinām izmantot citus skaitītāju rādījumu iesniegšanas veidus, piemēram, izmantojot SMS.

– Vai skaitītāja rādījumu var aizsūtīt ar parastu pasta vēstuli?

– Teorētiski ir iespējams, bet mēs neiesakām tā rīkoties.

– Kādēļ?

– Ja klients skaitītāja rādījumu pa pastu izsūtīs 27. datumā, tas līdz nākamā mēneša pirmajam datumam uzņēmumā var nenonākt. Kā jau teicu, šajā gadījumā Gaso pats veiks aprēķinu, pamatojoties uz iepriekšējiem klienta nodotajiem rādījumiem.

– Un tomēr, uz kādu adresi klients var sūtīt skaitītāja rādījumu?

– AS Latvijas Gāze, Vagona ielā 20, Rīgā, LV-1009.

– Vai skaitītāja rādījumu drīkst nodot arī pirms 27. datuma?

– Novembrī rādījumu nodošanas iespēja bija nodrošināta jau no 16. datuma.

– Bet decembrī, janvārī un turpmākajos mēnešos?

– Pašlaik – nē, šajos mēnešos rādījumus jāturpina nodot periodā no 27. līdz 1. datumam. Ja tiks pieņemtas kādas izmaiņas, informācija par to būs atrodama uzņēmuma mājaslapā.

Jautājums par apmaksu

– Ja klients ir izvēlējies izlīdzināto maksājumu, vai viņš par gāzi var samaksāt par vairākiem mēnešiem uz priekšu?

– Protams. Gada pārskatā ir norādīta summa, kas jāsamaksā mēnesī, un summa, kas jāsamaksā gadā. Klients pats var aprēķināt summu, ja viņš vēlas samaksāt rēķinu uzreiz par diviem, trim mēnešiem vai citu laika periodu. Veicot apmaksu, jāuzrāda pārskats ar svītrkodu un jānosauc summa, ko cilvēks vēlas maksāt.

Daži uzskata, ka svītrkodā ir norādīta apmaksājamā summa, tādēļ maksāt vairāk vai mazāk nav iespējams. Šāds uzskats nav pareizs – svītrkods satur tikai abonenta konta numuru.

– Vai tad, ja klients maksā ikmēneša rēķinu, viņš arī var maksāt par vairākiem mēnešiem uz priekšu?

– Ja klients maksā atbilstoši ikmēneša skaitītāja rādījumam, tad arī šajā gadījumā viņam ir iespēja samaksāt summu, kādu pats vēlas. Nākamā mēneša rēķins būs mazāks par summu, kas pārmaksāta.

– Vai tiek pieļauta daļēja rēķina apmaksa? Piemēram, rēķins ir 20 eiro apmērā, bet klientam konkrētajā mēnesī ir tikai 15 eiro.

– Kasierim ir pienākums pieņemt jebkuru naudas summu, ko viņam kā samaksu dod klients. Konkrētajā piemērā – klients, protams, var samaksāt 15 eiro, tikai viņam jāzina: no nesamaksātajiem 5 eiro viņam tiks aprēķināta nokavējuma nauda.

– Kur var veikt gāzes rēķinu apmaksu?

– Ja klientam ir pieejams internets, tad iesaku samaksu veikt mūsu portālā mans.lg.lv, jo šajā gadījumā par samaksu netiks iekasēta komisijas nauda. Rēķinu var apmaksāt arī veikalu Maxima tīklā, Latvijas Pasta filiālēs, Narvesen kiosku tīklā vai jebkurā bankā. Rēķinu apmaksai var izmantot skaidru naudu, bankas norēķinu karti, kā arī apmaksu veikt ar pārskaitījumu. Izvēloties maksāšanas veidu, iesakām iepazīties ar pārskaitījuma pakalpojuma tarifiem, kas katrā vietā ir atšķirīgi.

– Ir gadījies, ka saņemam vēstuli no lasītājiem, kuri stāsta, ka ir pazaudējuši izlīdzinātā maksājuma rēķinu. Kā viņiem rīkoties?

– Viņi var to pieprasīt no jauna, zvanot pa tālruni 67869866, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī pieprasījumu nosūtot AS Latvijas Gāze, Vagona ielā 20, Rīgā, LV-1009. Iesniegumā jānorāda abonenta numurs un jālūdz atsūtīt jaunu rēķinu.

Svarīga informācija

– Kā rīkoties klientam, kurš kļūdas dēļ nosūtījis nepareizu skaitītāja rādījumu?

– Skaitītāja rādījumu iespējams izlabot patstāvīgi Latvijas Gāzes mājaslapā, bet tikai līdz jaunā mēneša 1. datumam. Pēc šī datuma lūgums sazināties ar uzņēmuma Gaso sadales sistēmas operatoru.

– Vai var nosūtīt jaunu SMS ar skaitītāja rādījumu vai kā citādi paziņot par kļūdu?

– Nē.

– Kur klienti var apskatīt informāciju par iepriekš veiktajiem maksājumiem?

– Vislabāk aktuālo informāciju par visiem veiktajiem maksājumiem atrast portālā mans.lg.lv.

– Kā mainīt aprēķina metodi par saņemto gāzi?

– Norēķinu veidu klients izvēlas, slēdzot līgumu ar uzņēmumu Latvijas Gāze. Ja rodas vēlme mainīt izvēlēto aprēķina veidu, lietotājam jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju, rakstot pieteikumu „Norēķinu veida maiņa” uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Tādu pat pieteikumu par gāzes aprēķina metodes maiņu var iesniegt arī ar parastā pasta starpniecību.

Izlīdzinātais maksājums par gāzi saglabāsies

Augustā uzņēmums Latvijas Gāze paziņoja par nodomu atteikties no izlīdzinātajiem gāzes maksājumiem un piedāvāt klientiem ikmēneša apmaksu atbilstoši faktiskajiem skaitītāju rādījumiem. Daudzi bija neapmierināti, un valdība iejaucās.

Šajās dienās Ministru kabinets apstiprināja grozījumus dabasgāzes lietošanas noteikumos. Saskaņā ar tiem Latvijas iedzīvotāji varēs norēķināties par gāzi ar izlīdzinātiem gada rādījumiem vismaz līdz 2023. gada 31. martam.

■ ■ ■

Sakarā ar to, ka jau šī gada jūlijā daudzi iedzīvotāji saņēma neiespējami lielus rēķinus pēc izlīdzinātā maksājuma, daļa patērētāju mainīja norēķinu veidu uz faktiskā patēriņa apmaksu. Grozījumi normatīvajā aktā noteic, ka uzņēmumam Latvijas Gāze ir pienākums nosūtīt šiem klientiem ikmēneša rēķinus, precīzi norādot mēnesī patērētās gāzes daudzumu. Tas ir nepieciešams, lai iedzīvotāji sekotu saviem patēriņa paradumiem un meklētu veidus ietaupīt.

Tāpat rēķinā tiks norādīts valsts atbalsta apmērs zilās degvielas apmaksai konkrētajā mēnesī.

Ja uzņēmuma klients vēlēsies arī turpmāk maksāt pēc izlīdzinātiem maksājumiem, tas viņam būs iespējams līdz 2023. gada aprīlim. Vienu mēnesi pirms norēķinu veida maiņas uzņēmumam ir pienākums par to paziņot klientam.

Svarīgi, ka MK noteikumi noteic pienākumu pakalpojuma piegādātājam rēķinus izsūtīt bez maksas tiem klientiem, kuri mēnesī patērē mazāk par 4 kubikmetriem gāzes. Pārējie klienti bezmaksas rēķinus saņems tikai līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ir jau nolemts, ka valsts kompensēs daļu no gāzes izmaksām apkures sezonas laikā tām mājsaimniecībām, kuras gāzi izmanto apkurei un tērē vairāk nekā 21 kubikmetru (221 kilovatstundu/stundas) gāzes mēnesī. Atbalsta apmērs ir 0,030 eiro par vienu kilovatstundu.

Paredzams, ka atbalstu laikposmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim saņems ne mazāk kā 65 tūkstoši mājsaimniecību. Atbalsts tiks piemērots automātiski, savos rēķinos klienti redzēs tikai reālo summu apmaksai.

Numuru arhīvs: spied un lasi!