Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kaimiņienes īrnieki dzen izmisumā!

„Dzīvoju komunālajā dzīvoklī. Kopīga te ir virtuve un sanitārais mezgls, bet ieejas atsevišķas, tāpēc mums ar kaimiņieni katrai ir savs dzīvokļa rēķins. Abas dzīvokļa daļas ir privatizētas. Kaimiņiene no agra pavasara līdz vēlam rudenim dzīvo laukos pie radiem un šajā laikā dzīvokli izīrē.

Un visu šo laiku man vai nu jādzīvo netīrībā, vai arī koplietošanas telpas jāsakopj īrnieku vietā. Dzīvokļa pagaidu iemītnieki neuztur pat elementāru kārtību un bieži vien uzvedas nepiedienīgi. Esmu nomocījusies. Vērsos policijā, bet no tā nebija nekāda labuma. Ko darīt?”

Vispirms paskaidrošu, ka jūsu kaimiņienei ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu, tai skaitā gūt no tā labumu, izmantot pēc saviem ieskatiem mantas vairošanai. Tā nosaka likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7. pants.

Taču turpat arī teikts, ka to var darīt, ciktāl īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem.

Bez tam minētā likuma 13. pants nosaka, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daudzdzīvokļu mājas daļu, kā arī ievērot telpu lietošanas noteikumus, sanitārās un ugunsdrošības normas, tāpat arī dzīvokļa īpašnieka pienākums ir raudzīties, lai šīs prasības ievērotu personas, kas dzīvo kopā ar viņu.

Jūsu gadījumā vajag nevis izsaukt policiju, bet gan par notiekošo rakstiski informēt jūsu priekšpilsētas pašvaldības policijas priekšnieku. Iesakām vēstulē paust prasību pārbaudīt, vai īrnieki dzīvoklī mitinās likumīgi. Policijai jānoskaidro, vai šiem cilvēkiem ir īres līgums, vai viņi attiecīgo dzīvokli ir deklarējuši kā savu dzīvesvietu utt. Pārbaudē jākonstatē (vai nav jākonstatē) dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpumi.

Reizēm pietiek ar vienu šādu pārbaudi, lai situācija mainītos uz labo pusi, taču var arī gadīties, ka būs vajadzīgi divi vai trīs policijas apmeklējumi.

Ja ar to vēl par maz, jums ir tiesības vērsties tiesā ar prasību kaimiņienes dzīvokli atsavināt par labu valstij, reizē izliekot no tā viņu un citas šajā platībā mājojošās personas. Iepriekš sastādītie policijas protokoli būs pierādījums tam, ka īpašniece dzīvokli regulāri izmanto tādā veidā, kas rada traucējumus kaimiņiem, un ka tiek pārkāpti telpu lietošanas noteikumi, kas jūsu uzturēšanos šajā dzīvoklī padara neiespējamu.

Šī sankcija dzīvokļa īpašniekam ir piemērojama arī gadījumā, ja minētos pārkāpumus izdara nevis viņš pats, bet personas, kas dzīvokli īrē, jo saimniekam ir jāzina par nekārtībām un jānovērš tās.

Lai jūs varētu ierosināt prasību atsavināt dzīvokli, jums par to rakstiski jābrīdina kaimiņiene. Ja gada laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas oficiāli tiks fiksēts jauns pārkāpums, jums būs tiesības vērsties tiesā.

Prakse liecina, ka parasti ar brīdinājumu pietiek, lai stāvoklis normalizētos. Varbūt jūs mulsina tas, ka, lai sasniegtu mērķi, nāksies daudzkārt vērsties tiesību aizsardzības struktūrās? Taču jums būs jāpiekrīt, ka tā ir daudz labāk un efektīvāk, nekā rīkot skandālus vai visu paciest...

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

Numuru arhīvs: spied un lasi!