Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai var izlikt?

„Kopā ar ģimeni dzīvoju privatizētā dzīvoklī. Aptuveni pirms septiņiem mēnešiem zaudēju darbu, sieva nestrādā jau vairāk nekā gadu. Šai laikā iekrājies prāvs apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parāds. Namu pārvaldē draud, ka par parādiem mūs var izlikt no pašiem piederošā dzīvokļa. Vai viņi tiešām var to izdarīt?” Boriss, Imanta.

Sāksim ar to, ka saskaņā ar likumu „Par dzīvokļa īpašumu” jums kā dzīvokļa īpašniekam jāsedz nepieciešamie izdevumi, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī zemes gabala uzturēšanu. Šos izdevumus aprēķina proporcionāli dzīvokļa īpašuma lielumam. Tāpat arī jums jānorēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

Likums nosaka, ka parāda gadījumā dzīvokļa īpašumu var atsavināt tiesas ceļā par labu valstij vai pašvaldībai, kuras īpašumā attiecīgā dzīvojamā māja bija līdz privatizācijai, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas personas, kas dzīvo kopā ar viņu (16. pants). Taču uz dzīvokļa īpašumu piedziņu sakarā ar maksājumiem var vērst tikai tādā gadījumā, ja dzīvokļa īpašniekam nav citas mantas.

Pēc tiesas lēmuma un saskaņā ar likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 17. pantu par labu valstij vai pašvaldībai atsavinātais dzīvoklis realizējams izsolē par naudu. Bijušajam īpašniekam pēc viņa izlikšanas no dzīvokļa un tā pārdošanas izmaksājama dzīvokļa īpašuma realizācijas vērtība, no kuras atskaitīti tiesas izdevumi, realizācijas izdevumi un, ja pieteikti prasījumi, – arī tie zaudējumi, kurus dzīvokļa īpašnieks ir nodarījis kaimiņiem vai citām personām sakarā ar dzīvokļa izmantošanu. Protams, no šīs summas tiek atrēķināts arī iekrātais parāds.

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

Numuru arhīvs: spied un lasi!