Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ja nu kaimiņi iebildīs

„Mājoju privatizētā dzīvoklī. Māja ir neliela, diviem stāviem. Man pieder dzīvoklis pirmajā stāvā, kaimiņiem otrajā. Mums ir autonoma gāzes apkure, katrā dzīvoklī ir skaitītājs, toties ūdenspiegādes un kanalizācijas sistēma ir kopīga. Es vēlos savu dzīvokli pārplānot – no viena izveidot divus (dēls apprecējās, un mēs nolēmām, ka labāk būs dzīvot līdzās, bet katrai ģimenei atsevišķi). Taču man ir teikuši, ka bez kaimiņu atļaujas dzīvokļa plānojumu nedrīkst mainīt. Vai tā ir taisnība? Ko darīt, ja kaimiņi iebildīs?”

Diemžēl izsmeļošai atbildei informācijas ir par maz. Šai gadījumā ir svarīgi zināt, kam pieder māja, kas to apsaimnieko utt. Tomēr pamēģināsim vispārīgos vilcienos šo jautājumu aplūkot.

Pagaidām varu atgādināt, ka likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 14. panta 3. punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks bez citu dzīvokļu īpašnieku piekrišanas ir tiesīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārplānot un pārbūvēt savu dzīvokli un tajā esošās komunikāciju daļas, ciktāl tas neskar citu dzīvokļu īpašnieku intereses.

Ja tiek pārplānotas un pārbūvētas dzīvokļa vai komunikāciju daļas, kas funkcionāli nedalāmi saistītas ar visas mājas ekspluatāciju, tad tiešām ir nepieciešama pārējo dzīvokļu īpašnieku vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrības piekrišana.

Taču, ja jūs māju neesat pārņēmuši savā pārvaldībā un apsaimniekošanā un tā joprojām ir pašvaldības bilancē, bet jums pieder tikai dzīvokļi, darbu sākšanai jums pietiks ar rīgas domes vai pašvaldības namu pārvaldes atļauju. Ja tāda atļauja ir saņemta, tad pie licencēta arhitekta jāpasūta projekts, tas jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvinspekcijā (Amatu ielā 4) pie rajona arhitekta, un tad droši varat sākt būvdarbus!

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

Numuru arhīvs: spied un lasi!